Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PUSH: ’Haal website minderhinderschiphol uit de lucht’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 690 
|
 PUSH Uithoorn 
benschop_bij_push-uithoorn.JPG

Misleidend, onjuist en slecht getimed
Misleidend, op een verkeerd moment en onterecht de indruk wekkend dat bewoners hebben meegewerkt. Wat PUSH betreft moet de website minderschiphol zo snel mogelijk uit de lucht. Met concrete suggesties van omwonenden om hinder van Schiphol te beperken is op de website totaal niets gedaan, vindt PUSH.

Bewoners niet serieus genomen In het huiskamergesprek met Schiphol-directeur Dick Benschop op 11 februari stond hinderbeperking centraal. PUSH presenteerde 7 concrete voorstellen (het Manifest 7-7-7) die al eerder met de Minister waren besproken. Ook overhandigde PUSH meer dan 60 suggesties die waren opgehaald bij zo’n 100 Uithoornaars en Kwakelaars op de informatieavond in januari.
.
Tot grote teleurstelling van de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel de afgelopen jaren hebben ingezet, komen slechts 2 van al deze voorstellen voor op de nieuwe website. Bovendien waren deze twee al veel langer in onderzoek. Er is dus niets nieuws onder de zon! De maatregelen die nu aangekondigd worden, zijn minimaal en hadden in het kader van de groei naar 500.000 vluchten al veel eerder uitgevoerd moeten worden. Schiphol blijft hangen in onderzoeken en voornemens, maar geeft geen tijdpad en geen concrete meetbare garanties over de daadwerkelijke uitvoering.

Bewoners voelen zich misleid
PUSH vindt het onbegrijpelijk dat zonder enige uitleg alle andere voorstellen niet zijn opgenomen, terwijl wel naar het ‘huiskamergesprek in Uithoorn’ wordt verwezen. Daarmee wordt de indruk gewekt dat omwonenden hebben meegedaan aan het opstellen van deze voorstellen op de website. Niets is minder waar. PUSH vindt dat Schiphol en LVNL hiermee bewust omwonenden misleiden. Dit schaadt het vertrouwen, dat toch al zwaar onder druk staat.

Bewoners in ORS gepasseerd
Ook heeft PUSH grote zorgen dat Schiphol en LVNL de democratisch gekozen bewonersvertegenwoordigers in de Omgevings Raad Schiphol (ORS) passeren. De ORS is het wettelijke adviesorgaan waarin alle partijen met elkaar over hinderbeperking overleggen en advies geven. Het is niet ‘toevallig’ dat de inspraak van omwonenden wettelijk geregeld is. In ons land hebben omwonenden rechten als het gaat om de aanleg van een nieuwe snelweg of tramlijn door hun achtertuin, en ook bij de groei van het aantal vliegtuigen op Schiphol.

Website moet uit de lucht!
De gepresenteerde maatregelen staan los van de mogelijk toekomstige groei vanaf 2021 zoals aangekondigd in de brief van de Minister van 5 juli 2019. Daarmee behoren zij tot de maatregelen die in de ORS besproken hadden moeten worden. Schiphol en LVNL hebben dat tot op heden geweigerd. Omdat de ORS gewoon tot 1 juli 2020 in functie is, eist PUSH dat Schiphol en LVNL zich aan de wet gaan houden en de website onmiddellijk uit de lucht halen.

Iedereen moet zich aan de wet houden, ook Schiphol en LVNL!


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

"PUSH vindt dat Schiphol en LVNL hiermee bewust omwonenden misleiden." Dat is toch geen nieuws? Als ze omwonenden niet misleiden zou het pas echt nieuws zijn. Beide organisaties hebben al jarenlang een bedrijfscultuur waarin misleiding van opponenten een onmisbaar onderdeel is. Daaraan heeft Benschop niet effectief een einde gemaakt. Nu lijkt het er op dat hij er actief aan deelneemt. Het schiphollen is echt niet voorbij. Hoe kan het ook anders als groeien je voornaamste doel is, terwijl je niet in staat bent dat te te combineren met minder hinder en schadelijke uitstoot? Wanneer houdt die humbug nu eindelijk eens op?

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De corona-crisis heeft mij duidelijk gemaakt, dat de wereld met toenemende luchtvaart alleen maar kwetsbaarder wordt, en dan heb ik het nog niet eens over de klimaatproblematiek en de herrie- en vervuilingsproblematiek.

Het is vervelend voor mensen die hun baan kwijtraken, maar we moeten toch echt naar een werkelijk duurzame luchtvaart, minder vluchten, hogere prijzen, en alle luxe en eigenlijk onnodige reisjes gaan beperken.

Benschop en consorten zetten weer gewoon in op maximale groei. Hun hindervermindering is slechts hinderverplaatsing. Dit moet echt anders!

Geplaatst door V.O.S. uit Uitgeest

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" Benschop en consorten zetten weer gewoon in op maximale groei. "

Wat kun je nu verwachten van mensen die nog denken als dinosaurussen?
Met zulke mensen kun je geen duurzame samenleving opbouwen.

@ B. van Marlen: u heeft helemaal gelijk.
Dit moet anders.


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"POLITIEK MOET LUCHTVAART AAN BANDEN LEGGEN"

Deze uitspraak is gedaan door NB! de fractievoorzitter CDA (!) in de Rotterdamse raad bij het besluit om groei van de luchthaven aldaar niet meer toe te laten.

