Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PvdA en GroenLinks: Meer bouwen kan als Schiphol echt krimpt

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 579 
|
 trouw,nl 
woningbouw.jpg
Woningbouw
Credit: SatyaPrem

Nienke van Renssen, Bastiaan Minderhoud, Nicole van der Waart en Gert-Jan Leerink

Schrap vluchten om bouwen mogelijk te maken, betogen meer dan 50 lokale politici van de PvdA en Groenlinks in de regio Schiphol.

De woningcrisis is overal in Nederland voelbaar en raakt iedereen. Driekamerwoningen waar gezinnen met zes familieleden leven, zijn allang geen uitzondering meer. Stellen die de dertig net hebben aangetikt, wonen nog bij hun ouders. Mensen belanden noodgedwongen op straat. Een eigen woning is voor veel mensen niets meer dan een onbereikbare droom geworden, en voor een steeds grotere groep een onbetaalbare nachtmerrie.

Torenhoge ambitie
De wooncrisis raakt het hele land, want ruimte is in Nederland schaars. Dat geldt zeker voor de regio van Schiphol, waar bijna drie miljoen mensen wonen, van Katwijk tot Lelystad. Het huidige kabinet heeft daarom een torenhoge ambitie uitgesproken in het Nationaal Bouwplan: vóór 2031 moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan 250.000 in de regio Amsterdam.

Maar bij het oplossen van de wooncrisis zit het gigantische vliegveld, letterlijk, in de weg. Terwijl het kabinet grote ambities heeft, is het door alle restricties vanwege het vliegverkeer lastig plekken te vinden om betaalbare woningen te kunnen bouwen.

Bij een vermindering van het aantal vluchten op Schiphol zou er veel meer ruimte zijn voor nieuwbouwwoningen. Als de luchthaven krimpt tot tussen de 300.000 tot 400.000 vliegbewegingen, blijkt uit onderzoek van To70, is er ruimte voor 70.000 tot 167.000 extra woningen in de regio, een gigantisch aandeel van de vraag.

De keuze tussen vervuilende vluchten of nieuwe woningen is snel gemaakt, zou je denken, maar tot nu toe gaat het belang van Schiphol steeds voor. Bijvoorbeeld bij de streep die is gehaald door de bouw van vierduizend woningen in ­Kronenburg. En in het Schinkelkwartier in Amsterdam kunnen elfduizend geplande woningen niet zonder maatregelen worden gebouwd.

En alsof dat nog niet genoeg is, staat ook de stikstofuitstoot van de luchthaven de woningbouw in de weg, zo bevestigt de uitspraak van de Raad van State. Er is maar één oplossing: minder vliegen. Dat leidt tot minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Ook de opening van Lelystad Airport moet wat ons betreft daarom van tafel.

We moeten inzetten op ‘eerlijke krimp’ van Schiphol. Het uitgangspunt bij het schrappen van vluchten moet zijn om meer ruimte te creëren voor woningbouw in de gemeenten rondom Schiphol en tegelijkertijd om overlast en alle vormen van uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Daarom moet de luchthaven krimpen tot tussen de 300.000 tot 400.000 vliegbewegingen.

Schrappen in vluchten
Wat ons betreft beginnen we bij het schrappen van vluchten in en aan de randen van de nacht en investeren we fors in internationaal treinverkeer, dat daardoor een betaalbaar en aantrekkelijk alternatief biedt. Daarom is het ook terecht om te investeren in meer ruimte op het spoor rond Schiphol, zolang dit maar meer ruimte biedt aan internationaal treinverkeer.

De verdeling van de resterende vluchten over de landingsbanen moet zo ingezet worden dat de leefbaarheid verbetert en dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. De luchtvaart mag geen aparte status meer hebben in ruimtelijke regelgeving.

Dat betekent duidelijke grenzen en echte handhaving; niet door Schiphol zelf maar door het Rijk, met inzicht en controle door lokale ­overheden. Ook bestaande en toekomstige bewoners (woningzoekenden uit de regio) moeten zeggenschap krijgen over de inzet van de krimp.

Eerlijke krimp verbetert de leefkwaliteit in onze gemeenten en provincies en helpt in het bestrijden van de klimaatcrisis, de ecologische crisis en de wooncrisis. Hoe eerder we actie ondernemen, hoe sneller we werk kunnen maken van de oplossingen. We hebben geen tijd te verliezen.

Dit artikel is tevens ondertekend door meer dan 50 volksvertegenwoordigers van de PvdA en Groenlinks in de regio Schiphol

Bastiaan Minderhoud
Raadslid PvdA Amsterdam

Nienke van Renssen
Raadslid GroenLinks Amsterdam

Nicole van der Waart
Statenlid GroenLinks Noord-Holland

Jorrit Carton
Statenlid PvdA Noord-Holland

Bekijk bericht op "trouw,nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

(Bron: lokale bladen)

Krimpscenario Schiphol

NAAR EEN "NUTTIGE HUB" MET RUIMTE VOOR DE THUISMARKT

Zeker nu rond Rotterdam Airport al politiek (lokaal) plannen worden gesmeed om op z'n minst te saneren en daar wellicht een fraai en duurzaam stadspark aan te leggen, wordt de noodzaak om via een krimpscenario* naar een "NUTTIGE HUB SCHIPHOL" - met ruimte voor de thuismarkt - te streven alleen maar groter. En binnen dat model krijgt de discussie over o.a. nachtvluchten een heel andere lading. Er komen oplossingen in beeld die de woon- en leefomgeving ten goede zullen komen.

De recente noodkreet van de burgemeester van Zaanstad is daarom heel terecht. Maar helaas blijven tientallen verantwoordelijke bestuurders in de nieuwe "NOVEX-regio Schiphol" - ter grootte van maar liefst 4 Provincies(!) – een funeste struisvogelpolitiek volgen. Zij omarmen de doctrine van o.a. de ministers De Jonge en Harbers die leidt tot een door de Schiphol Groep nagestreefde "Holland Metropool". Daarmee werken ze – wellicht ongewild - mee aan een rampscenario voor hun regio's:

Next-Gen” hoogfrequent vliegsysteem en geconcentreerde vliegpaden

Bij renovaties aan het banenstelsel van Schiphol is zonder veel ruchtbaarheid een nieuw “Next-Gen” hoogfrequent vliegsysteem aangebracht. Daarnaast is er het “Project luchtruimherziening” dat een nieuwe fase ingaat na het negeren van 2100 (!) ingediende zienswijzen. Het straks hyper-preferent verklaren van de Polder- en Kaagbaan en de introductie van geconcentreerde vliegpaden dreigt te leiden tot een rampscenario voor omwonenden van de aangepaste banen.
Door het ontbreken van wettelijke bescherming tegen vlieghinder dreigt “Next-Gen” zo desastreus uit te pakken. Dit heeft te maken met de manier waarop het geluidsstelsel destijds bewust werd ingericht met geluidswaarden die helaas een bijna onbeperkt aantal vliegbewegingen mogelijk maken.
Voor de bewoners van Uitgeest, dat deel uitmaakt van de BUCH-regio, is het niet te hopen dat de geschetste struisvogelpolitiek en het omarmen van Schiphols “Holland Metropool” wordt voortgezet. En is het afwachten of het nieuwe College en de Raad zo verstandig zullen zijn om het geschetste alternatief van een “Nuttige HUB” met ruimte voor de thuismarkt te omarmen.
Kennisnetwerk Impact,

*Zie: http://www.toekomstluchtvaart.nl

MAAR: Eindelijk lijken nu een 50 tal lokale politici te zijn ontwaakt....................