Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Proefcasus Eindhoven Airport: ‘Kunnen we het vliegen duurder maken?’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 776 
|
 ed.nl 
Kamercommissie2_hvs.PNG

Door Rob Burg

WAALRE - In het Huis van Waalre praatte 'verkenner' Pieter van Geel woensdagavond tientallen raads- en Statenleden bij over de Proefcasus Eindhoven Airport.

Het waren soms 'lastige vragen' die Pieter van Geel kreeg voorgelegd. 'Groei of gezondheid?', was er zo één, vond Van Geel. Een echt heel helder antwoord kwam er dan ook niet. 'Hebben gemeenten invloed op de inhoud van uw adviesrapport' en: 'Kunnen we ervoor zorgen dat het vliegen wat duurder wordt', waren andere, iets minder lastige, vragen. Dat laatste kan inderdaad, stelde Van Geel, die drukdoende is zoveel mogelijk input over de toekomst van Eindhoven Airport te verzamelen, op basis waarvan hij in april een advies over de luchthaven aan de minister uitbrengt. ,,Als samenleving kunnen we dat. Maar het is niet één van de zaken die we vanuit deze regio rechtstreeks kunnen beïnvloeden."

Overlast Airport Eindhoven: Verdeling vlieghinder is lastige klus. Lees hier.

Vliegtaks
Volgens Van Geel zal zijn advies ook aanbevelingen bevatten voor de besteding van de opbrengst van de vliegtaks die vanaf 2021 geheven gaat worden.

Weer een ander raadslid in de zaal vroeg zich af of krimp van het aantal vliegbewegingen na 2019 mogelijk is. Dat is wel degelijk een optie, stelde de verkenner. ,,En dat is ook de reden dat het onderzocht wordt."

Van Geel zit midden in het proces van de Proefcasus Eindhoven Airport. Zijn opdracht is om tot een zo breed mogelijk gedragen advies te komen voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019. ,,Mijn eigen mening daarover is onbelangrijk", benadrukte hij.

Angsten
Ook de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vijf scenario's voor de toekomst van de luchthaven zijn volgens Van Geel niet van doorslaggevend belang. ,,Het gaat uiteindelijk om de vraag wat voor soort luchthaven wíj met zijn allen in 2030 hier willen. Ik moet daarbij tot in de vezels doordringen wat mensen vinden en willen. Doordringen in hun dromen, maar ook in hun angsten."

Een van de instrumenten die in het kader van de proefcasus is ontwikkeld, is een gezondheidsbelevingsonderzoek door de GGD. Hierbij zijn zesduizend enquêteformulieren in de regio verspreid. Eind deze maand komen de eerste resultaten naar buiten, verwacht Van Geel. Die moeten volgens hem onder meer inzicht geven in de mate van slaapverstoring. Eerder zijn in 2012 en 2016 soortgelijke onderzoeken gedaan. Die waren gebaseerd op de toenmalige situatie, waarbij sprake was van veel minder vliegbewegingen.

Op 21 februari vindt in het Evoluon de tweede voor iedereen toegankelijke discussieavond plaats over de toekomst van Eindhoven Airport.

Bekijk bericht op "ed.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Henk Bartels uit Wintelre

De 45.000 meldingen van hinder tellen niet (meer) mee.

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

Groei of gezondheid? Dat is toch niet zo’n moeilijke vraag?