Maar in Groot Amsterdam - o.a. Metropool bureau op de Zuid As o.l.v. F. Halsema (GL) - wordt tot nu toe hooguit een zekere rem tot 2023 (realisatie luchtruim herziening) overwogen! Een helaas ook door alle Metropool gemeenten inclusief onze BUCH regio gevolgde aanpak.

De vraag lijkt nu of dit door de corona crisis en het grotendeels tot stilstand komen van de luchtvaart zou kunnen veranderen? In Uitgeest waarschuwden bewoners organisaties de PvdA wethouders tot 2x toe voor de rampzalige gevolgen van deze luchtruim herziening!

Glashard werd het op de hoogte zijn door de heren ontkend, braaf sluiten ze zich bij PvdA CEO Schiphol Benschop aan, zwerend bij het achterhaalde Mainport beleid en de eeuwige riedel van de werkgelegenheid. Bij dat laatste kunnen thans grote vraagtekens worden gezet in verband met nodige transities in o.a. mobiliteit en energie!

In feite zouden politici in onze regio via de Metropool regio en het Metropool bureau de eindverantwoordelijke burgemeester Halsema tot de orde moeten roepen: net als in Rotterdam zou ook Groot Amsterdam het huidige groeimodel los moeten laten en volop in moeten zetten op noodzakelijke veranderingen.

Ten slotte: de - door de bewoners gekozen - politiek zou de Schiphol CEO wel eens mogen corrigeren en desnoods aan de kant zetten, want deze crisis vraagt om stevige aanpak.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Vaak zie je dat een crisis van deze omvang tot innovaties en nieuwe inzichten leidt. Deze crisis heeft de zwakheden van het neoliberalisme en de globalisering blootgelegd. Wereldwijd. Ik verwacht dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Nog vaker zie je dat na zo'n crisis alles weer gewoon doorgaat als ervoor. Men gaat over op ‘business as usual’, met alle gevolgen van dien, zoals we na de zgn. ‘energiecrisis’ van 1973 en na de ‘kredietcrisis’ van 2008 hebben gezien.

Het is immers nog niet zo lang geleden, dat er paginagrote advertenties in de kranten stonden met goedkope vliegvakanties en vroegboekvoordelen. Was niet het credo: “pak je voordeel, omdat het kan?”

Straks wil elk bedrijf in de toeristensector zijn verliezen goedmaken, en willen de mensen na tijden gedwongen binnenzitten weer eens lekker met vakantie. Een nog sterkere groei ligt op de loer.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@B. van Marlen. Aan toekomstvoorspellingen waag ik mij niet. Maar wat er nu aan de hand is, heb ik mijn hele leven (bijna 71 jaren) nog niet eerder meegemaakt. Het kan bijna niet zo zijn dat deze crisis zonder enkel gevolg blijft. Maar misschien is hier de wens de vader van de gedachte. En dan hebben we ook nog de klimaatcrisis; gaat wat langzamer maar is niet minder desastreus. Het zal mijn tijd wel duren, maar ik heb met vele anderen ook kinderen........

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

@Jaap. Ik ben iets jonger (69) en ben met u eens, dat dit ongekend is. Maar men onthoudt meestal weinig als de nood voorbij is. De crisis zal zeker gevolgen hebben, vooral voor de zwakkeren in de samenleving. De rijken blijven ervan profiteren en de ongelijkheid zal niet afnemen. Veel landen, die al op de pof leven, gaan weer grote leningen aan om de economie draaiende te houden. De roep naar consumentenbestedingen om bedrijven er weer boven op te krijgen zal stellig volgen. Denk maar aan Rutte met zijn: "Koop toch die auto" tijdens de financiële crisis.

Wt de klimaatcrisis betreft: nu hebben we het voordeel van minder uitstoot, maar het gevaar van een sterke groei hierna wordt door velen herkend. We hebben gezien dat overheden onder econo-mische druk te laat reageren. Voor een crisis over decennia zal dit nog erger zijn. Daarnaast is een verschuiving naar rechts, populistich, nationalistisch en klimaatontkenning in vele landen te ver-wachten, precies juist wat we NIET kunnen gebruiken.

Het weer opbouwen van vliegverbindingen zou gepaard moeten gaan met een beter prijsmodel, en aanzienlijke krimp en koppeling aan de ‘Green Deal’. Liefst met de weigering tot goedkoop blijven vliegen door de consument. Aangezien dit niet uit zichzelf zal gebeuren moet dit dwingend worden opgelgd, vrees ik.

Verder hebben we nodig, dat de globalisering deels wordt teruggedraaid, de mensen in China, India, Pakistan, enz. beter worden betaald, productie weer voor een deel teruggehaald wordt naar Europa. Consumenten beter nadenken over hun gedrag en minder besteden.

Wat ook nodig is, maar nog weinig wordt genoemd is een mondiale bevolkingspolitiek gericht op terugdringen van de groei in aantal mensen.

Gebeurt dit alles niet dan zie ik het somber in.

In Truc 32 (Pak een aanzienlijke groep mensen driedubbel) op mijn website is te lezen, hoe de overheid weer doorgaat de zaak te beduvelen en de hinder verplaatst naar velen onder het mom van vermindering bij verdere groei door ‘vaste optimale routes’. Diegenen die daar onder komen krijgen een hel van voortdurende herrie over zich heen!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik ben bang dat ik hier weinig tegen in kan brengen......