Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Presentatie Schiphol: ORS moet alle zeilen bijzetten om geluidshinder te beperken

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1653 
|
 dichtbij.nl Editie Haarlemmermeer 
me_vliegtuig_IMG_0711.jpg

Door de Dichtbijredactie, Henk van Ommeren (Witte Weekblad)


ZWANENBURG - De jaarvergadering van de Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg bestond uit twee delen: de officiële vergadering en een presentatie over Schiphol. Ondanks het feit dat de vereniging bijna duizend leden heeft waren er bijna net zo veel bestuursleden als belangstellenden aanwezig bij het officiële deel.

Uit het jaarverslag van de Dorpsraad bleek dat de bestuursleden zich afgelopen jaar met nogal veel verschillende onderwerpen bezig hadden gehouden. Onderwerpen variërend van Hart van Zwanenburg, Schiphol maar vooral ook de wateroverlast in Zwanenburg. Uit het financiële verslag bleek dat er nogal wat reserves waren vanwege procedures rond Schiphol. Voorzitter Peter Vreeswijk vertelde dat deze vooral waren ontstaan in de periode van de geluidsisolatie vanwege de Zwanenburgbaan. Misschien dat in de nabije toekomst deze reserves kunnen worden afgebouwd. Dit geld zou dan gebruikt kunnen worden voor voorzieningen in het nieuwe dorpshuis. Bij de bestuurverkiezingen trad Wim Philippa vanwege verhuizing af als penningmeester. Als opvolger werd Leo Brugman gekozen.

Het officieuze deel van de vergadering, waarvoor toch nog wat extra mensen waren gekomen, bestond uit een presentatie van Eef Haverkort. Hij werd bijgestaan door Cees van Ojik. Beide heren zijn lid van de nieuw gevormde Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De bewonersvertegenwoordigers in de nieuwe commissie zijn in tegenstelling tot haar voorganger op een redelijk democratische wijze gekozen. Voor iedere baan van Schiphol zijn er twee bewonersvertegenwoordigers, een voor het binnengebied en een voor het buitengebied.

Haverkort liet zien dat de oude commissie in het verleden aardig wat resultaten had behaald. Volgens hem zou de geluidshinder in Zwanenburg aanzienlijk groter zijn geweest als de commissie zijn werk niet had gedaan. Als het bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer had gelegen, dan zou het aantal vliegbewegingen tot 20 procent meer door kunnen groeien dan nu is afgesproken. Toch wezen Haverkort en Van Ojik er op dat de geluidshinder in Zwanenburg in de toekomst nog zal toenemen. De nieuwe ORS zal dan ook alle zeilen bij moeten zetten om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Over de gezondheidsrisico's zei voormalig huisarts Van Ojik nog dat in Zwanenburg leven aanzienlijk ongezonder is dan bijvoorbeeld op het platteland in Drenthe.

Bekijk bericht op "dichtbij.nl Editie Haarlemmermeer"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Ben ik erg onaardig als ik zeg de heren Haverkort en van Ojik niet serieus te nemen? De heren hebben vooral voor Schiphol gestreden en komen nu als ik dit artikel geloven mag met droge ogen vertellen dat ze het zo goed hebben gedaan? Geeft mij een beetje het idee van een chirurg die per ongeluk het linker been afzet in plaats van het rechter en dan ter verdediging roept dat het in ieder geval wel een been was. Ze zouden er goed aan doen hun pluche af te staan.

Geplaatst door Hendrickx uit woerden

De ors heeft de inwoners die zij vertegenwoordigen verraden bij het recente akoord over de aanpassing van het baangebruik.
Schiphol mag nu in de piek vaker gebruik maken van 4 banen.
Dit heeft de overlast merkbaar doen toenemen,toch is de ors ermee akkoord gegaan omdat anders Schiphol alle afspraken zou opzeggen.

Dit is ronduit lachwekkend elk redelijk denkend mens kan dat zien.
Als afspraken op die manier eenzijdig kunnen worden opgezegd dan waren er geen afspraken om mee te beginnen. Ook is het nieuwe akkoord geen afspraak of compromise, Schiphol krijft alles wat ze wil en de bewoners krijgen er niks voor terug?
Vertegenwoordigers in de ors moeten zich schamen.

Wat gedaan had moeten worden is het volgende.
Niet akkoord gaan met de voorstellen naar Schiphol en vervolgens zien wat er gebeurd.
Schiphol zegt het akkoord op? Prima! laat ze dat maar lekker doen en vliegen waar ze willen.
De zaak komt dan valzelf bij de politiek terecht en misschien dat er dan eindelijk een echte oplossing komt voor de problematiek die Schiphol veroorzaakt.

Door op deze manier mee te werken aan de uitbreiding van vervuiling en overlast hebben de vertegenwoordigers van de ors zichzelf buitenspel gezet.
Er wordt de schijn gewekt dat er een aanvaardbaar compromise is bereikt terwijl dat absoluut niet het geval is.
Ik ben erg teleurgesteld in de ors. Bewoners en gemeente zouden er het beste aan doen zo spoedig mogelijk uit de ors en overleg organen te stappen in plaats van zich zo te laten gebruiken door Schiphol.

walgelijk.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

De heren van Ojik en Haverkort zijn al vanaf 2007 de boel aan het belazeren . De VGP door mij en Erwin von der Meer opgericht (Nu beiden BLRS) hadden samen met Bewonersorganisatie Cros bewoners een zgn Posisionpaper gemaakt na 2 maanden intensief overleg. Daar zaten 2 ononderhandelbare punten in: 1) Max volume 510.000 en 2) Er dient een zeer degelijk handhavingsstelsel te komen, met zoals CDV II en Comm MER adviseerde minstens 95 handhavingspunten er bij. Wij zouden al tevreden zijn met + 25 extra Hhavingspunten .

