Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Randstad bij vuilste gebieden Europa: ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1764 
|
 rtlnieuws.nl - 06-09-2019 
tb_leefomgeving_castricum_Kerkedijk.jpg

Tien- tot vijftienduizend Nederlanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. Vooral rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico's hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Experts roepen op tot radicale maatregelen. "Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden."

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws maakte de vieze-lucht-en-herriekaart op basis van schattingen van het RIVM. De kaart toont voor het hele land het risico op ziekte of vroegtijdig overlijden als gevolg van vervuilde lucht of geluidsoverlast door verkeer, industrie en luchtvaart. Hoe roder het gebied, hoe groter de kans om ziek te worden van luchtverontreiniging of geluid.

Vieze-lucht-en-herriekaart. Zie via onderstaande link naar het originele artikel......

'Enorm probleem'
Rond Schiphol, Amsterdam en Rotterdam is dat risico soms wel drie keer groter dan bijvoorbeeld in Drenthe, Groningen of op de eilanden. Randstedelingen hebben daardoor een verhoogde kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en ernstige longaandoeningen, stelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

"Dit is niet een klein beetje een probleem. Dit is een enorm probleem. Het gaat over duizenden mensen. Er gaan tien tot vijftien keer meer mensen dood aan deze factoren dan aan ongelukken in het verkeer. De Randstad is één van de meest vervuilde gebieden van Europa. En toch wonen er enorm veel mensen boven op elkaar."

Mensen leven jaren in ongezondheid doordat ze worden blootgesteld aan te veel stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid'


'Meer aandacht voor Schiphol'
Van Schayck is niet de enige die de noodklok luidt. Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC deed eerder namens de Gezondheidsraad onderzoek (hier) naar de invloed van milieufactoren op de gezondheid. "Mensen leven jaren in ongezondheid doordat ze worden blootgesteld aan te veel stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid. Ze veroorzaken ziekte, maar je gaat er ook eerder dood aan."

Volgens Burdorf toont de kaart aan dat er veel meer aandacht moet komen voor de gezondheidseffecten van Schiphol. "Vliegverkeer moet veel meer onderwerp worden van de discussie. Wat mij betreft moeten we het niet hebben over uitbreiding, maar eerder over hoe we huidige gezondheidseffecten kunnen verminderen."

Rondom de hoogovens in IJmuiden is het gezondheidsrisico hoger dan gemiddeld.


Ongemerkt 5 tot 10 sigaretten
Als je naar de impact van het milieu op je gezondheid kijkt, moet je volgens de experts niet in de stad zijn. En zeker niet in de hoofdstad. Van Schayck: "Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden. Amsterdam is een fantastische stad, maar zeker niet gezond. Net als andere sterk vervuilde plekken. Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten."

Volgens de Maastrichtse hoogleraar kan een verhuizing ook astmapatiënten veel verlichting bezorgen. "Als je een kind hebt met astma, verhuis dan - als en zodra het kan - naar Overijssel, Groningen of een eiland."

Radicale maatregelen
Verhuizen kan een gezin helpen, maar is geen oplossing voor de landsbrede problemen. Als we echt iets willen doen aan de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling en geluid zijn 'radicale' maatregelen nodig volgens de experts. Het verbieden van tweetaktbrommers, dieselauto's en parkeren in stadscentra zijn daar voorbeelden van. Ook moet vliegen minder aantrekkelijk gemaakt worden.

Van Schayck: "We moeten hier een rem op zetten. Als je deze kaart ziet, vraag je je toch af of de minister van Verkeer en Waterstaat zich wel realiseert in welke ellende mensen zitten."

Verantwoording
Het RIVM heeft op basis van gegevens over de uitstoot en geluidsoverlast van verkeer, industrie en luchtvaart in kaart gebracht waar de gezondheidsrisico's het grootste zijn. RTL Nieuws heeft deze gegevens omgezet naar een eigen kaart.

