Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio wil iedereen op één lijn bij toekomst Eindhoven Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 892 
|
 ed.nl - 07-09-2017 
tb_vliegtuig_Mantinair-Cargo-PK-MCY.jpg

Door Rob Burg

KNEGSEL - Tientallen raadsleden uit de hele regio kwamen woensdagavond op uitnodiging van het CDA in Knegsel bijeen om te praten over de toekomst van Eindhoven Airport. 'Verdere groei is mogelijk, maar moet verdiend worden met stillere en schonere vliegtuigen.'

De komende jaren worden cruciaal voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport, ná het aflopen van de afspraken met betrekking tot de groei van het aantal vluchten. Lees hier. Eind 2019 is het plafond uit het Alders akkoord bereikt. Wat moet er daarna met de luchthaven gebeuren?

Eindhoven Airport blijft sterker groeien dan verwacht. Lees hier.

Volgens het CDA in Eersel is één ding van het groot belang: de regio moet een eensgezind geluid laten horen in Den Haag, om een zo optimaal mogelijke balans te kunnen bereiken tussen een eventuele verdere toename van het aantal vliegbewegingen én de leefbaarheid in de omliggende gemeenten. Om de neuzen van gemeenteraadsleden in de regio - in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar - zoveel mogelijk op één lijn te krijgen, belegde het CDA woensdag in Knegsel een discussieavondje. Zo'n 80 volksvertegenwoordigers gaven gehoor aan de uitnodiging.

Stiller en schoner vliegen is mogelijk, maar de directeur moet het wel dúrven
Klaas Kopinga


Tegengas geven
De Eerselse wethouder Liesbeth Sjouw benadrukte het belang van een 'gezamenlijk oprukken richting Den Haag'. Dit om de kiezers duidelijkheid te verschaffen als zij straks in het stemhokje staan, maar óók om te voorkomen dat over de hoofden van de regio heen wordt besloten. Of, zoals PvdA-statenlid Stijn Smeulders -ook aanwezig- opmerkte: "De luchtvaartlobby is ontzettend machtig. Het is belangrijk dat de regio, ínclusief de gemeente Eindhoven én de provincie, op één lijn zitten om tegengas te kunnen geven."

Aan het eind van de avond, na bespreking van een vijftal stellingen in kleinere groepjes, bleek er al consensus over mogelijkheden om én verdere groei te faciliteren en tegelijkertijd de overlast van de luchthaven voor de omwonenden én de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Op korte termijn wordt een vereenvoudigde vertaling van de vijf stellingen op papier gezet, die de partijen kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma's.

Openingstijden
Overeenstemming was er aan de meeste tafels onder meer over de openingstijden. Die moeten terug naar de oude situatie, dus geen geplande landingen na elf uur 's avonds. In het weekend zou er pas vanaf acht uur 's morgens gestart mogen worden.

Een groei van het aantal vliegbewegingen wordt niet keihard van de hand gewezen, maar moet 'verdiend' worden door de inzet van stillere en schonere vliegtuigen. Volgens Klaas Kopinga (BOW), een van de inleiders van de avond, moet directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport zich daar hard voor maken bij de luchtvaartmaatschappijen. "Stiller en schoner vliegen is mogelijk, maar de directeur moet het wel dúrven."

Ook was de zaal het er over eens dat er een onafhankelijke kostenbatenanalyse voor Eindhoven Airport moet komen. Deze moet een eind maken aan de al jaren slepende discussie over het grote, veronderstelde belang van de luchthaven voor het bedrijfsleven in Brainport.

Bekijk bericht op "ed.nl - 07-09-2017"

Reacties op dit bericht