Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Politiek wil meer feiten en cijfers over toekomst MAA

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 372 
|
 1limburg.nl - 05-03-2021 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

Door Jean van Hoof

De provinciale politiek wil meer feiten en berekeningen op tafel hebben voordat ze aangeeft welke kant het precies op moet met Maastricht Aachen Airport (MAA).

Dat geldt niet alleen voor partijen die kritisch staan ten opzichte van het vliegveld in Beek, maar ook voor partijen die het in principe een warm hart toedragen, zo bleek in een statencommissie.

Rapport Van Geel
De commissie besprak het rapport dat 'verkenner' Pieter van Geel heeft opgesteld op verzoek van het provinciebestuur. Kern daarvan is dat minder geluidshinder voor omwonenden de voorwaarde is voor groei van MAA. Bovendien moet het vliegveld pas om zeven uur ‘s ochtends open gaan en niet om zes uur zoals nu. En er moet een leefbaarheidsfonds komen om de overlast in het dorp Geverik en het gehucht Schietecoven structureel op te lossen. Die liggen op een steenworp afstand van MAA.

Het kan dan gaan om extra isolatie of sloop van een woning, verhuizen of financiële compensatie voor waardevermindering van een huis, aldus Van Geel.

Prijskaartje
De VVD wilde weten wat al die maatregelen kosten. De partij vroeg zich af wat bijvoorbeeld de consequenties zijn van het aanpassen van de openingstijden en of dat niet gokken is met vele miljoenen. "Het is onverantwoord om nu te bepalen welke richting we uit moeten gaan. Want we hebben te weinig cijfers. Van het rapport van Van Geel kan niemand chocolade maken", aldus VVD-statenlid Teun Heldens.

Halfslachtig
Samen voor Limburg sprak van een compromis waar eigenlijk niemand tevreden mee is. "Wij willen geen halfslachtige keuzes. Maar eerst meer duidelijkheid. We blijven wel positief-kritisch tegenover MAA", zo de fractie. D66 pleitte ook voor meer feiten. "Het is nu het moment om fundamenteel te heroverwegen. Maar dat is te belangrijk om af te laten hangen van meningen en emoties."

De SP vond dat het provinciebestuur terug naar de tekentafel moet om een vergelijkende analyse te maken met alle voor- en nadelen. "Anders blijven we een heilloze weg volgen en blijft een negatieve exploitatie ons jaren achtervolgen", zo betoogde SP-statenlid René van der Valk.

Hele kostenplaatje
De PvdA verklaarde niet 'ergens ingerommeld te willen worden als niet alle feiten op tafel liggen'. Concreet wilde statenlid Aleida Berghorst - daarin gesteund door het CDA - dat concreet gekeken wordt wat nodig is om de overlast in Geverik en Schietecoven structureel op te lossen en dan te kijken welk prijskaartje daaraan hangt. "En dus niet kijken wat we kunnen doen voor 10 miljoen euro", zo Berghorst.

Kosten-/batenanalyse
Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) was het er mee eens om niet te beginnen bij een bedrag. Hij verwacht vóór de zomer met een eerste indicatie te kunnen komen. De gedeputeerde benadrukte ook dat het rapport van Van Geel was bedoeld om een richting aan te geven en dat daar geen doorberekening als van een Centraal Planbureau bij zit. "Dat gebeurt in de maatschappelijke kosten- en batenanalyses die we laten uitvoeren naar vier verschillende scenario’s. Na de zomer moeten die klaar zijn", zo stelde Van den Akker. Hij gaat er wel vanuit een aantal concrete vragen al in mei te kunnen beantwoorden.

Links pleidooi voor sluiting
GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleitten voor de sluiting van MAA en een alternatieve bestemming voor het gebied. GroenLinks-statenlid Kathleen Mertens trok een parallel met de Oostenrijkse kleermaker Franz Reichelt die in 1912 een gefilmde dodelijke sprong maakte vanaf de Eiffeltoren. Hij had een jas ontworpen waarmee hij beweerde op zijn minst rustig naar beneden te kunnen zeilen zoals met een parachute. "Ook rond MAA is sprake van dit soort kinderlijk wensdenken", aldus Mertens.

In mei komt het vliegveld opnieuw aan de orde in een statencommissie.

Bekijk bericht op "1limburg.nl - 05-03-2021"

Reacties op dit bericht