Het RIVM gaat uit van onderzoek (hier) dat aantoont dat 5 tot 6 procent van alle ziekte en sterfte in Nederland is toe te schrijven aan milieufactoren als luchtvervuiling en omgevingsgeluid. Wat je op de kaart ziet zijn schattingen om de problematiek per plek zichtbaar te maken. Er is geen rekening gehouden met kenmerken van inwoners (Hier)..

De kaart wordt regelmatig door overheden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar geschikte nieuwbouwlocaties. Op basis van nieuwe data en inzichten wordt de kaart door het RIVM soms aangepast. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de kaart.

Bekijk bericht op "rtlnieuws.nl - 06-09-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Madelon uit Amstelveen

Nogmaals: onbegrijpelijk, al die types die maar blijven vliegen: een dagje Schiphol pompt je dus al zoveel gif in je longen dat je een paar maanden minder leeft? Wie kiest daarvoor?
Wat een sukkels!
Waarom zouden bewoners verhuizen? Het is niet ons probleem maar dat van Schiphol, laat Schiphol lekker verhuizen!
Oproep: stop met vliegen. Het is zinloos. Nederland heeft inmiddels een tropisch klimaat dus ga lekker naar de Veluwe, Friesland, Zeeland, besteed je geld in eigen land dan kunnen we meteen die vieze hasj toeristen weigeren want vol is vol. Vakantie in eigen land.

Geplaatst door Sara

Wil dat dit stopt. Vanmorgen stond ik op de zon scheen. Deed de deur open. Parkeer garage in de tuin.

Geplaatst door Janna uit Amsterdam

Ik wil heel graag verhuizen, wonende onder de uitvliegroute van Zwanenburg- en Polderbaan.
Ja, ik zit in de prijzen

Geplaatst door Jan uit Oldemarkt

Wij wonen 100 km. van schiphol en ook wij worden zo langzamerhand gek van alle vliegtuigen die steeds lager over Oldemarkt vliegen. Schandalig!

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

En ja wel: Nederland stemt op pro-luchtvaartpartijen (VVD - FD - D66 en wat al niet meer)
Doen we dit ons niet zelf aan?

Stem partij voor de dieren (en mensen).
Stem op de SP (ook voor halvering Schiphol).

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Van Schayck: "We moeten hier een rem op zetten. Als je deze kaart ziet, vraag je je toch af of de minister van Verkeer en Waterstaat zich wel realiseert in welke ellende mensen zitten."

Zodra je dit tegen onze minister zegt noemt ze je een milieuactivist en gaat ze op zoek naar een list om je buiten spel te zetten. Iedereen die ook maar enigszins duidelijk wil maken in welke ellende we zitten is in haar ogen een activist en wordt niet serieus genomen.
Dat stomme mens met haar plastic gezicht zou een kantoor midden op een landingsbaan moeten krijgen, laat haar zelf maar lekker al die rommel inademen. Werkelijk ongelofelijk dat zo iemand een bestuursfunctie kan vervullen.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Titel in de landelijke pers en bovenstaand is ook zeer misleidend. De vervuiling heeft niets met Amsterdam te maken en alles met Schiphol. Je ziet de vliegroutes diep rood gekleurd nota bene.
Een groot deel van Nederland wordt vergiftigd door en voor de KLM.
Wat zal men over 30 jaar hiervan vinden..

Geplaatst door Kaan.wim uit Heiloo

Goh, 256 keer gelezen en 7 hele reactie,s. Ik blijf het ongelofelijk vinden dat er zo weinig mensen hinder ondervinden van dat klote Schiphol !!.

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg // woonde 5 jaar onder de vlliegroute in

Zienswijze over Lelystad-Airport, eerder verstuurd
Elburg, 20 februari 2019
in het kader van het beleid m.b.t. Lelystad-Airport


Aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerp: Zienswijze m.b.t. Lelystad-Airport, van de hand van een sociaal-geograaf.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

