Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Remkes laat boeren in onzekerheid over aanpak andere sectoren

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 567 
|
 schipholwatch.nl - 14-10-2022 
KLM_only_2018.tekst2.JPG

Prutswerk, zo noemt natuurbeschermer Johan Vollenbroek van MOB het rapport ‘Wat wel kan’ van stikstofonderhandelaar Johan Remkes. De oud-minister mist cruciale punten waardoor er geen doelen voor luchtvaart en industrie zijn geformuleerd en verbetering van de natuur uit zicht blijft.

“Wat moet het kabinet met dit staaltje prutswerk van Remkes”, vraagt Vollenbroek zich af. “Wij zouden het wel weten, bij het oud papier en nu eindelijk vier jaar na de uitspraak van het Europese Hof starten met het reduceren van de stikstofuitstoot.”

Remkes was niet voorbereid op het geven van een advies, zo meldt Vollenbroek. “Hij adviseert nu om PAS-melders te legaliseren ten koste van de woningbouw. Meent hij dat nou echt?”

Waar blijft de aanpak van Schiphol?
In het advies komt de nationale probleemoplosser niet verder dan het aanpakken van 600 piekbelasters, zo vertelt Vollenbroek. “Zijn dit alleen landbouwbedrijven of ook bedrijven als Schiphol, vliegveld Lelystad, Tata en Rockwool? Of gaat het alleen maar over agrarische bedrijven?”

MOB ziet maar liefst tien punten waarop Remkes de boot heeft gemist, onder meer het niet opnemen van een verplichting tot 50 procent reductie van stikstofuitstoot in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), een verbod op stikstofhandel en het grotendeels schrappen van latente stikstofruimte.

Vollenbroek verbaast zich over het feit dat er nog steeds geen stikstofdoelen zijn geformuleerd voor de luchtvaartsector en de industrie. “Waarom is dit geen prioriteit?”

Onvolledig
“Alle punten zijn noodzakelijk om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en de vergunningverlening op gang te krijgen. Remkes benoemt ze niet eens en geeft er dan ook geen advies over.”

Vollenbroek denkt dat het rapport vooral bedoeld is om de boeren kalm te krijgen. “Maar ook dat is niet gelukt, het rapport krijgt een 6- van de boeren.”

Schiphol prijkt als één na grootste stifstofvervuiler van Nederland op een lijst van het Ministerie van Landbouw (LNV) met een uitstoot van 3,6 miljoen kilogram per jaar. Maar in dat getal zijn alleen de emissies opgenomen tot een maximale vlieghoogte van 900 meter.

Veel uitstoot buiten beeld
Volgens onderzoek van de TU Delft wordt daarmee maar liefst 90 procent van de uitstoot door het vliegverkeer buiten het zicht gehouden. Op basis van deze bevindingen is de luchthaven in werkelijkheid met afstand de grootste vervuiler van ons land. De door het RIVM gepubliceerde uitstoot moet volgens Delft met een factor tien worden vermenigvuldigd tot 36 miljoen kilogram NOx per jaar om een beeld te krijgen van de werkelijke uitstoot.

De Europese Commissie schrijft de lidstaten voor om ook de emissies boven de 900 meter vlieghoogte te rapporteren. Nederland is één van slechts drie EU-landen die weigert te voldoen aan deze richtlijn.

Toevoeging redactie vlieghinder.nl. Zie hier de RIVM lijst Top100 van stikstofoxiden-bronnen (NOx, als NO2)
(bron: www.emissieregistratie.nl, gegevens over 2019)

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 14-10-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Luchtruimherziening wordt doorgedrukt om de capaciteit te vergroten, er komt een vierde naderingsroute voor Schiphol en de uitzonderingspositie voor luchtvaart wordt gecontinueerd.

Boeren en bewoners hebben het nakijken.

Geplaatst door Hans Buurma (WTL) uit Hilversum

Eens. Wat wel vast staat is dat de uitstoot onder 900 mtr ook gehalveerd moet worden. Daar komt de sector niet onderuit. Dit geldt voor alle stijgende en naderende vluchten op alle relevante luchthavens, waaronder Schiphol.

Nieuwe vliegtuigen mogen dan minder herrie maken, maar hun uitstoot is relatief groter ipv minder. Dit wat betreft de "duurzaamheid" van KLM.

De enige effectieve maatregel is een zodanige krimp dat deze stikstofuitstoot daadwerkelijk halveert.

Zou de overheid de luchtvaart willen uitzonderen, dan zullen de boeren gelijke behandeling claimen. LNV en IenW gaan zeer zware tijden tegemoet als ze effectieve krimp van de luchtvaartuitstoot tegenwerken.

Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

Vollenbroek verbaast zich over het feit dat er nog steeds geen stikstofdoelen zijn geformuleerd voor de luchtvaartsector en de industrie. “Waarom is dit geen prioriteit?”

Het niet formuleren van doelen voor deze sectoren heeft prioriteit,dat wekt geen verbazing.

Stikstof daar gaat men voorlopig niet veel aan doen,ook voor de boeren zal het meevallen. Misschien dat de druk vanuit Europa op dit moment ook wat minder is,nu er zoveel meer problemen zijn.

De overlast moet omlaag. Te beginnen met CDA landingen overdag , welke standaard zijn op vrijwel elke vergelijkbare luchthaven in de omgeving. De luchtvervuilding in Nederland is ook een groot probleem en ook daar zouden CDA landingen overdag een belangrijke verbetering kunnen opleveren.

KLM is hierbij de grote dwarsligger en ook de NVNL werkt niet mee. Misschien dat Rintel de operatie zo kan sturen dat het ook voor KLM mogelijk wordt om te opereren met CDA landingen. Net zoals andere flag carriers in het buitenland dat ook kunnen. Dat zou de grote prioriteit moeten zijn voor de omwonenden.