Wat gebeurde? van Ojik ging achter onze rug om een glaasje drinken juli 2008 met ene Cerfontaine, en gaf punt 2 gewoon weg inruil voor de 510.000 ...en liet ons weten: Augustus 2008: Over mijn lijk, die handhavingspunten zijn onbespreekbaar... 3 dagen voor de deadline: gaf hij definitief die Handhavingspunten weg.. Dat noemden wij bij ons thuis: "' Een schoft.... !"
Zo gaf hij in de loop der jaren erg veel weg . De Zwanenburg kwam er als enige baan voordelig uit... .Haverkort zei mij eens: 50 % van de Zwanenburgeres, zien in hem de Messias, de andere 50 % wenst hem morgen in zijn graf.. "Het kan verkeren sprak Bredero al"

Geplaatst door hendrickx uit woerden

Wat de grap is van dit hele akkoord is dat we nu meer vlieg bewegingen krijgen dan zonder het akkoord! Dit heeft Schiphol heel erg slim gedaan.
Wat is namelijk het geval:schiphol zat binnen de regels die golden onder het oude akkoord tegen zijn grens aan. ze konden niet meer verder groeien! laat staan naar 510.000 bewegingen.
Nu met dit akkoord is er ruimte geschept om naar 500.000 vliegbewegingen te gaan!.
Het lijkt alsof de bewoners als compensatie voor de 4e baan regel minder vliegbewegingen krijgen, nm 500k ipv 510 k
Ze krijgen echter meer vliegbewegingen, namelijk 500k imp 470k die maximaalbaar was binnen de regels van het vorige akkoord.
Mensen zijn soms zo dom,ik kan echt niet begrijpen dat de ors dit niet doorhad,maar goed.

Excuses voor mijn soms slechte spelling,het is mijn computer die om een of andere onduidelijke rede soms een auto correctie uitvoerd die nergens op slaat.

Anyway:hoop dat dit e.e.a. duidelijk maakt en ook om uit te leggen waarom ik zo boos ben over deze situatie.

Geplaatst door hendrickx uit woerden

Wat nu van belang is ,is om de bevolking goed en objectief te informeren over Schiphol voordat de volgende 2e kamer verkiezingen plaatsvinden.
Veel mensen die buiten de invloedsfeer van Schiphol wonen geven begrijpelijker wijze niet bijzonder veel om de overlast van Schiphol,zij zien alleen de vermeende positieve punten.
Het economisch belang van Schiphol voor Nederland, en van verdere groei van Schiphol in het bijzonder word chromelijk overdreven. Het heeft erg lang geduurd voordat ik dit doorhad maar als je het erg abstract bekijkt is het niet zo lasting. Het belang van Schiphol is het belang van klm, niet het belang van Nederland.
Voor Nederland als geheel kan de neto opbrengst van Schiphol bij de huidige of grotere omvang best negatief zijn.
Hoeveel denkt u dat 30k extra vliegbewegingen en 10 miljoen extra overstappers Nederland op jaarbasis oplevert?
Zet dat nu eens af tegen de het verlies aan welzijn,maar ook tastbare kosten zoals hogere kosten voor de volksgezondheid,de stress die het geeft voor de bevolking en de daaruit voortvloeiende dalende arbeids productiviteit.
Het zijn dingen die allemaal lasting te meten zijn en daarom maar worden vergeten.

Maar goed,ik dwaal af.
Wat van belang is is de bevolking goed te informeren,met wetenschappelijk onderbouwde presentaties. Maak de mensen buiten de invloedsfeer van Schiphol meer bewust van de negatieve effecten en de geringe en misschien op dit moment zelfs negatieve meer opbrengst van verdere groei voor Nederland in het algemeen.
Maak ook duidelijk wat de gevolgen voor de toekomst zijn, de lucht verkeers leiding in Europa moet 50% goedkoper, dit gaat alleen bereikt worden door nog eerder en nog lager aan te vliegen, dit gaat ook mensen treffen die nu nog buiten de invloedsfeer van Schiphol wonen.
Ik wil aan e.e.a. graag een bijdrage leveren en zal een goed gefundeerd artikel schrijven,ipv de krabbels die ik hier vaak in mijn haast en ergenis neer zet.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Wat ik over dit hele gebeuren van het samenspel bewoners en de Alderstafel/ORS vind illustreer ik graag met onderstaande e-mail die ik aan de direct betrokkenen (o.a. Kees van Ojik) enige tijd geleden heb gestuurd.
From: E. von der Meer
Sent: Friday, January 30, 2015 10:55 PM
To: Kees Ojik ; Theo Geudeke ; Gerard Geerdink
Subject: een ander geluid

Mannen,
Hierbij stuur ik jullie als bewonersdelegatie aan de Alderstafel een artikel uit het Noord Hollands Dagblad.

http://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/omstreden-akkoord-bij-start-omgevingsraad-schiphol

Bij het opmaken van de balans is het resultaat ondanks alle strapatsen meer dan teleurstellend. Veel is voor de bewoners verloren gegaan met daar tegenover nauwelijks een tegenprestatie van de sector. Zie onderstaande punten:

Handhavingspunten zijn weggevallen en komen niet meer terug,
Salderingsnorm Max. Hoeveelheid Geluid (MHG) is voor de lokale situatie desastreus
CDA landen overdag komt er niet van,
NADP2 starten is geaccordeerd en geeft veel additionele geluidshinder
2x2 baangebruik is geaccordeerd
voorbereidingen 2e Kaagbaan
tegenprestatie “het had anders nog veel erger gekund” en de fopspeen 500 k vtb t/m 2020
Tja.......het zit niet altijd mee.
groet
Erwin von der Meer