Platform Vlieghinder Kennemerland
 

UPDATE - Polderbaan 2.0: ramp voor de regio!

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1462 
|
 Kennisnetwerk IMpact / januari 2021 
kennisnetwerk_impactl.JPG

Dinsdag 26 januari van 19:30 - 22:00 uur vindt een beeldvormende avond plaats voor de gemeenteraad van Uitgeest. .De regie is in handen van de Omgevingsdienst IJmond.
Deze bijeenkomst is via Youtube te volgen. Afstemmen/zoeken op: "OSU Uitgeest"
,. Zie hier.

Het presidium (de fractievoorzitters) van Uitgeest heeft in de vergadering van 19/1 gemeld dat ze de volgende personen uitgenodigd willen hebben:
• Dhr. W. Spaanderman
• Dhr. B. van Marlen
• Dhr. A. Hermans
• Dhr. J. de Jong

Daarmee nodig ik u namens het college en namens het presidium graag uit om deel te nemen.
Maandag ontvang ik de definitieve tijd dat de avond start, als u aanwezig wilt zijn informeer ik u daarover.

Het programma bestaat onder meer uit een welkom en inleiding door de wethouder en de volgende presentaties:
• Toelichting op ontwikkelingen in Schipholdossier, door Egon van Zon (Omgevingsdienst IJmond)
• Toelichting op ontwikkelingen en standpunten PVK, door bewonersvertegenwoordiger en Clustervertegenwoordiger Polderbaan, buitengebied Wil Spaanderman
• Presentatie door de heer Van Marlen

Een commissievoorzitter begeleidt deze avond: mw. Voordewind.

Belangrijkste van de avond is dat na de presentatie nog ruim voldoende tijd overblijft om met elkaar in gesprek te gaan.

Vr. groet,
Jaap de Jong


Beeldvorming

In een open brief aan de burgemeester, wethouders en raad van Uitgeest waarschuwt Kennisnetwerk IMpact voor de gevolgen van een aangepaste Polderbaan. Er kan zeker van een rampscenario gesproken worden:

Op 1 januari kondigde de burgemeester van Amsterdam in haar functie van voorzitter van de Metropoolregio MRA een machtsoverdracht aan van de regiogemeenten naar haar Metropoolbureau op de Zuid As. Daar zal ook een nieuwe directie aantreden die voortvarend verder zal werken aan een Mega (Schiphol-) Metropool met de nieuwe Amsterdamse stadskern "Zuidstad" als centrum. Daarvoor moet het banenstelsel dichtbij Amsterdam worden afgewaardeerd en tegelijk een "super preferente" Polderbaan en Kaagbaan worden opgetuigd.

Gevolgen van dit beleid
De gevolgen van deze MRA excercitie zullen voor Uitgeest (en andere gemeenten in de regio alsmede rond de Kaagbaan) desastreus zijn. Met zgn. ‘optimale vaste routes’ zal de frequentie van vliegbewegingen de komende decennia worden opgevoerd tot om de 70 seconden en dat gedurende steeds langere perioden over het etmaal. Dit kan oplopen tot meer dan 800 vliegbewegingen per dag! Er is namelijk geen enkele wettelijke bescherming die dit tegen zal gaan, want het Totaal Volume Geluid over een jaar gemeten zal toch nog onder de 58 dB(A) Lden blijven. Stille momenten egaliseren slim de geluidspieken zogezegd. Zie de grafieken voor de onvoorstelbare toename van vlieghinder, onveiligheid alsmede klimaat en milieuschade.

Als dit realiteit wordt dan is de luchtvaartsector de grote winnaar en worden de regiobewoners de grote verliezers! Het zal duidelijk zijn dat de leefbaarheid in het nog mooie dorp Uitgeest en regio de komende decennia met deze plannen steeds verder achteruit zal gaan. In deze melagomane groeiplannen worden bewoners behandeld als tweederangsburgers, zonder enige invloed. Voor de kwaliteit van leven en de gezondheid moet dan ook hard worden gevreesd.

Herstel van bestuurlijke verhoudingen
In de open brief schetst het kennisnetwerk verder de situatie rond macht en onmacht in de polderdemocratie. Als een ding duidelijk wordt dan is het wel dat onze volksvertegenwoording alom verantwoordelijkheid en inzet moet tonen om ondemocratische uitwassen als het Metropoolbureau op de Zuid As van Amsterdam en een superpreferente Polderbaan te voorkomen.
Daarbij kan van de door de MRA opgedrongen machtsoverdracht geen sprake zijn. De gemeente Uitgeest zal zich moeten beraden op het lidmaatschap van de MRA, waar het als enige gemeente in de regio Alkmaar deel van uitmaakt.

Herstel van de bestuurlijke verhoudingen wordt al met al een levensgrote prioriteit!

J. de Jong
Kennisnetwerk IMpact / januari 2021

Met dank aan ir. B. van Marlen, wetenschappelijk onderzoeker en publicist voor het opstellen van de grafieken. Uitgebreide informatie over hoe de overheid en de luchtvaartsector met omwonenden omgaan kunt u ook vinden in: weblog (Cursus ‘Schiphollen’): liegenenbedriegen.
* Zie: toekomstluchtvaart.nl & lbbl.nl..

IMpact is lokaal gelieerd aan de stichting B.O.B.

Update! Informatie over de "Beeldvorming Schiphol" op 26 januari


Het vervolg, leest u hier..................


Reacties op dit bericht