Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Recordaantal klachten over geluidsoverlast van Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 790 
|
 at5.nl - 07-01-2019 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft dit jaar drie keer zoveel klachten binnen gekregen als vorig jaar.

Dat blijkt uit de nieuwjaarsspeech (Lees hier) van Schiphol-topman Dick Benschop. Maar liefst 11.500 mensen hebben aangegeven overlast te ervaren van het vliegverkeer. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor.

Duizend klachten op één dag
Duizend van die klachten kwamen binnen op zondag 15 juli. Vanwege een verzakking in het wegdek van rijbaan Victor, was de Polderbaan die dag gesloten en werden de andere banen extra vaak gebruikt. Die dag werd er dus 8,7% van het totale aantal klachten over heel 2018 gemeld. Het vorige dagrecord stond op 636 klachten en dateert uit 2014. Ook toen was de Polderbaan de oorzaak van het grote aantal klachten.

'De onvrede over snelle groei en overlast is niet mis', zegt de CEO, waarmee hij de onvrede erkent. 'Ik noem cijfers, maar ik besef me (sic) heel goed dat het hier om mensen gaat die ons iets vertellen.' Benschop vertelt dat hij ook een aantal huiskamergesprekken heeft gevoerd met mensen die melding hebben gemaakt van overlast.

Lees ook hier: 'Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar'

71 miljoen reizigers
Schiphol groeide afgelopen jaar ook, met 3,7%, tot 71 miljoen reizigers. Voor 2019 verwachten ze weer meer reizigers te kunnen vervoeren.

Als dat zo is, moeten ze wel op gaan passen met het aantal vliegbewegingen. Dat waren er namelijk 499.500 en in totaal mogen er op Schiphol 500.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Uit het milieueffectrapport van november vorig jaar bleek wel dat Schiphol verder door zou kunnen groeien tot 540.000 vliegbewegingen, maar daar wil het stadsbestuur in ieder geval niks van weten.

Lees ook hier: Geen 540.000 vliegbewegingen: stadsbestuur wil pas op de plaats voor Schiphol

Bekijk bericht op "at5.nl - 07-01-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Meldingen van overlast en noodzakelijke sanering van Schiphol

Steeds duikt de term klacht op waar in feite sprake is van regelrecht ervaren overlast.

Intussen gaat Schiphol onverdroten door met de ontwikkeling van weer een extra terminal aan gene zijde van de A4. Reservering van ruimte voor een tweede Kaag baan is een bijbehorend ijzer dat de sector in het vuur houdt. Zo gezien kan over enige jaren wederom een grote stijging van meldingen van overlast tegemoet worden gezien......................

Dat het huidige Schiphol nu al de ontwikkeling van de - in Omgevingsvisies tot 2050 voorgestane - groene Metropool blokkeert, blijft wat onderbelicht. Feitelijk zou Schiphol al gesaneerd moeten worden in genoemde richting. En ook dan nog meer dan voldoende in de behoefte aan echt duurzaam transport in de toekomst kunnen voorzien.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

So seg, en het jaar is pas acht dagen oud!

Geplaatst door sara

Wat ik zo gek vind... de BAS is er om de ZG klachten de melden en te registeren ( zo als ze altijd zeggen, het is aan de beleidsmakers om er iets mee te doen). MAAR al groeit de overlast, zelfs bij deze niet onafhankelijke organisatie. Dan gebeurt er dus niets. Wat is de bedoeling van dit circus?

'De onvrede over snelle groei en overlast is niet mis', zegt de CEO, waarmee hij de onvrede erkent. 'Ik noem cijfers, maar ik besef me (sic) heel goed dat het hier om mensen gaat die ons iets vertellen.'

Op zijn minst interessant, het lijkt me dan toch logische een stap om hinder te verminderen en niet te koersen op groei nog meer hinder.