Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Position paper omwonenden over staatssteun KLM

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 872 
|
 schipholwatch.nl - 29-06-2020 
KLM_aeroclub_hvs.jpg

Woensdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de staatssteun aan KLM. Omwonenden rond Schiphol zijn teleurgesteld over de hoogte van die steun en over de slappe eisen die eraan worden verbonden door ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

“Wij zijn met name verbolgen over het feit dat wij als veelvuldig overvlogen belastingbetalers nu tegen onze zin garant moeten staan voor 100 procent van de directe lening van 1 miljard euro, maar ook nog eens voor 90 procent voor de commerciële leningen van de banken aan KLM.

Gezien de nieuwe verhoudingen op de financiële balans van KLM die door de leningen ontstaan, lopen wij als zwaar gehinderden grote risico’s ten faveure van onze grootste kwelgeest, de grootste gebruiker van Schiphol. Wij achten deze financiële risico’s onverantwoord.

Marktwerking
Liever hadden wij gezien dat het kabinet had besloten om de overtollige medewerkers van KLM te helpen met de transitie naar een andere werkomgeving. En de markt zijn werk had laten doen. Immers, zou pure marktwerking er ongetwijfeld toe hebben geleid dat een groot aantal KLM-ers elders in onze samenleving een nuttiger, waardevoller en meer volhoudbare functie had kunnen vinden.

Wij zijn ons bewust van het feit dat marktwerking mogelijk zou leiden tot een faillissement van KLM. Echter, zijn wij er ook van overtuigd dat voor ons land belangrijke verbindingen snel zouden worden overgenomen door andere maatschappijen. Met als groot voordeel dat dit het einde van het fenomeen overstappers zou betekenen.

Overlast door overstappers
Juist die overstappers zorgen voor zeer veel overlast en vervuiling in de omgeving van Schiphol, terwijl zij niets anders toevoegen aan de economie dan het voor KLM mogelijk maken te vliegen op bestemmingen die voor de Nederlanders niet interessant genoeg zijn, gezien het gebrek aan binnenlandse klandizie.

Dat de financiële voorwaarden die worden gesteld aan KLM te weinig strikt zijn, moge ook blijken uit het feit dat topman Elbers na het verkrijgen van het onderhandelingsresultaat meldde pas in oktober van dit jaar met een reorganisatieplan te komen. KLM vliegt al sinds maart op marginale sterkte. Het geeft dan geen pas om meer dan een halfjaar later de sanering in te zetten.

Leefomgeving
Wij omwonenden hadden ook gehoopt dat onze regering meer dan nu het geval lijkt in te zetten op strikte voorwaarden op het gebied van leefomgeving, milieu en klimaat.

Voor wat betreft de leefomgeving zijn wij zeer teleurgesteld dat er geen algeheel verbod op nachtvluchten komt. Wij worden al decennialang meerdere keren per nacht uit onze slaap gevlogen, met alle negatieve gevolgen van dien voor onze gezondheid, productiviteit en leercapaciteit.

Ronduit schandalig vinden wij dat KLM nu wordt gevraagd zijn aandeel te leveren in een teruggang van 32.000 naar 29.000 nachtvluchten. Deze reductie is immers al lang geleden afgesproken aan de zogenaamde Alders-tafel maar wordt bij gebrek aan handhaving al jarenlang geschonden. In de voorwaarden wordt niet eens vastgelegd wanneer deze reductie nu wel zal plaatsvinden.

Opgestoken middelvinger
Wij zien dit als een sigaar uit eigen doos. Of eigenlijk als een opgestoken middelvinger van het kabinet naar ons omwonenden.

Een verdere reductie naar 25.000 vluchten zal volgens de minister worden vastgelegd in het Luchthavenbesluit-2. Voor geen enkele betrokkene is duidelijk wanneer dat besluit zal worden vastgesteld. Dat zal op zijn minst nog vele jaren duren, jaren waarin wij iedere nacht uit onze slaap worden gevlogen.

Resumerend zouden wij het op prijs stellen als het kabinet de directe lening en de garanties op commerciële leningen aan KLM intrekt, danwel zowel de financiële voorwaarden als de voorwaarden op het gebied van leefomgeving, milieu en klimaat veel strikter maakt.”

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 29-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door am uit velserbroek

Heel fijn om te weten dat door honderden medestanders op 14 december 2019 een mooie protestdemonstratie op Schiphol is geweest.
Fijn om te lezen dat sommige medewerkers van Schiphol en van KLM en van het ministerie van Verkeer PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld (kunnen) worden voor aantoonbaar onjuist en misleidend gedrag, wat leidt tot extra gezondheidsrisico's en extra aantasting van woongenot voor honderden omwonenden van Schiphol.
Ik ben benieuwd of er analoog aan de vermeldingen op tabaksartikelen ook op de vliegtickets een vermelding komt m.b.t. gezondheidsrisico's wereldwijd en m.b.t. klimaatontwrichting.
Het is fijn als onze regering geen stimulerend beleid voert m.b.t. Schiphol en KLM, maar juist een ontmoedigingsbeleid t.a.v. het vliegen in het algemeen.
Bij de boeren wordt gezegd dat ze móeten veranderen en sterk verminderen i.v.m. CO2, verzuring, opwarming en klimaatsores, anders worden ze uitgekocht of verwijderd.
Wel, weg ermee.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Reductie nachtvluchten naar 25.000 wordt vastgelegd in LVB-2?!!!
Dus wordt deze toch al verwaarloosbare vermindering van slaapproblemen niet alleen gekoppeld aan opening van Lelystad airport, maar ook aan groei naar 540.000 vtb op Schiphol. Samen goed voor 85.000 vluchten groei, terwijl die 4.000 nachtvluchten verplaatst worden naar de dag. Schiphol vreet zich vol en de minister zorgt voor het voer. Waarom moet ik toch steeds aan 'productie' van ganzenlever denken? En wanneer krijgen sector en minister eindelijk door dat hun reputatie naar de Filistijnen is?

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Laat mij de toekomst voorspellen.

VVD, PVV en FvD zullen benadrukken hoe belangrijk de luchtvaart is voor onze (?) economie en stemmen voor deze steun. CDA en D66 draaien een beetje om de brij heen maar doen toch mee. CU geeft wel kritische opmerkingen, maar stemt ook mee met de steun. De overige partijen volgen het kabinet. GL en PvdD zullen het enige tegengeluid geven, wat niets uithaalt.

De luchtvaart wint weer en omwonenden krijgen alweer het nakijken. De echte rekening wordt naast de al toegezegde steun naar toekomstige generaties geschoven. Volgende week gaat de herrie en vervuiling een nieuwe fase in. Waarvan akte!

Geplaatst door Wim Perlee uit CASTRICUM

Laat mij ook de toekomstige truc voorspellen.
1 nachtvlucht in aantal = gelijk aan 10 dagvluchten.
32.000 minus 25.000 = 7.000 nachtvluchten x factor 10 = 70.000 dagvluchten erbij.
Zal mij benieuwen.