Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters, behalve in luchtvaart

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 257 
|
 NOS 
HvS_co2_pixabay.jpg
Credit:

345 van de grootste CO2-uitstoters in Nederland hebben vorig jaar ruim 13 procent minder uitgestoten dan in 2022. Dat is de grootste procentuele daling ooit, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die zicht houdt op bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Samen zijn deze ondernemingen goed voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot in Nederland.

Met name de Nederlandse energiesector springt eruit met een flinke daling. Dat komt doordat bedrijven meer stroom hebben opgewekt uit hernieuwbare bronnen en minder met fossiele energie. Dat is opvallend, want productiebeperkingen voor kolencentrales werden met het oog op leveringszekerheid vorig jaar juist opgeheven.

Bedrijven mogen handelen met die rechten, vandaar de naam emissiehandelssysteem. Een bedrijf dat zuinig produceert kan de certificaten die het overhoudt verkopen aan vervuilende bedrijven die juist extra rechten nodig hebben. Zuiniger bedrijven zijn daarmee voordeliger uit en zo is er een financiële prikkel om duurzaam te gaan produceren. Over heel Europa zijn zo'n 10.000 bedrijven verplicht om mee te doen aan het ETS.

Aan de andere kant staat de luchtvaart. Daar nam de uitstoot afgelopen jaar juist toe met 11 procent. Het gaat hierbij om vluchten binnen de Europese Economische Ruimte van de maatschappijen die onder Nederlands toezicht vallen. Sinds het einde van de coronapandemie neemt het aantal vluchten weer toe.

Dat vliegtuigen schoner worden, weegt niet op tegen dat gestegen aantal vluchten, ziet de NEa. De piek van de CO2-emissies in de luchtvaart zat voor de pandemie. "De ontwikkeling gaat weer die kant op", zegt Mark Bressers, directeur-bestuurder bij de NEa.

Ook in de industrie is de CO2-uitstoot gedaald. Als voornaamste oorzaak noemt de NEa het grootschalige onderhoud aan een van de hoogovens van Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland.

Maar ook veel andere industriële bedrijven produceerden door hoge energieprijzen en gestegen grondstofkosten minder. De cijfers van dit jaar hebben daarom twee gezichten, zegt Bressers.

"Het is heel positief dat een groot deel van de reductie behaald is door de inzet van meer hernieuwbare energie. Aan de andere kant is er in de industrie vooral minder geproduceerd en niet per se verduurzaamd."

Volgens hem is er met name in de industrie meer innovatie nodig om de CO2-uitstoot blijvend te verminderen.

Bekijk bericht op "NOS"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Anton uit Castricum

Ik weet niet of ik goed opgelet heb, maar volgens mij stoten de nieuwe(re) vliegtuigmotoren meer stikstof uit dan de oude. Dus om op basis van CO2 te concluderen dat ze 'schoner' worden lijkt mij een tikje (misschien wel 3 tikjes) voorbarig.
En dan hebben we het nog maar niet over alle rekentrucjes die worden toegepast om grote delen van de uitstoot 'weg te rekenen'.
Ook hier wordt de luchtvaart weer met 'zijden handschoentjes' beoordeeld.