Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provinciebestuur Zuid-Holland zet deur open voor beter meetnet vliegherrie

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 766 
|
 schipholwatch.nl - 04-11-2020 
Nomos_28_Limmen_hvs.JPG

Hoewel het meetnet voor vliegtuiglawaai voldoet aan de minimum wettelijke eisen, signaleert het provinciebestuur van Zuid-Holland dat er veel ruimte is voor verbetering en vraagt daarvoor budget bij de provinciale staten.

Dit blijkt uit een brief van het bestuur aan het ‘parlement’ van de provincie.

Zuid-Holland liet de milieudienst en bureau SPPS Consultants onderzoek doen naar het bestaande meetnet voor geluidsoverlast door vliegverkeer.

Onvoldoende bereik
“De onderzoekers geven aan dat het huidige meetnetwerk niet op alle locaties meet waar omwonenden hinder ondervinden of waar regelmatig vliegtuigen overkomen”, aldus de brief van het provinciebestuur.

Het bestuur vraagt nu om het netwerk uit te breiden. De kosten daarvan bedragen zo’n 150.000 euro. Inclusief communicatie over de resultaten wordt dat bijna een kwart miljoen euro. Een schijntje vergeleken bij de staatssteun die nu richting de luchtvaartsector vloeit.

RIVM, het KNMI en NLR geven in een reactie op het voorstel aan dat zo’n uitgebreid netwerk past in de doelstellingen en opzet van het landelijk programma ‘Programmatische aanpak met vliegtuiggeluid’ – een project waar ook de app Explane van SchipholWatch mogelijk deel van gaat uitmaken.

Erkenning voor bewoners
Op dit moment is er geen geld gereserveerd door Zuid-Holland voor uitbreiding van het meetnetwerk. De bestuurders vragen daar nu om aan het provinciale parlement.

“Dit is een erkenning van ons standpunt. Al meer dan tien jaar pleiten wij voor een dekkend geluidsmeetnet”, aldus Alfred Blokhuizen, voorzitter van bewonersverening BTV-Rotterdam. Hij hoopt van harte dat de provincie nu overgaat tot de voorgestelde uitbreiding zodat omwonenden niet langer alleen afhankelijk zijn van de berekeningen van de sector.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 04-11-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Het meetnet is een gatenkaas waar de sector optimaal van kon profiteren door routes zo te verleggen, dat vele vliegtuigpassages weinig geluid op de meetpunten gaf. In 2000 werd door Natuur en Milieu ook niet voor niets om veel meer punten (ca. 350) gevraagd, die er niet kwamen (het totaal bedroeg slechts 35).

Maar dit is niet het enige probleem. Daarnaast heeft men de normen slinks veel te hoog gekozen, door eerst met Ke de afkap van 65 dB(A) te hanteren en met Lden ervoor te zorgen dat de te hoge norm van 35 Ke (waarbij 25%!! van de omwonenden ernstige hinder zouden ondervinden) nog eens verder ongunstig werd opgekrikt tot 58 dB(A), wat tevens een enorme toename van vluchten in de avond en vroege ochtend toeliet.

Noord-Holland zou ook een veel beter meetnet moeten eisen. Maar betere metingen leveren geen strengere normen op, dat zou men ook moeten eisen, gezien de steeds duidelijker wordende gezondheidsschade die door teveel herrie wordt geproduceerd!