Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provinciebestuur moet opheldering geven over vervuiling Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 509 
|
 schipholwatch.nl - 08-02-2022 
HvS_logo_NH.png

De onthullingen over grootschalige vervuiling van bodem, grondwater en atmosfeer op en rond Schiphol hebben de politiek wakkergeschud. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om opheldering.

Begin deze week uitten statenleden Jaap Hollebeek en Ines Kostić hun zorgen over de grootschalige vervuiling.

Directe aanleiding was een tweet van natuurbeschermer Johan Vollenbroek die ontdekte dat er in een gebied van maar liefst honderd vierkante kilometer rond Schiphol sprake is van ernstige verontreiniging met het zeer giftige PFOS.

Die tweet vestigde ook opnieuw de aandacht op de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Dat veroorzaakt tonnen uitstoot van kankerverwekkende stoffen als benzeen en formaldehyde.

Eerder schreven we al dat er nauwelijks toezicht lijkt te zijn op al deze vervuiling. Handhaving vindt al helemaal niet plaats en de verantwoordelijkheid ervoor lijkt gefragmenteerd over meerdere overheidsinstanties.

Vork in de steel
De Partij voor de Dieren wil nu weten hoe de vork echt in de steel zit. Waarom bepaalde rapportages zijn vertraagd, waarom vervuilers niet worden aangespoord de rotzooi op te ruimen en welke effecten de vervuiling heeft op mens, dier en omgeving.

Ook wil de partij weten wie er uiteindelijk gaat opdraaien voor de kosten die gemoeid zijn met saneringen. De PvdD is sterke voorstander van het principe dat de vervuiler moet betalen, maar de provincie lijkt weg te kijken en mogelijk zelf grote financiële risico’s te lopen. Daarbij speelt het weglekken van de vervuiling naar een steeds groter gebied rond Schiphol een belangrijke rol. Hoe verder het gif zich verspreid, des te hoger worden de kosten om het op te ruimen.

Overzicht ontbreekt
Hollebeek en Kostić vragen de provincie of de totale vervuiling wel goed in kaart is gebracht, wie dat overzicht heeft en of zij daar inzicht in kunnen krijgen. Ze vragen zich af waarom er door provincie en gemeente verschillende normen worden gehanteerd voor de vervuiling.

Schiphol heeft een aantal tijdelijke depots in gebruik voor de opslag van giftige PFOS-gronden. Aangezien de vervuiling al in 2008 optrad na een bedrijfsongeval bij KLM, wil de PvdD weten wat in dit kader wordt verstaan onder ’tijdelijk’ en of Schiphol wel een vergunning heeft. Onderzoeken wezen al uit dat de bodem rond die depots ook verontreinigd is en de vraag is nu hoe veilig die opslagplekken zijn.

Eerder al stelden GroenLinks in Haarlemmermeer en in de Tweede Kamer vragen over deze vervuiling. De ontvangen antwoorden waren vaag, deels onvolledig en deels onjuist.

Weinig vertrouwen in cijfers Schiphol
Wat betreft de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen, ziet de Partij voor de Dieren het liefst dat de provincie metingen laat uitvoeren. Refererend aan de grote verschillen tussen de eigen opgave van Tata Steel en de latere metingen, wil de partij herhaling bij Schiphol voorkomen.

Daarnaast eisen Hollebeek en Kostić inzage in de plannen van het vliegveld om die uitstoot te verminderen.

“De provincie stelt zelf dat de hoeveelheid vluchten ingekaderd moet worden door de milieu- en gezondheidsvereisten. Dan is het van groot belang om inzicht te krijgen in de totale vervuiling”, aldus de vragenlijst.

Overzicht nodig voor integrale aanpak
Uit alle vragen aan landelijk, provinciaal en lokaal bestuur blijkt zonneklaar dat niemand het overzicht houdt over de milieuwetgeving op en rond Schiphol. Volksvertegenwoordigers weten niet bij welke instantie ze moeten zijn om hun controlerende taken te vervullen en zelfs het ministerie blijkt niet over de informatie te beschikken, aangezien zij belanghebbenden van het kastje naar de muur stuurt.

