Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regels over geluid en externe veiligheid van vliegverkeer in de Omgevingswet opnemen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1150 
|
 LBBL/WTL/Bewoners Omgeving Schiphol 
transitie-omgevingswet.jpg
Infographics omgevingswet

Brief aan de leden van de Eerste Kamer, 7 februari 2020

De Eerste Kamer zal op 11 februari 2020 stemmen over de nieuwe Omgevingswet. Deze belangrijke eerste stap biedt een bestendige structuur voor de omgevingswetgeving. Daarvoor worden tal van bestaande wetten in de Omgevingswet opgenomen. Echter, de regels voor het vliegverkeer betreffende geluid en externe veiligheid worden in de Wet luchtvaart gehandhaafd, omdat naar verluidt bevoegdheden in de luchtvaartwetgeving beter zijn toegesneden op de doelgroep.

Deze uitzondering zal een ernstig probleem opleveren voor de omwonenden die de externe veiligheidsrisico’s en geluidhinder van naderend en uitvliegend luchtverkeer ondergaan. Deze inbreuken op de omgeving zijn namelijk aanzienlijk hoger dan die van andere sectoren in ons land. Zo heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 6 april 2017 geconstateerd dat onder andere de normen voor beperking van externe veiligheidsrisico’s van luchtverkeer van Schiphol aanzienlijk lager zijn dan die van bedrijven op de grond, vooral wat betreft groepsrisico’s. Ook is het algemeen bekend dat laag overvliegend luchtverkeer aanzienlijk meer geluidhinder veroorzaakt dan welke andere grondactiviteit ook, terwijl de restricties aan geluidhinder van vliegtuigen juist ruimer zijn.

Nu het kabinet terecht heeft geconstateerd dat de luchtvaart een normale economische sector is, ligt het voor de hand dat in het belang van een gelijk speelveld deze ongelijkheid wordt rechtgetrokken. Dit houdt in dat de eisen die aan beperking van de externe veiligheidsrisico’s en geluidhinder van luchtvaart worden gesteld, op zijn minst even streng moeten worden als de eisen die aan andere sectoren worden gesteld.

Wij verzoeken u het wetsontwerp Omgevingswet nog niet aan te nemen, maar vast te stellen dat vanwege het belang van omwonenden, een gelijk speelveld tussen sectoren en een bestendige structuur van de Omgevingswet de geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s van luchtvaart in de Omgevingswet moeten worden opgenomen en aan dezelfde normen moeten worden onderworpen als die van andere sectoren.

Mocht dit juridisch onwenselijk geacht worden, dan moet de Omgevingswet bepalen dat de wettelijke normen voor geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s in de Wet luchtvaart op zijn minstens gelijk of even zwaar zijn als die van andere sectoren in de Omgevingswet. Daarvoor moet de Wet luchtvaart aangepast worden

Bekijk bericht op "LBBL/WTL/Bewoners Omgeving Schiphol"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Geluid en veiligheid bij Schiphol vereisen een specifieke manier van frauderen, dat past niet binnen een standaard omgevingswet