Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Persbericht Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1265 
|
 Bewonersdelegatie ORS 
routes-in-beeld_klein.png

LVNL negeert Omgevingsraad Schiphol

Nachtrust bewoners Castricum bedreigd - Bewonersdelegatie eist onafhankelijk onderzoek
Van de twee aanvliegroutes uit oostelijke richting naar de Polderbaan die in de nacht worden gebruikt wordt er één om veiligheidsredenen geschrapt. Het gevolg is dat de inwoners van Castricum ’s nachts aanzienlijk meer vluchten over zich heen krijgen. In de zomermaanden zal het aantal vluchten per nacht toenemen tot rond de zestig. Een substantiële toename van de ernstigste vorm van vlieghinder, slaapverstoring.

De bewonersdelegatie is zeer verontwaardigd dat een zo ingrijpend besluit zonder overleg in de Omgevingsraad Schiphol is genomen. De vraag rijst hoe serieus de luchtverkeersleiding deze raad neemt.
In een vooroverleg van de ORS van woensdag jl. werden de bewoners overvallen door het voornemen van de Luchtverkeersleiding Nederland om de oostelijke “korte route” om veiligheidsredenen voorlopig te sluiten, zodat alle vliegtuigen de westelijke aanvliegroute route langs Castricum zullen gebruiken. In dit vooroverleg werd door afgevaardigden van de bewoners en de bestuurders geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Vragen naar de achtergrond van deze noodgreep en naar alternatieve oplossingen konden niet worden beantwoord. LVNL heeft zich van de protesten niets aangetrokken en het besluit toch doorgezet.

Het besluit van LVNL roept veel vragen op. Hoe kan het zijn dat een probleem dat al langer bekend moet zijn geweest buiten het overleg in de Omgevingsraad werd gehouden? De belangrijkste vraag is echter hoe het mogelijk is dat een route die al vele jaren wordt gevlogen zo onveilig blijkt dat deze per direct moet worden gesloten. De bewoners in het gebied hebben er recht op daarover eerlijk te worden geïnformeerd.

De bewonersdelegatie eist een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken.


Reacties op dit bericht