Platform Vlieghinder Kennemerland
 

RBV schrijft geschiedenis en de Staat krijgt een gele kaart!

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 158 
|
 mailchi.mp 
Schiphol_klimaatactie_191214_EW_131654.jpg

Zeer gewaardeerde donateur, medestander en bevriende organisatie van RBV,

Vandaag precies één week terug zat het bestuur van RBV en de advocaten van Prakken d’Oliveira in de rechtszaal om het vonnis in onze rechtszaak aan te horen. Het was reuzespannend. Hoe ver zou de rechter meegaan in onze eisen of juist helemaal niet.

Dit zeiden onze advocaten vóór de uitspraak
Onze taak: "De uitdaging was om dat oerwoud aan regels en berekeningen tot de kern terug te brengen en te laten zien hoe uiteindelijk een inbreuk op fundamentele rechten het gevolg is".

De uitzonderingspositie van Schiphol: “Je ziet wel dat er voor Schiphol steeds uitzondering op uitzondering is gecreëerd. En dat wetten die de omwonenden zouden moeten beschermen, simpelweg niet worden nageleefd”.

Het belang van omwonenden versus andere belangen: ”Wij vonden het schokkend om te zien dat de Staat die balans nooit goed in kaart heeft gebracht. Hopelijk hebben we dat ook goed aan de rechter duidelijk kunnen maken”.

Dit zeiden onze advocaten ná de uitspraak
“De uitspraak vormt niet alleen een belangrijke erkenning van de positie van omwonenden, maar biedt ook concreet zicht op verbetering”.

De Staat krijgt van de rechter een gele kaart

De rechter gaf een stevige opdracht aan de Staat. In de eerste plaats moet de Staat zich houden aan zijn eigen wetten. En dat betekent dat de Staat is opgedragen om binnen 12 maanden de geldende wet- en regelgeving toe te passen. Dat wil zeggen het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) uit 2008 waarin slechts 400.000 vliegtuigbewegingen zijn toegestaan.

Maar de rechter zei nog meer: de Staat handelt in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens door omwonenden van Schiphol geen adequate rechtsbescherming te bieden en hun belangen ondergeschikt te maken aan die van de luchtvaart. En bovendien, zo zei de rechter, zijn er veel meer omwonenden om rekening mee te houden. De cirkel rond Schiphol (de zogenaamde geluidscontouren) van gehinderden moet veel ruimer worden gedefinieerd.
Door steeds die hinder sterk te onderschatten en het economisch belang te overschatten zijn omwonenden van Schiphol sluitpost geworden. En dat is nu voorbij. De rechtspositie van de bewoners wordt erkend.

Lees op onze website de beknopte versie van de uitspraak. Dat is zeker een aanrader. En als u de volledige uitspraak wilt lezen (bijna 60 pagina’s) klik dan op deze link.

RBV is blij met de uitspraak en blij met u
Zo lang zijn omwonenden het sluitstuk geweest van het luchtvaartbeleid en nu is er dan eindelijk de erkenning. Velen dachten: het is een strijd van David tegen Goliath. Dat gevecht win je nooit. Maar deze uitspraak heeft bewezen dat het voeren van een rechtszaak tegen de overheid wel degelijk zin heeft. En ook dat de rechter niet bang is om de Staat terug te fluiten. Kijk bijvoorbeeld ook naar de klimaatzaak van Urgenda.

Wij zijn ook bijzonder blij met u, als donateur, als medestander en als bevriende organisatie. U gaf ons uw onvoorwaardelijke steun. We konden steeds op u rekenen. En dat is waardevol.

Dank voor al uw reacties en felicitaties via de mail, via facebook, Instagram, LinkedIn en X. We stellen ze bijzonder op prijs.

Pers
Direct na de uitspraak bereidden we ons voor op de pers die buiten de rechtszaal stond te wachten. Ze waren benieuwd naar onze reactie. Hun verhalen heeft u vast gehoord, gelezen en gezien. De landelijke kranten besteedden er veel aandacht aan. Maar ook radio en TV.

U kunt het radio programma NPO Radio 1-programma '5 Dagen"van vorige week terug luisteren. De gele 5-dagen bus kwam langs bij omwonenden van Schiphol. bestuursleden RBV en een huisarts. De rode draad was onze rechtszaak tegen de Staat.

Hoe nu verder?
Het begint met een grondige bestudering van het gehele vonnis door onze advocaten. Ook wordt afgewacht wat de conclusie is in het kort geding van de vliegtuigmaatschappijen versus de Staat. Dat kort geding is aangespannen op het moment dat de minister zijn plannen over krimp in juni 2022 aankondigde. Zie ook het artikel hieronder.
Daarna kan RBV meer in detail oordelen wat de uitwerking is van de uitspraak van 20 maart. We verwachten u voor eind april hierover bij te praten.