M.b.t. de ontwilkkeling van de Luchthaven Lelystad
stelt u inwoners in de gelegenheid een zogenaamde
zienswijze in te dienen.
Omdat daarbij veel facetten een rol spelen, heb ik een aantal relevante elementen
in mijn betoog aan u betrokken.
In uw eigen publicaties maakt u nooit melding van de leefomgeving met al haar elementen.
Veel van de kritiek, die wordt geuit op de door U en uw Ministerie geformuleerde voornemens, komt voort uit het gegeven dat u geen aandacht besteedt aan natuur, milieu en atmosfeer. Op zich wel heel bijzonder.
Ik ben dan ook benieuwd naar uw motivatie om de elementen achterwege te laten, die basaal zijn in het leven. Temeer omdat u aangeeft - net zo als ik - sociale geografie te hebben gestudeerd, ben ik benieuwd naar uw wetenschappelijke benadering van luchtvaart in relatie tot het leven.
Hierbij treft u mijn visie/zienswijze aan, met de ook voor u uitdagende titel:
'Waar kan een mens nog ademhalen?'
of: Hoe de luchtvaart zich vergrijpt aan land en volk
Met vriendelijke groet,

__________________________________________________________________________
ZIENSWIJZE VAN EEN SOCIAAL-GEOGRAAF,
gepubliceerd op verzoek van Minister Cora van Nieuwenhuizen,
[tudeerde sociale geografie]

OVER LELYSTAD-AIRPORT: WAAR KAN EEN MENS NOG ADEM HALEN?
of: Hoe de luchtvaart zich vergrijpt aan land en volk

