Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Politieke erkenning voor pieken vlieglawaai

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1103 
|
 schipholwatch.nl - 29-11-2019 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Mede dankzij de metingen met de vliegherrie-app Explane (hier) erkent de politiek meer en meer de werkelijke overlast van het vliegverkeer. Dit maakt een einde aan de decennialange misleiding van omwonenden door de luchtvaartindustrie.

De aangenomen motie (zie via de onderstaande link naar het originele artikel) in Rotterdam waarin onder meer wordt besloten de cijfers van Explane mee te nemen in de besluitvorming rond het luchtvaartbeleid (foto: Alfred Blokhuizen).
De lobby van de industrie weet de politiek al meer dan 30 jaar te misleiden met lawaaicijfers die gebaseerd zijn op gewogen jaargemiddelden.

Met Explane brengen gebruikers de werkelijke overlast in kaart, bestaande uit de piekwaarden van het geluid en de frequentie van het aantal overkomende vluchten.

Meten versus berekenen
Gisteren is in de gemeenteraad van Rotterdam voor het eerst een politieke motie aangenomen waarin de cijfers van Explane zullen worden gebruikt als aanvulling op de officiële getallen die uitsluitend worden berekend.

Dit is een doorbraak in de erkenning van de belangen van omwonenden. Jarenlang bleef die uit omdat de vliegindustrie hamerde op de manipuleerbare en berekende gemiddelden.

Kritiek uit de luchtvaartsector
Toen Explane werd geïntroduceerd, nog geen jaar geleden, kwam dan ook uit deze sector direct kritiek dat de metingen niet zouden voldoen aan de geldende normen. Let wel: dat zijn de normen die zijn opgesteld door de industrie zelf.

Als omwonenden konden wij ons niet vinden in die wijze van berekenen en weergeven van de overlast. Het zijn immers niet de jaargemiddelden die ons ’s nachts uit de slaap houden, maar juist de geluidspieken tot 90 dB die ons zo vaak doen ontwaken dat er de volgende dag nauwelijks sprake kan zijn van enige productiviteit.

Gezondere woonomgeving
De erkenning van de overlastcijfers van Explane is in Rotterdam onderdeel van een uitgebreider pakket van maatregelen die het college wil inzetten om te komen tot een gezondere woonomgeving met minder geluidsoverlast door het vliegverkeer.

De Rotterdamse politici onderkennen het gevaar van vlieglawaai voor de volksgezondheid en vragen dan ook om actie. Dat die gezondheid onder druk staat, werd gisteravond nog eens extra onderstreept door de arts Hans in ’t Veen, verbonden aan het Franciscus-Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam. Hij sprak op een bijeenkomst voor omwonenden van vliegveld Zestienhoven.

De motie onderkent de enorme discrepantie tussen het officiële aantal gehinderden en het aantal meldingen aan de lokale DCMR en onderzoeken van de GGD’s naar het percentage mensen dat lijdt onder slaapverstoringen door vlieglawaai.

Veel meer overlast dan berekend
In het onderzoek ‘Gezondheid in kaart‘ (Zie hier) komt de GGD tot de conclusie dat liefst een kwart van de bewoners van Overschie en ruim 20 procent van de burgers in Hillegersberg-Schiebroek te kampen hebben met slaapverstoring door overvliegende toestellen.

Letterlijk stelt de motie van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 dan ook dat “geluidsoverlast nu wordt gebaseerd op gemiddelden, terwijl juist bij luchtvaartlawaai de pieken voor de meeste overlast zorgen”.

Meewerken
SchipholWatch werkt desgewenst graag mee met de gemeente Rotterdam om de juiste gegevens uit de database van Explane (Zie hier) te krijgen.

Ook roepen wij de burgers van de Rotterdamse regio graag op om de app Explane massaal te downloaden (Zie hier) en te gebruiken. Hoe meer metingen de database bevat, des te beter het beeld is dat de gemeente zich kan vormen over de aard en verspreiding van vlieglawaai en des te beter het beleid hierop kan worden afgestemd.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 29-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De normen, die op gemiddelden zijn gebaseerd, deugen gewoon niet. Het aantal vliegbewegingen bijvoorbeeld, is geen op zich zelf staande overlast factor. Hans Alders schrijft in zijn brief van 30 januari 2019 over de paradox dat een geluidsreductie tot een aanzienlijke volumestijging leidt en daarmee gepaard gaat met toename van overlast. En dat komt door de Lden methodiek. Deze systematiek is niet geschikt om een afname van geluidshinder goed tot uitdrukking te brengen. Volgens deze systematiek zou de geluidsbelasting gelijk blijven als vliegtuigen 3 dB minder geluid produceren en het aantal vliegbeweging zich verdubbelt. En dat is natuurlijk niet waar. Een afname van 3 dB is weliswaar een halvering van de geluidssterkte, maar die is voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar omdat zachte geluiden relatief veel harder beleefd worden dan harde.
Als de minister haar zin krijgt en de "aantoonbare" vermindering van de hinder met meer vliegbewegingen "beloond" mag worden, zal de overlast nog meer toenemen. Minder vluchten is de enige weg naar minder hinder.