Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie en Enschede willen vaart maken met advies voor luchthaven Twente

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1221 
|
 rtvoost.nl 
hv_natuur_9992.jpeg

Het gemeentebestuur van Enschede en Gedeputeerde Staten van Overijssel willen vaart maken met de uitvoering van het advies van de zogenoemde Commissie van Wijzen voor de luchthaven.
Dat laten burgemeester Den Oudsten en commissaris van de koning Bijleveld weten in een brief aan de gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel. Ze willen doorpakken, zodat de ontwikkeling van het gebied geen vertraging oploopt en er zo snel mogelijk nieuwe banen komen.
De gemeenteraad en de Provinciale Staten moeten bepalen wat er gaat gebeuren met het advies van de Commissie van Wijzen. De commissie presenteerde vorige maand de bevindingen voor het luchthaventerrein, dat geen invulling heeft nu Brussel een streep heeft gezet door de burgerluchtvaart.

De toekomst: Technology Base Twente
De commissie onder leiding van oud-VNO/NCW-topman Wientjes ziet voor het luchthaventerrein een toekomst weggelegd als bedrijventerrein Technology Base Twente, voor innovatieve high-techbedrijven en alles wat daar voor nodig is. Een lange start- en landingsbaan voor zakenvluchten maakt de situatie in Twente uniek. Met de Technology Base kan Twente op internationaal niveau een rol van betekenis spelen, zo meent Wientjes, maar ook Den Oudsten en Bijleveld.

Den Oudsten en Bijleveld willen dat er nu snel stappen gezet worden. Ze willen over twee weken al een vierkoppig team presenteren dat de gang van zaken voor het gebied bepaalt en vaststelt welke bedrijven er wel en welke er niet gewenst zijn op het luchthaventerrein.
Er is een lijstje voor leden van dat zogenoemde Topteam, maar Den Oudsten wil nog geen namen noemen. "Ze kunnen uit Twente of van daarbuiten komen." Om vestiging van bedrijven - en daarmee extra banen - snel mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor het gebied hoogstwaarschijnlijk gewijzigd worden.

Banenplan 'Twente Werkt' snel verwacht
Binnen 2,5 week wordt ook het banenplan 'Twente Werkt' verwacht. Dat is opgesteld door het speciaal daarvoor in het leven geroepen Twente Board met daarin grote namen van mannen uit het onderwijs, de overheid en ondernemers in Twente. Dat banenplan moet meegenomen worden in de plannen voor de luchthaven. Of er in het Topteam ook een lid van het Twente Board zitting neemt is onbekend. "Daar zeg ik niks over", aldus Den Oudsten.

Ook is snelheid nodig voor de vergunningen. Nu kan de luchthaven met kleine vliegtuigjes nog draaien met een militaire aanwijzing. Maar als er een naadloze aansluiting nodig is op een nieuwe aanwijzing moeten de overheden daar haast mee maken.
De Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede vergaderen 3 december samen over het rapport van de Commissie van Wijzen en daarna nog eens afzonderlijk. Uiterlijk 1 februari moet er een plan liggen waarmee iedereen uit de voeten kan.

Bekijk bericht op "rtvoost.nl"

Reacties op dit bericht