Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rechters gaan zich buigen over de natuurvergunning van Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 244 
|
 rtlnieuws.nl - 01-12-2023 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Door René Lukassen

Welke rechtbank het wordt, is nog onduidelijk. Maar dat het een rechtbank wordt die gaat beoordelen of Schiphol terecht een natuurvergunning kreeg, staat vast. Zeven beroepsschriften zijn er ingediend tegen de verleende vergunning, zo laat het ministerie van LNV weten.

Op 26 september zag Schiphol drie jaar ploeteren dan eindelijk beloond. De luchthaven kreeg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol.

Illegale vluchten
De aanvraag voor zo’n vergunning moest Schiphol in oktober 2020 doen nadat natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had geconstateerd dat die ontbrak. Hierdoor was tot de helft van de 500.000 vluchten die Schiphol sinds 2008 jaarlijks mocht uitvoeren illegaal omdat ze te veel stikstofneerslag veroorzaakten op kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Aan deze illegaliteit moest van het demissionaire kabinet Rutte IV een einde komen. Maar waar aanvankelijk werd gedacht dat een natuurvergunning een kwestie zou zijn van een paar maanden, bleek na de publicatie van een ontwerpvergunning in februari 2021 dat het legaliseren van de 500.000 vluchten niet zo makkelijk was.

Tegen de ontwerpvergunning werden 259 zienswijzen ingediend van natuur- en milieuorganisaties, omwonenden en gemeentes. En er kwam stevige kritiek van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage, die vraagtekens plaatste bij de uitgangspunten van de vergunning.

Ook het ministerie van LNV stelde de nodige vragen die maakten dat Schiphol meerdere malen aanvullingen moest indienen op de aanvraag van oktober 2020. Maar op 26 september 2023 was hij er dan: de natuurvergunning. Een dag later werd bij de rechtbank Den Haag het eerste beroep ingediend tegen het verlenen van de vergunning, bevestigt LNV aan RTL Nieuws.

Wie de indiener van dat beroep is, wil een woordvoerder omwille van privacy-redenen niet zeggen. De rechtbank Den Haag is telefonisch niet bereid om vragen over het ingediende beroep te beantwoorden.

In totaal zijn bij LNV zeven beroepen bekend, zegt de woordvoerder. Die zullen bij de rechtbank Den Haag gelijktijdig worden behandeld. Gevoegd heet dat. En de Algemene wet bestuursrecht zou voorschrijven dat de rechtbank waarbij het eerste beroepschrift is ingediend de elders ingediende beroepen overneemt.

De rechtbank Gelderland is daar nog niet van op de hoogte als het op woensdag 29 november stelt dat 'als het goed is alle zaken bij onze rechtbank worden behandeld' Gelderland is de rechtbank waarbij MOB in beroep is gegaan, omdat MOB gevestigd is in Nijmegen en Nijmegen onder de rechtbank Gelderland valt.

"Er heeft afstemming plaatsgevonden met de andere rechtbanken waar beroepschriften tegen de natuurvergunning voor Schiphol zijn ingediend en alle beroepen zijn of worden als het goed is doorverwezen naar de rechtbank Gelderland om gevoegd te worden behandeld."

Gemeente Nieuwkoop in beroep
Een bijzonder beroep is dat van de gemeente Nieuwkoop, dat midden in het Groene Hart tegen een Natura 2000-gebied aan ligt en volgens een lokale actiegroep te maken heeft met 400 à 500 overvliegende toestellen per dag. Het komt niet vaak voor dat een lagere overheid juridisch de degens kruist met de Rijksoverheid.

Het is ook nog niet zeker dat de gemeente het beroep doorzet. Op verzoek van de gemeenteraad brengt een advocatenkantoor voor het college in kaart of een beroep kans van slagen heeft en wat het de gemeente nog kan opleveren. Als dat onderzoek is afgerond moet de gemeenteraad een besluit nemen.

Bekijk bericht op "rtlnieuws.nl - 01-12-2023 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Dit beroep tegen de onrechtmatige verstrekking van een natuurvergunning voor Schiphol is heel hard nodig. Maar let op: de luchtvaart komt straks weer met een batterij duurbetaalde Zuidas advocaten, die zich gaan beroepen om ‘internationale verdragen’, die geen boodschap hebben aan de bescherming van omwonenden en de natuur.