Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rapport: Sturen in een volatiel domein

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 486 
|
 overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl 
HvS_logo_Rijksoverheid.jpg

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het OFL de Commissie governance en participatie luchtvaart samengesteld. Deze commissie heeft, onder voorzitterschap van OFL-voorzitter Job Cohen, een rapport opgesteld over governance en participatie van de luchtvaart in Nederland. Het rapport 'Sturen in een volatiel domein' is eind september aangeboden aan de minister.

Het rapport kunt u hierlezen.

Aanleiding en vraagstelling
Bij de luchtvaart zijn veel partijen betrokken; de belangen zijn groot, divers en soms tegengesteld. Daarom is het belangrijk dat de governance helder en doeltreffend is. Bijvoorbeeld: welk orgaan of welke organen is of zijn bevoegd om welke besluiten te nemen? Welke adviezen moeten of kunnen voorafgaand aan besluitvorming ingewonnen worden? Wat is de status van deze adviezen?

Omdat er zulke grote belangen op het spel staan, moet ook de participatie helder, doeltreffend en vooral op basis van wederzijds vertrouwen plaatsvinden. Dit kan alleen als de rol van belanghebbenden in dit proces duidelijk is - of het nu nationale, lokale of regionale bestuurders, bewoners rond de luchthavens of de luchtvaartsector zelf betreft. Alleen met een heldere rolverdeling kunnen afgewogen besluiten worden genomen die op enig draagvlak mogen rekenen.

Over beide onderwerpen is in de afgelopen jaren al veel gezegd, geschreven, geadviseerd en gedaan maar tot gedragen opvattingen heeft dit niet geleid. Nu in de Luchtvaartnota nieuw beleid voor de luchtvaart wordt geformuleerd is het opnieuw onder de loep te nemen van deze onderwerpen extra zinvol.

De commissie gaat zich daarom, op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, in deze onderwerpen verdiepen met als doel daarover lessen te trekken voor de korte en langere termijn. Onderdeel van haar werk is dat de commissie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reflectie geeft op de ontwerpluchtvaartnota. Daarnaast zal de commissie later in 2020 een rapport uitbrengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Tegelijkertijd met de commissie governance en participatie luchtvaart werkt ook Pieter van Geel aan een rapport over governance en participatie. Eind 2019 publiceerde hij daarover een tussentijds rapport. Het verschil tussen het rapport waaraan Pieter van Geel werkt en het rapport dat de commissie governance en participatie luchtvaart voorbereidt, is dat Van Geel specifiek zal ingaan op participatie en governance rond de luchthaven Schiphol, terwijl de commissie zich juist richt op het nationale niveau.

De commissie
De commissie governance en participatieluchtvaart is onafhankelijk en bepaalt zelfstandig wat de inhoud van haar advies wordt. De leden van de commissie zijn:

Prof. dr. em. M.J. (Job) Cohen, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), voorzitter

Dr. S. (Sanne) Akerboom, Universiteit Utrecht (UU), jurist en politicoloog

E.M. (Elzeline) de Jong (voormalig adviseur luchtvaartaangelegenheden Gemeente Amsterdam)

Dr. J. (Jorren) Scherpenisse, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), bestuurskundige en psycholoog

Prof. drs. em. J.G. (Jaap) de Wit, Universiteit van Amsterdam (UvA), verkeers- en vervoerseconoom

Bekijk bericht op "overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl"

Reacties op dit bericht