Platform Vlieghinder Kennemerland
 

RBV Tientjes actie en de opbrengst tot nu toe UPDATE

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 670 
|
 beschermingtegenvliegtuighinder.nl 
Euro_banknotes.png

Zeer gewaardeerde donateur en medestander,

Hartverwarmend
De RBV tientjes actie heeft ons positief verrast. Uw reactie was hartverwarmend. Een stortvloed aan tientjes en dikwijls ook hogere bedragen, was het resultaat.
We zijn u zeer dankbaar. Het is fijn te merken dat RBV door zovelen gesteund wordt.

Maar....
....we zijn er nog niet. Het streefbedrag is nog niet gehaald.
Daarom aan u de vraag: Bent u van plan geweest om een donatie te doen, maar bent u er nog niet aan toegekomen? Door alsnog een tientje te doneren zou u RBV enorm helpen om financieel de eindstreep te halen.

Hoe?
U kunt uw bijdrage eenvoudig en snel overmaken met behulp van onderstaande QR code of via het bankrekeningnummer van RBV: NL74 TRIO 0788 9354 02.
Of Doneren via onze website beschermingtegenvliegtuighinder.nl kan natuurlijk ook; kies dan de knop ‘IK DOE MEE’.

Wij gaan door
Wij gaan onvermoeibaar door met het strijden voor een gezonde leefomgeving voor de omwonenden in de wijde omgeving van Schiphol. En met uw hulp kunnen we de gang naar de rechter maken.

Met dank en hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder


Onderstaande tekst heeft betrekking op hetgeen hieraan vooraf ging

Goed nieuws!
Deze week heeft de rechtbank in Den Haag de stichting RBV ontvankelijk verklaard in de bodemprocedure tegen de Staat. Dit betekent dat RBV mag opkomen voor de rechten van de omwonenden, die ernstige overlast hebben van het vliegverkeer van en naar Schiphol. In de aanloop van de procedure heeft de Staat getracht dit te verhinderen, maar dus zonder succes.

Hoe verder?
Na ruim drie jaar voorbereiding gaat de inhoudelijke behandeling van onze rechtszaak op 30 januari 2024 van start. Het bestuur van RBV en ons advocatenteam kijken hier naar uit. Nu minister Harbers zijn krimpplannen al weer heeft teruggedraaid, wordt eens te meer duidelijk dat alleen een gang naar de rechter een oplossing kan brengen. Dit betekent dat bij onze advocaten de teller weer gaat lopen. RBV staat er, dankzij vele donaties, financieel gezond voor.

Extra uitgaven
Er zijn echter onvoorziene ontwikkelingen geweest. Het kort geding en het hoger beroep van KLM & IATA vs de Staat. RBV heeft zich in deze procedures gevoegd aan de zijde van De staat. RBV kon als belangenbehartiger van de omwonenden zich niet afzijdig houden, bij de poging van de luchtvaartsector om het voorzichtige begin van de krimp de nek om te draaien.

Een andere onvoorziene ontwikkeling die RBV veel extra tijd en geld gekost heeft, was de discussie in de bodemprocedure rondom de ontvankelijkheid en de bijbehorende aanscherping van de eisen.

Ondanks dat onze advocaten voor het behandelen van deze zaken hun tarief gematigd hebben, heeft RBV door deze extra procedures geen volledige dekking meer op haar begroting.
Daarom hebben wij u nodig bij het dekken van deze onvoorziene kosten. Wat vragen wij van u:

Als alle ruim vijfduizend medestanders en donateurs één tientje overmaken aan RBV dan halen wij probleemloos de eindstreep.


Doet u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken via het bankrekeningnummer van RBV: NL74 TRIO 0788935402.
Doneren via onze website beschermingtegenvliegtuighinder.nl kan natuurlijk ook; kies dan de knop ‘IK DOE MEE’.

Veel dank
Velen van u steunen RBV al financieel en zijn donateur. Wij vragen u daar nog een tientje bovenop te doen. Aan diegenen die RBV steunen als medestander, vragen wij om met een tientje donateur te worden.

En stortte u onlangs al een extra bijdrage naar aanleiding van het goede bericht dat RBV ontvankelijk is verklaard, dan zijn wij u daarvoor dankbaar.

Wij gaan door
Wij gaan onvermoeibaar door met het strijden voor een gezonde leefomgeving voor de omwonenden in de wijde omgeving van Schiphol. We houden u op de hoogte.


Met dank en hartelijke groet,
Het bestuur stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder.

Bekijk bericht op "beschermingtegenvliegtuighinder.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Gedaan.