Lelystad-Airport, beleid beneden niveau
List, bedrog en valse praktijken, jazelfs intimidatie van een deskundige burger inclusief het buitenspel zetten van een heel ministerie (Ruimtelijke Ordening en Milieu), het vrijwel onmondig maken van de provinciale besturen van Overijssel en Gelderland, en van veel gemeenten, die nu alleen denken dat er kansen voor hen zijn, en de bedreigingen in de vorm van een steeds verder verslechterende leefbaarheid door permanente onrust en stress door langdurige verstoring van de rust, ernstige luchtverontreiniging etc. niet kunnen inschatten, of op voorhand maar vast bagatelliseren.
Zie daar een deel van de toestand van de leefomgeving bij de - gewenste (?) - start van Lelystad-Airport, Luchthaven op zeeklei en drijfzand gebouwd.
Politici (m/v), grotendeels van VVD-HUIZE en ambtenaren uit de kaste der 'bestuurders' hebben een prominente rol gespeeld bij het voorbereiden van de totstandkoming van wat nu gevreesd wordt.
De ondoorzichtigheid van procedures, het hechten aan het eigen belang of vrees voor aantasting van de rechtspositie en/of carrièrekansen in ambtelijke kringen, het zijn factoren die de besluitvorming sterk hebben beïnvloed.
Ik schreef een brief over de schadelijke effecten van de luchtvaart naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kreeg (NOTA BENE) antwoord van de directeur Lúchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (!), de inmiddels veel genoemde drs. Rob Huijser [zie het Financieele Dagblad]
Daarnaast is er de 'invisible hand' van de luchtvaartlobby, waarbij o.a. premier Rutte een graag verzwegen rol speelt.
Er wordt volop gebouwd en als de gemaakte kosten er niet uit worden gehaald, wordt dat als verlies aangemerkt.
Zie de komst van Lelystad-Airport eens als een bedreiging voor het land.
Dat de luchtkwaliteit in Nederland slecht is, blijkt o.a. in de Zembla-documentaires 'Geen vuiltje aan lucht' en 'Klimaatchaos'. Longartsen slaan alarm, omdat ze zien dat er geleden wordt en er mensen aan longkanker ten onder gaan.
Terwijl de rechter in de door Urgenda en Milieudefensie aangespannen procedures over de luchtkwaliteit een hard oordeel uitsprak en je zou denken dat de Nederlandse overheid er lering uit zou trekken, zette de Nederlandse overheid een hele denial industry - hoog-opgeleide en van uw en mijn belastinggeld betaalde mannen en vrouwen - aan het werk, die ervoor moeten zorgen dat aan de eis niet hoeft te worden voldaan en de bezwaren in de vergetelheid kunnen raken.
En wat later heeft ook Natuur en Milieu nog eens een proces tegen de Rijksoverheid aangespannen en gewonnen, vanwege een overschrijding door de luchtvaart van de norm voor CO-2 - uitstoot.
Het gaat hier nota bene om broeikasgassen, waardoor het ijs aan de polen afsmelt, het water van de oceanen stijgt en er overstromingen plaatsvinden, waardoor het leven in kustgebieden, zoals in Nederland, steeds moeilijker wordt. Omdat ook de gletsjers in berggebieden sneller afsmelten, zullen er ook langs de rivieren en waar de rivier dicht bij de zee komt, meer overstromingen kunnen plaats vinden.
Met het stijgen van de welvaart in andere delen van de wereld zullen er ook in die gebieden steeds meer mensen zijn, die op reis willen gaan. Hierdoor zullen toeristisch aantrekkelijke gebieden worden 'overstroomd' door toeristen. Zie bijvoorbeeld Amsterdam en Giethoorn. In het algemeen zullen plaatsen met een mooi monumentaal centrum het zwaar te verduren krijgen.
Daarnaast is het de vraag, of van de honderdduizenden toeristen of passanten die Nederland wil verwelkomen, er niet tienduizenden in Nederland of West-Europa willen blijven, en hier de arbeidsmarkt op gaan, omdat het leven hier beter is dan in hun eigen land van herkomst.
De geschetste ontwikkelingen hebben een grote impact op de geestelijke gezondheid van veel mensen; voor met name jongeren heeft de zorg over de toekomst grote gevolgen voor hun wens later een gezin te stichten, of daar juist van af te zien. Nu al blijkt dat zij - de jonge mensen - de aarde al erg vol vinden, en dan gelet op de heksenketel die de ongebreidelde luchtvaart ongetwijfeld teweegbrengt - ervoor kiezen geen kinderen te willen. Immigrerende groepen zullen over het algemeen het demografisch patroon van hun land van herkomst nog voortzetten, zeker de komende generaties [Empirisch vastgesteld]. Hierdoor zullen de autochtone bewoners van de Lage Landen bij de Zee verrassend snel in een minderheidspositie terechtkomen, met alle consequenties vandien.
Door langdurige blootstelling aan vliegtuiglawaai worden kinderen zeer gestrest. Daardoor kunnen ze zich niet goed concentreren. Een hele klas vol met aldus gestrest geraakte kinderen is onverdraaglijk voor leerkrachten. Vandaar dat veel jonge mensen een baan in het onderwijs in een door luchtvaart verziekte omgeving vaarwel zeggen of überhaupt niet willen. Men noemt dit 'lerarentekort' .
Het is duidelijk dat het Ministerie van Infrastructuur deze problematiek helemaal niet aankan. Sterker nog, het Ministerie veroorzaakt de problemen.
De werkwijze van het schimmig opererende Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is al lange tijd onderwerp van onderzoek. Er is alle reden om eens flink op de rem te gaan staan.
Inmiddels is er een gedegen onderzoek uitgevoerd, waaruit veel van de werkwijze van de Nederlandse overheid blijkt.
In de hierboven geschetste problematiek hangt onmiskenbaar de donkere wolk van de klimaatverandering boven onze hoofden, waardoor de aarde onleefbaar wordt.
Het vliegen komt ons duur te staan.
De overheid doet aandoenlijk haar best om d.m.v. censuur en het achterhouden van informatie de inwoners en iedereen van de domme te houden. Je moet maar durven.
Het Ministerie van Infrastructuur bewijst niet capabel te zijn en werkt verdere verslechtering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit alsmede de maatschappelijke situatie in de hand.

Henk Meijer

Elburg, 15 februari 2019Geplaatst door Marc uit Almere

Beste Henk, ik wordt hier stil van. Wat een sterke zienswijze! Deze harde feiten kan de politiek toch niet naast zich neerleggen?

Geplaatst door Wim uit Castricum

@ Henk, helder en eng. Ik hoop dat ze het in Den Haag ook begrijpen. Ik heb zo mijn twijfels.