Ondertussen bleek uit eigen onderzoek van SchipholWatch dat er sprake is van grootschalige vervuiling van bodem en grondwater rond het vliegveld. Tientallen rapporten duiden op gifgronden en verontreinigd bodemwater met deels kankerverwekkende stoffen. Op een samengestelde overzichtsplattegrond van de omgeving blijken grote delen vervuild te zijn, maar nergens lijkt een officiële instantie zelf te beschikken over zo’n overzicht.

Mede door dat gebrek aan inzicht blijkt de handhaving op milieuregels nauwelijks van de grond te komen. Het gevolg daarvan is dat onderzoeken worden vertraagd, saneringen worden afgelast of onvoldoende uitgevoerd en de vervuiler de facto geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Tegelijkertijd bestaat er geen enkel zicht op wie de kosten van een eventuele sanering gaat dragen. Schiphol zelf heeft hiervoor wel een relatief kleine financiële voorziening getroffen van 30 miljoen euro, maar dat geld is alleen bedoeld voor het bedrijfsongeval bij KLM. De luchtvaartmaatschappij zelf heeft niet zo’n voorziening opgenomen in de boeken en rekent er kennelijk op niet bij te hoeven dragen aan opruimacties.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 08-02-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

In de, zeg afgelopen 11 jaar Rutte, lijkt heel Nederland naar de knoppen te gaan. Niks gaat er meer goed. O ja, wel een grote mond, maar weinig presteren. Wat brengt onze toekomst?

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Hebben we nog wel een toekomst, als er op korte termijn op alle beleidsdomeinen van de overheid niet ingegrepen gaat worden en de boosdoeners worden opgesloten?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

OPHELDERING OVER VERVUILING SCHIPHOL EN TATA STEEL?

Terwijl de meldingen over lozingen bij beide bedrijven maar doorgaan, nodigt de CvdK in NH zichzelf via een brandbrief uit bij het Kabinet/de Ministeries (bron: Nieuwsbrief Prov.NH).

Daarbij wordt eenvoudigweg gevraagd om "voldoende ruimte" voor deze economische "As Schiphol/TATA STEEL" waar de hele Metropoolregio Amsterdam 2. op heet te rusten. Dat houdt dan in het omzeilen van wettelijke eisen uit de Omgevingswet, zoals ook door de burgemeester van Amsterdam en de NH-gedeputeerde Economie door ondertekening van een VNO/NCW manifest al werd gevraagd. Het moet niet gekker worden?

Vanuit het opgetuigde MRA 2.0 bureau op de Zuid As wordt aldus door 3 topbestuurders de moderne "overheidsparticipatie" vormgegeven, die volgens deze constructie door alle 32 aangesloten gemeenten en de Provinciebesturen van NH en Flevoland wenselijk schijnt te zijn.

Tot zover de opheldering.


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De vraag ‘wat brengt de toekomst? laat zich gemakkelijk raden.’

1. Het kabinet gaat Lelystad erdoorheen drukken met een nog veel groter herrie en vervuilingsgebied. De onkritische en egoïstische vliegconsument zal er gretig gebruik van gaan maken.

2. Schiphol krijgt zijn ‘duurzame en selectieve’ groei en de herrie en vervuiling zullen niet afnemen, maar vooral boven ongelukkigen worden geconcentreerd, met name rond de Polderbaan en Kaagbaan.

3. De projectontwikkelaars rond Amsterdam gaan vervolgens vele huizen tegen de herrie grenzen aan bouwen. We komen met zijn allen steeds dichter op elkaar te wonen met steeds minder open ruimte.

4. De zgn. ‘duurzame’ brandstoffen en ‘Carbon Capture and Storage (CCS)’zorgen voor een goed verdienmodel voor de oliemaatschappijen en als excuus voor verdere groei, maar leveren qua klimaat te weinig winst.

5. Ondanks vele maatregelen blijft de opwarming van het klimaat doorgaan. Op termijn zal een groot deel van dit land onbewoonbaar worden. Natuurrampen (overstromingen, zware stormen) zullen in frequentie toenemen. De rekening wordt over de samenleving uitgesmeerd door hogere verzeke¬ringspremies en belastingen.

6. De voedselproductie komt in gevaar en de biodiversiteit stort in. Er komen grote migratiestromen op gang van mensen uit onbewoonbare gebieden.

7. Schiphol en KLM blijven buiten schot en hun verdienmodel wordt overeind gehouden. Eventuele nieuwe pandemieën blijven door de luchtvaart worden verzekerd. Ook hiervoor mogen anderen opdraven.