Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Recht op bescherming tegen vlieghinder

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 408 
|
 RBV 
oren_dicht.png

RBV Journaal
Datum april 2022
Uitgave 02

Gewaardeerde Medestander, Donateur en Vriend van RBV,

Hierbij een update van onze rechtszaak tegen de Staat

Hoe ver zijn we
De voorbereidingen voor de dagvaardingen zijn in volle gang. Er wordt door RBV en het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira met grote zorgvuldigheid aan gewerkt. Het gaat om gecompliceerde materie, en die moeten we zo helder mogelijk aan de rechter voorleggen.
We hopen de dagvaarding binnen enkele weken in concept gereed te hebben. Houd vanaf half mei uw inkomende e-mail in de gaten, want zodra de dagvaarding klaar is informeren wij u daarover met een speciale editie van het RBV Journaal.

Hoe denkt het kabinet over de luchtvaart
Ook het nieuwe kabinet verzaakt haar zorgplicht naar omwonenden van de luchthaven Schiphol. De Tweede Kamer kijkt weg. Ondanks het dringende advies van diverse organisaties die hun zorgen uitspreken over
milieu- en gezondheidsproblemen die het vliegen veroorzaakt, wil een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer niet aansturen op de krimp van luchthaven Schiphol. De ‘vermeende’ economische baten van de luchtvaart wegen nog altijd zwaarder dan de gezondheid van de omwonenden. En dus is er maar één mogelijkheid en dat is de regering aanspreken op hun zorgplicht om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen hinder en gezondheidsschade als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer. En dat is precies wat RBV ook gaat doen.

Wat hebben we al gedaan
Op 30 augustus 2021 stuurde RBV een sommatiebrief naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Op 9 november 2021 ontving RBV een reactie van toenmalig minister van I&W, mevrouw Visser. De conclusie van de minister: ‘Er is geen sprake is van een onrechtmatige daad’. Dit geeft RBV aanleiding om door te gaan met de voorbereidingen voor de dagvaarding.

Op 2 februari jl. Stuurde RBV de nieuwe minister van I&W, de heer Harbers, een brief waarin nog eens in korte en krachtige bewoordingen wordt aangegeven wat de Stichting van de staat vordert.

Op 18 februari komt er een kort en eveneens onbevredigend antwoord van minister Harbers, Ook deze minister kiest ervoor om niet op onze drie eisen te reageren.

Stichting RBV eist van de minister dat hij:

1 - Maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO-normen niet overschrijdt en ook niet-equivalente en non- akoestische factoren worden meegewogen;

2 - Waarborgen creëert teneinde de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming te bieden door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting;

3 - Ervoor zorgdraagt dat de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof, wordt gereduceerd.

Persoonlijke verhalen van www.vliegherrie.nl worden gebruikt in rechtszaak
Lawaai is voor het ministerie van I&W een heel andere dan het lawaai dat u uit uw slaap haalt en evenmin het lawaai dat u overdag stoort en ergert. Lawaai is voor het ministerie een berekening. Een gemiddelde waarin allerlei factoren worden meegenomen. Het is die berekening die bepaalt hoeveel en waar er gevlogen mag en kan worden.
De WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) adviseert om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Daarom eist RBV in de rechtszaak ook dat het vliegtuiglawaai de WHO-normen niet overschrijdt en dat er maatregelen komen die ons beschermen tegen deze herrie en vervuiling.

Met het ontkennen van die realiteit gaat het ministerie van I&W totaal voorbij aan het plaatselijke en persoonlijke leed dat het vele vliegen veroorzaakt. RBV is één van de initiatiefnemers van de site www.vliegherrie.nl. Op deze site plaatsten nu al zo’n 4.500 mensen hun verhaal over wat herrie en vervuiling hen doet. RBV heeft aangegeven dat ze deze verhalen (uiteraard geanonimiseerd) gaat gebruiken als getuigenissen in de rechtszaak.

Steun uit onverdachte en onverwachte hoek
Nog steeds verschijnen regelmatig maatschappij-breed diverse kritische signalen (ook die vanuit advies organen van het ministerie van I&W) ten aanzien van de Nederlandse luchtvaartsector. We zetten hieronder de meest recente voor u neer.

Brief op 14 januari 2022 van een zeer kritische GGD/GHOR aan ministerie I&W.
GGD/GHOR stelt vast dat de minister zich weinig gelegen laat liggen aan de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De minister blijft vasthouden aan verouderde geluidsnormen. Het gevolg is dat de negatieve gezondheidseffecten van vliegverkeer enorm worden onderschat. Lees hun brief op: www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/nieuws

Brief op 21 maart 2022 van Inspectie Leefomgeving en Transport aan ministerie I&W
De Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat merkt op dat zij steeds vaker signalen krijgt dat mensen op plekken buiten de vastgestelde geluidscontouren last hebben van Schipholgeluid. In deze gebieden geldt geen wettelijke geluidsbescherming. Lees het artikel

Brief op 28 maart 2022 van veel bewonersverenigingen aan Eerste Kamer
Eind maart stuurde een groot aantal bewonersorganisaties een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer waarin zij hun ernstige zorgen uiten over de totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid. De burgers vragen de Eerste Kamer onder meer de wetteloosheid te beëindigen. Lees de brief op Schipholwatch

Nog meer willen weten?
Twee interessante websites om te volgen:
www.vlieghinder.nl Een bibliotheek van artikelen over de luchtvaart.
www.schipholwatch.nl Een kritisch platform als het over de luchtvaart gaat.

Tot slot
Via deze link treft u een flyer aan. Deze kunt u uitdelen aan uw buren, aan leden van uw sportvereniging of uitdelen bij plaatselijke bijeenkomsten. Plaatsen op Facebook en Instagram mag natuurlijk ook. Dank namens het bestuur van Stichting RBV.

Bekijk bericht op "RBV"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door C. uit Amsterdam

Ook vandaag voor de ontelbaarste dag op rij is de Buitenveldertse herrie en vervuilingsgoot al vanaf 7 uur sochtends tot nu 22.10 volcontinu in gebruik. Het stinkt zo dat ventileren onmogelijk is. Of het nog gaat lukken een beetje te slapen in een zuurstoflooshuis is de vraag en het vliegverkeer met al die mensen die zonodig weer met dat vliegtuig moeten dendert nu dag en nacht door boven de Buitenveldertse " beerput" dank voor aktie stichting R.B.V. Hoognodig.....