Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Plan herindeling luchtruim moet er in de herfst zijn

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1116 
|
 omroepflevoland.nl - 18-12-2017 
wp_politiek_3697b.JPG

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil voor het najaar van 2018 een plan van aanpak klaar hebben voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Daarbij worden alle belanghebbenden betrokken en zal de minister er op toezien dat inspraak goed wordt geregeld.

Dat schrijft de minister maandagavond in brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over de uitbreiding van Lelystad Airport. De minister heeft de brief eerder op de dag besproken met de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Drenthe.

Welk voordeel heeft een herindeling van het luchtruim?
Op herindeling wordt vanuit enkele provincies en de Tweede Kamer aangedrongen, vanwege zorgen over de lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Bovendien kan het vliegveld niet doorgroeien zonder herindeling van het luchtruim. Van Nieuwenhuizen herhaalt het standpunt van haar voorganger, staatssecretaris Dijksma, dat een volledige herindeling niet eerder gereed is dan in 2023. Dit heeft te maken met een nieuw computersysteem dat de civiele en militaire luchtverkeersleiding in 2022 krijgen. Tot die tijd wil de minister alleen tussentijdse verbeteringen doorvoeren, zeker als het om Lelystad Airport gaat.

Wie mogen er meepraten over de herindeling?
De minister zegt grote waarde te hechten aan draagvlak voor de plannen. Tot komend najaar wil ze een actief inspraakproces opzetten met alle gebruikers van het luchtruim, luchthavens, provincies en andere belanghebbenden. De minister neemt een recent voorstel van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport over om de inspraak te organiseren zoals Rijkswaterstaat dat bij grote projecten doet.

Tussen 2019-2021 worden de voorstellen uitgewerkt tot een voorkeursvariant, waarbij opnieuw belanghebbenden kunnen meepraten. Vanaf 2022 volgt invoering van het vernieuwde luchtruim voor burger- en militair verkeer, dat simpeler moet zijn, meer capaciteit schept en geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen zo veel mogelijk beperkt. Ook moet er ruimte blijven voor de kleine luchtvaart.

De herindeling is een complexe zaak. Daarom wil de minister er een stuurgroep en een risicomanager op zetten, die elke twee maanden de voortgang van de herindeling controleren.

Bekijk bericht op "omroepflevoland.nl - 18-12-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jos

Inmiddels is wel duidelijk dat er werkelijk niets serieus is gedaan aan de herindeling in de vele afgelopen jaren. Per 1 januari 2018 wordt er pas begonnen met het instellen van een project organisatie. Let ook op dat steeds wordt gesproken van niet eerder dan 2023. Kan dus ook 2028 of later worden. De hele invoering is ook afhankelijk van een nog te ontwikkelen IT systeem met andere landen, dit alleen al is een hoog risico voor verdere vertraging.