Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 220 
|
 ad.nl 
wp-politiek_3701.JPG

Door Peter Winterman

Het kabinet doet te weinig om in 2030 bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Extra klimaatmaatregelen zijn nodig, zo oordeelt de Raad van State in een kritisch advies over het eerste Klimaatplan van het kabinet.

Opnieuw krijgt het kabinet een tik op de vingers over de nationale klimaatplannen. Begin deze maand waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de huidige plannen onvoldoende zijn. Nu zegt ook de Raad van State dat het kabinet méér moet doen om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

‘Dit vergt een herordening van productie en consumptie in alle sectoren van de maatschappij en de economie, en niet een veelheid aan losse maatregelen’, meldt de Raad van State vrijdag. ‘Het Klimaatplan geeft nog weinig blijk van dit besef.’

Plannen
Het eerste Klimaatplan, dat het kabinet nu openbaar heeft gemaakt, is een overzicht van alle plannen om minder CO2 uit te stoten. In de recent aangenomen Klimaatwet is afgesproken dat de overheid elke vijf jaar zo’n Klimaatplan moet uitbrengen. In het plan wordt precies beschreven wat het kabinet doet aan CO2-reductie.

Dat is vooral een opsomming van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Zo gaat de gasprijs de komende jaren omhoog en de elektriciteitsprijs omlaag. Daarmee hoopt het kabinet dat burgers en bedrijven van het gas af gaan. Ook wordt elektrisch rijden gestimuleerd en komt er een speciaal warmtefonds. Uit dat fonds kunnen particulieren subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen en de aanschaf van een warmtepomp.

Maar dat gaat volgens de Raad van State niet ver genoeg. Die stelt dat er - in aanloop naar 2050, het jaar waarin de broeikasgasreductie 95 procent moet zijn - ingrijpende veranderingen in de economie en de samenleving moeten plaatsvinden. ‘Om deze veranderingen door te voeren is het opbouwen en versterken van het draagvlak in de samenleving cruciaal’, zegt de Raad.

Bekijk bericht op "ad.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Nu kan het niet anders, de luchtvaart is aan de beurt.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Kent u het nieuwe begrip ‘gasklever’? Dit betekent een persoon die weigert van het aardgas af te gaan. Waarom zoudt u ook van het gas gaan als de luchtvaart het voordeel in emissies weer teniet mag doen? Ik stel daarom voor:

Blijft men groeiklever, word dan gasklever!