En de Staat?
De Staat heeft drie maanden de tijd om tegen de uitspraak van 20 maart in beroep te gaan. Maar zoals vermeld in het vonnis, zal de Staat ongeacht een eventueel hoger beroep, moeten beginnen met de uitvoering van het vonnis.

Correctie uitspraak in cassatie over krimpbesluit door minister
In Journaal no. 20 schreven wij dat op vrijdag 22 maart de Hoge Raad uitspraak doet in cassatie in het kort geding van KLM & IATA (de luchtvaartmaatschappijen) versus De Staat, inzake het krimpbesluit van de minister. Deze berichtgeving bleek onjuist.

Niet op 22 maart, maar op 5 april geeft de Procureur van de Hoge Raad een conclusie. Daarop mogen de partijen (KLM & IATA, De Staat en RBV) nog reageren. Later komt de rechter met een definitieve uitspraak.


Bekijk bericht op "mailchi.mp"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Onze taak: "De uitdaging was om dat oerwoud aan regels en berekeningen tot de kern terug te brengen en te laten zien hoe uiteindelijk een inbreuk op fundamentele rechten het gevolg is".

Helaas is men niet tot de kern doorgedrongen met deze uitspraak. De basis van dit probleem werd namelijk al gelegd bij het begin van de zgn. ‘geluidszonering’ aan de hand van de maat Ke in de jaren 60 van de vorige eeuw. Op twee manieren: 1) door een groot deel van de herrie niet mee te rekenen (alles onder de 65 dB(A)), en 2) door te stellen dat slechts maatregelen ter bescherming nodig waren als meer dan 25% van de bevolking ernstige hinder ondervindt (binnen de 35 Ke-zone). Bij de overgang naar de zgn. ‘eerlijke maat’ Lden rond het jaar 2000 werd de uitzonderingspositie van de luchtvaart nog eens versterkt door: 1) een belachelijk laag aantal ‘handhavingspunten’ in te stellen, 2) de zgn. ‘etmaalweegfactoren’ (straffactoren die vliegtuigen zwaarder doen meetellen in die periode) voor Lden veel lager te kiezen voor de avond, waardoor in deze periode veel meer vluchten konden worden toegelaten, 3) en of dit al niet erg genoeg is, door dit rammelende stelsel nog eens onderuit te schoffelen met de zgn. ‘geluidpreferente inzet van banen’ in het NNHS van meesterpolderaar Alders, waardoor men onder de Polder- en Kaagbaan een continue herriestroom kreeg te verduren.

Als u dan denkt dat dit al genoeg onrechtmatig handelen is, dan moet u zich realiseren, dat dit vuile spel nog doorgaat in de ‘Luchtruimherziening’, waarbij men deze ellende nog eens verder gaat opvoeren boven tweederangsburgers onder ‘optimale vaste routes’, gebruik makend van satellietnavigatie (dat ervoor gaat zorgen dat vliegtuigen steeds korter op elkaar over kunnen komen), en waarvan men claimt dat ze de CO2-emissies gaan terugbrengen (door niet meer ‘onnodig omvliegen’) en dat dit uiteraard goed is voor de efficiëntie (dus verdere groei faciliteert).

De uitzonderingspositie van Schiphol: “Je ziet wel dat er voor Schiphol steeds uitzondering op uitzondering is gecreëerd. En dat wetten die de omwonenden zouden moeten beschermen, simpelweg niet worden nageleefd”.

Mijn conclusie is dat het eerste klopt, maar het tweede is niet het enige probleem, want de Luchtvaartwet geeft op zich niet voldoende bescherming voor omwonenden met alleen de maten Lden en Lnight (met veel te hoge grenswaarden), ook al voldoet men er wel aan. Die wet moet worden aangepast! Zonder dat komt er geen ‘concreet zicht op verbetering’, maar gaat het opofferen van mensen, vooral ten gunste van de regio rond Amsterdam, gewoon door.

Reken er maar op dat men vanuit de luchtvaartsector er alles aan gaat doen om ieder krimpscenario van tafel te vegen, samen met een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven, die nu al jeremiëren over het ‘slechte vestigingsklimaat’. Hoe? Door steun te zoeken bij de VS (en wie kan die tegen het harnas jagen met de dreiging vanuit Rusland?), en zich te beroepen op internationale verdragen. En niet te vergeten door het inzetten van die prachtige ‘zuinige en stille vliegtuigen’, die men slechts kan aanschaffen door meer groei!

Een rechts kabinet gaat hier uiteraard straks aan meedoen. VVD, BBB, en PVV hebben lak aan omwonenden, NSC zal zich laten omkletsen en bij deze volgende inbreuk op de rechtsstaat de andere kant op kijken.

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.