Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Red de Veluwe start inzameling voor juridisch gevecht tegen opening Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 766 
|
 edestad.nl - 17-06-2021 
strooien_met_euros.jpg
Strooien met euro's niet zonder voorwaarden
Credit: pixabay

Stichting Red de Veluwe is een fundraisingactie gestart om te voorkomen dat Lelystad Airport open gaat en daarmee het leefklimaat op de Veluwe drastisch gaat aantasten. ,,Het geld is nodig voor juridische acties omdat de regering zich waarschijnlijk niets gaat aantrekken van alle steekhoudende informatie en de vele zienswijzen die worden aangedragen”, aldus Robert Tieskens van de stichting.

De actiegroep verspreidt deze week ruim 50.000 brieven huis aan huis in de omgeving van Bennekom, Wageningen en Renkum met informatie over deze problematiek. ,,De dreiging bestaat onder meer uit ongehoord hoge decibellen vanwege de laagvliegroutes, stikstofcijfers die de realiteit niet tonen omdat alles boven de 900 meter niet wordt meegeteld en een CO2 uitstoot die niet te verdedigen is in deze tijd.”

‘SLINKS’ ,,Er dreigt geheel ten onrechte achteraf nog een natuurvergunning te worden verleend aan het feitelijk illegaal uitgebreide vliegveld”, vervolgt Tieskens. ,,Van handhaving wil de overheid niets weten.” Een besluit dat Red de Veluwe juridisch aanvecht. De onderbouwing deugt niet volgens de actievoerders omdat er is gewerkt met ,,sjoemelcijfers en gemanipuleerde rapporten”. ,,Daarnaast wordt er een vergunning aangevraagd voor ‘slechts’ 10.000 vluchten terwijl het de bedoeling is om er 45.000 te laten vliegen. Dat is in strijd met de wet. Heel slinks, want ze vragen nu een vergunning aan met een uitstoot in de natuur die veel lager is dan de daadwerkelijke uitstoot in de toekomstige situatie”, aldus Tieskens.

ZIENSWIJZE Terwijl iedereen de nadelen ondervindt van de stikstofkwestie door beperking van de snelheid, te weinig nieuwbouw en boeren die hun veestapel moeten inkrimpen, wordt er ruim baan gegeven aan meer luchtvaart, zegt de stichting. ,,Stichting Red de Veluwe wil daar paal en perk aan stellen en heeft daarom samen met onder meer Geldersch Landschap en Kasteelen en Natuurmonumenten een zienswijze hiertegen ingediend. De Veluwse natuur kan geen verdere belasting van stikstof aan. De ervaring leert echter dat het ministerie alle zienswijzen naast zich neer legt en dus bereidt Red de Veluwe zich voor op juridische acties. En daar is geld voor nodig“, aldus Robert Tieskens.

LAAGVLIEGROUTES Opening van Lelystad betekent volgens Red de Veluwe dat het in deze regio ‘nooit meer stil’ zal zijn. ,,Van zes uur in de ochtend tot zeker elf uur ’s avonds razen de vliegtuigen dan laag over de Veluwe Dat betekent overlast voor bewoners die willen genieten van een goede nachtrust en rustige tuinavonden, maar ook voor de toeristische sector die een van de economische fundamenten is van de Veluwe.”

KRUISPUNT Bij de presentatie van de Luchtruimherziening deed Minister Cora van Nieuwenhuizen uitspraken als: ,,alle problemen rondom het laagvliegen zijn opgelost”, maar dit bleek volgens Tieskens nergens vast te liggen in regelgeving. ,,Sterker nog: in de toekomstige herindeling van het luchtruim wordt al het in- en uitgaande verkeer van Schiphol afgehandeld via een nieuw punt. Waar precies is nog niet bekend maar ergens in de omgeving van Wageningen kruist deze route dan het vliegverkeer van Lelystad. Het verkeer van en naar Lelystad zal dus onder de Schiphol-route door moeten. Dit betekent eens te meer dat het laagvliegen beslist niet van de baan is.”

GEDROCHT ,,Lelystad Airport is een gedrocht qua sjoemelcijfers en procedures”, vervolgt Tieskens. ,,Alle rapporten blijken onjuist, cijfers zijn gemanipuleerd, onwelgevallige zaken zijn achtergehouden en tijdens de besluitvorming zijn partijen onjuist geïnformeerd. Dat is samen met andere actiegroepen steeds weer aangetoond. Red de Veluwe zal in zoveel mogelijk brievenbussen een brief laten bezorgen waarin de situatie wordt uitgelegd onder de noemer ‘Noodsignaal voor de Veluwe’. Wie de brief niet ontvangt kan terecht op de website van www.stichtingreddeveluwe.nl. Daar staat ook alle informatie en het bankrekeningnummer NL 73 ABNA 0810 899 167 t.n.v. StichtingReddeVeluwe . Ook via Ideal kan een bedrag worden overgemaakt.”

Bekijk bericht op "edestad.nl - 17-06-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Maar even een paar centjes gedoneerd
Geen geschiphol daar op de Veluwe, wegmeter dievliegmaffia.