Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie BLRS op artikel “Laat Schiphol geleidelijk verder groeien

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2203 
|
 BLRS 
hv_overig_1504.jpeg

Het Parool artikel, waar het over gaat (met reacties van lezers) leest u hier op onze site of hier rechtstreeks naar Het Parool.


Geachte Hoofdredactie Parool, geachte heer Ronald Ockhuysen (hoofdredacteur) Adres: Hoofdredactie@parool .nl

Vrijdag jl 9 januari werden wij onaangenaam verrast door bijgaand artikel van uw medewerker dhr Herman Stil.

Als een olifant in een porseleinkast en kennelijk niet gehinderd door enige kennis van zaken, postuleert hij maar even in “Laat Schiphol geleidelijk verder groeien “

“Rigide beperking van het aantal vluchten op Schiphol is kapitaalvernietiging, 'Beter is het Schiphol geleidelijk verder te laten groeien. Een einde aan het oeverloze overleg over groei en hinder van Schiphol, waarvoor luchthaventopman Jos Nijhuis deze week pleitte, is een goede zaak. Maar haal nu meteen eens door en stop de overlegdictatuur van Hans Alders.”

Zijn reden is dat de groei van het vliegverkeer zou meevallen en dat vliegtuigen stiller worden (het Alders Akkoord zou hier geen rekening mee houden). Hij wil groeibeperkingen van Schiphol versoepelen en het uitplaatsen van vluchten naar Eindhoven en Lelystad stoppen. Hiermee laat hij zich voor het karretje spannen van de luchtvaartlobby die af wil van de grenzen waartegen Schiphol nu dreigt aan te lopen maar die eerder wel met de luchtvaartsector zijn afgesproken in het kader van de selectieve groei van Schiphol. Hij is daarbij niet op de hoogte van feiten maar neemt klakkeloos argumenten over die door de sector geopperd worden. We zijn deze gang van zaken in en van het Parool niet gewend. Vele van uw journalisten schreven de laatste jaren altijd kritisch over het schipholdossier ... velen van hen hadden we aan telefoon voor hoor en wederhoor.

Voor wat betreft artikel van de heer Stil.

Klakkeloze aannamen:
• Vliegtuigen worden stiller, en vliegtuigen worden groter waardoor het aantal vliegbewegingen beperkt wordt
Feit: Met al deze effecten is al rekening gehouden bij het Alders Akkoord. Per saldo neemt de geluidshinder bovendien toe bij uitvoering van het Alders Akkoord en groei naar 500.000 vluchten.
• Uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven zou niet nodig zijn
Feit: Indien deze vluchten afgehandeld zouden worden op Schiphol is de hinder vele malen hoger door de dichte bebouwing rondom Schiphol. En deze vluchten komen met name terecht bij de meest kwetsbare gebieden (bijvoorbeeld in en rondom Amsterdam; het werkgebied van het Parool). Zelfs bij de geplande uitplaatsing neemt de hinder rondom Schiphol bovendien toe.

Kortom. De heer Stil is niet op de hoogte van de feiten. Neemt klakkeloos onjuiste argumenten van de sector over die nu af wil van gemaakte afspraken in het Alders Akkoord nu de afgesproken grenzen in zicht komen, en heeft geen oog voor de belangen van de inwoners in en rondom Amsterdam. Een Parool journalist onwaardig.

Met het maken van nieuwe afspraken indien Schiphol de oude niet nakomt herhaalt de historie zich overigens. Oud VVD-minister P. Winsemius introduceerde hiervoor zelfs een spreekwoord: "Pas op anders wordt je Geschipholled".

Daarbij weet uw heer Stil waarschijnlijk ook niet dat er zeer binnenkort in de Tweede Kamer gesproken gaat worden over dit nieuwe geluidsstel Schiphol. Fijn zo een voorzet voor de Sector zeg.. van een uwer medewerkers ....

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van u als Hoofdredactie. We verzoeken u ook deze brief als ingezonden brief te plaatsen.
Er is erg veel te schrijven en uit te leggen over deze kwestie, maar dat gaat essentie van deze brief nu te boven. Uiteraard zijn wij graag bereid om dit in een gesprek toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Vereniging tot Behoud van Leefomgeving Regio Schiphol (B.L.R.S. / 17 platforms regio Schiphol)

Voorzitter: E. von der Meer
Secretaris J.H. Griese BLRS (Tel. 0297-582336)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

En dat van iemand die Stil heet!

Net zulke domme opmerkingen als mensen altijd roepen, "Dan moet je niet bij een luchthaven gaan wonen" of "Schiphol was er eerder". Opmerkingen van simpele zielen zonder kennis van zaken.

Waarschijnlijk ambieert deze heer Stil een baantje bij Schiphol. Zo gaat het ook in de politiek namelijk. Bedrijven die scherp in de gaten moeten worden gehouden worden steevast gepamperd, want na een politieke carrière kan men altijd nog plaats nemen in een of andere raad van commissarissen.

Deze opmerking: "die almaar minder luidruchtige en minder milieu-onvriendelijke toestellen oplevert" wordt het speerpunt in de nieuwe discussies om nog verder te groeien. Het feit dat er nieuwe stillere vliegtuigen gebouwd worden zal al doorslaggevend genoeg zijn. Dat 90% dat op Schiphol vliegt nog oudere toestellen zijn doet niet terzake.

Geplaatst door gerard uit Castricium

@ de Vries: U schrijft: "dat er nieuwe stillere vliegtuigen gebouwd worden". Door het op deze manier te zeggen zegt u impliceert dat ze al stil zijn en nog stiller worden. U bedoelt waarschijnlijk te zeggen "iets minder luidruchtige vliegtuigen gebouwd worden"?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Zo is dat Gerard ! Daarbij komt: 1) Wat is erger 100 toestellen van 70 dBA of 200 van 60 dBA? En Boeing liet vrij recent weten: Veel stiller worden toestellen niet meer , Bovendien weordt nu weer meer gewerkt aan zuiniger ten koste van stiller vlgen