Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rapport To70: Schiphol moet verhuizen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 979 
|
 schipholwatch.nl - 06-06-2020 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Zoals gewoonlijk met onwelgevallige informatie stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen gistermiddag om kwart voor vijf – vlak voor het weekend – een schokkend rapport naar de Tweede Kamer van bureau To70 over de gevolgen van de nieuwe WHO-normen voor vlieglawaai. Conclusie: Schiphol moet verhuizen.

Het rapport van To70 dateert van september vorig jaar, maar werd gisteren op vrijdagmiddag vlak voor het weekend naar de Tweede Kamer gestuurd door Van Nieuwenhuizen (illustratie: omslag rapport).
Het rapport werd door To70 al in september vorig jaar aan de minister gestuurd, maar pas nu komt het in de openbaarheid en wordt het aan de leden van de kamer ter beschikking gesteld.

To70 start met een aantal vaststellingen die het leed voor het nationale vliegveld moeten verzachten. Zoals de ongefundeerde aanname dat vliegtuigen in de laatste 30 jaar tot wel 75 procent stiller zijn geworden (Lees hier) en dat er aan de Alderstafel consensus bestaat over de overlast. Lees hier.

660.000 woningen in gevarenzone
Maar dan volgt al snel de explosieve informatie. Gemeten naar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen er maar liefst 660.000 woningen in het gebied dat volgens WHO meer vliegherrie ondervindt dan gezond is.

“Het overnemen van de WHO-normen heeft verregaande gevolgen voor zowel Schiphol als de omwonenden”, weet To70 te melden. Drastische maatregelen zijn nodig, tot en met sloop toe.

Als de regering de normen overneemt, “zou dit betekenen dat Schiphol (en de luchtvaartmaatschappijen) niet meer rendabel kunnen opereren”.

‘WHO-normen onrealistisch
Hoewel dit klare taal is, trekt To70 niet de conclusie dat verhuizing van Schiphol naar zee noodzakelijk is, maar noemt het bureau het hanteren van de gezondheidsnormen “onrealistisch”.

Hoewel in de hele regio bekend is dat het isoleren van woningen geen oplossing biedt voor het vliegtuiglawaai, opperen de onderzoekers deze optie toch. Weliswaar zou hiernaar extra onderzoek moeten plaatsvinden, omdat de kosten van isolatie volledig uit de klauwen zouden lopen.

To70 schat in dat er zo’n 650.000 woningen à maximaal 30.000 euro per woning zouden moeten worden voorzien van geluidsisolatie. Een eenvoudige rekensom leert dat het dan gaat om een investering van bijna 20 miljard euro – veel meer dan sommige plannen voor een Schiphol op zee zouden moeten kosten. Lees hier.

Sluiten Buitenveldertbaan
Een andere optie zou het sluiten zijn van de Buitenveldertbaan. Die baan zorgt voor heel veel mensen voor ondraaglijke overlast en zou dus veel betekenen voor het verminderen van de overlast in totaal. Maar niet voor al die andere mensen in de regio, zoals in de kop van Noord-Holland en ten zuiden van Schiphol (Aalsmeer, Uithoorn, et cetera).

Een alternatief plan is het schrappen van alle nachtvluchten, maar dat kan volgens To70 ook niet omdat dit de sector veel te veel geld zou gaan kosten.

Wat is dan wel een oplossing? “Betere communicatie en klachtenafhandeling. Dat vermindert niet de overlast, maar kan wel bijdragen aan het verminderen van de hinder.” Ook het financieren van lokale speeltuintjes kan bijdragen aan een verbeterde woonomgeving. Aldus het bureau.

Vlieglobby vol op het orgel
Even verderop in het rapport blijkt dat de miljoenenlobby van de vliegvelden via de ACI al in het geweer is gekomen tegen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het zou gaan om “slechts” een aanbeveling die kan leiden tot “onrealistische verwachtingen bij omwonenden”.

In het originele artikel staat op deze plek een ACI citaat uit het rapport van To70
De lobby in vol ornaat. Van het WHO-onderzoek klopt helemaal niets. Zegt de vliegindustrie.

Ook de kwaliteit van het WHO-onderzoek wordt door de spindokters ter discussie gesteld. Kennelijk hebben ze bij de ACI-lobbyfabriek meer kennis over de volksgezondheid dan bij de WHO.

Bureau To70 trekt de enige juiste conclusie niet uit de feiten in het eigen rapport, maar de constateringen bieden geen andere mogelijkheid: Schiphol moet verhuizen en is in deze omvang niet te handhaven op de huidige locatie.

Lees hier zelf het complete rapport over de consequenties van de nieuwe WHO-normen voor onder meer Schiphol, Zestienhoven, Beek en Eindhoven

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 06-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Mijn conclusie is dat om klimaat, milieu, gevaar, nachtrust verstoring, medische redenen, geluidsoverlast, stank en ga zo maar door, veel en veel minder en hoger gevlogen moet worden. Daarom hoeft Schiphol niet verplaatst te worden. Daar kan morgen mee worden begonnen. Geheel gratis.

Geplaatst door @kabinet_klm uit Badhoevedorp

Minder vliegen is niet alleen gratis maar levert juist enorm veel op zowel financieel als maatschappelijk. Dat bewijst deze crisis maar eens. Groeien en vervuilen op subsidie en nu ook nog aan het staatsinfuus.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Ik heb eens even op de site van to70 gekeken en hun doelstelling proberen te begrijpen.
Wees maar kritisch op dit rapport want ik krijg toch het gevoel dat we weer worden geschipholt.

Dit rapport is er niet voor ons gekomen.............

Geplaatst door Wim uit Castricum

To70 is een adviesbureau van en voor de luchtvaartsector.