Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PBL: Groene belastingen nodig tegen milieuschade

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 908 
|
 trouw.nl - 17-11-2017 
me_vliegtuig_IMG_0602.jpg

Door Esther Bijlo

Groene heffingen op vervuilende grondstoffen kunnen bedrijven prikkelen om schonere alternatieven te zoeken, denkt het PBL.
Vervuilers in Nederland betalen te weinig belasting. Ongeveer 55 procent van het gebruik van fossiele energie is nu niet belast. Daardoor is het toebrengen van schade aan het milieu te goedkoop.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport over groene belastingen. Het PBL heeft berekend dat productie in Nederland voor zo’n 38 miljard euro aan milieuschade toebrengt. Dan gaat het om de uitstoot van broeikasgassen, maar ook om luchtverontreiniging door bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden, vervuiling van bodem en water en aantasting van de natuur.

In sommige sectoren is de schade van een activiteit in euro’s uitgedrukt zelfs groter dan wat die activiteit oplevert voor de economie. Zo gaat het maken van ijzer en staal gepaard met milieuschade die 135 procent is van de productiewaarde. In de kunstmestindustrie zijn de negatieve effecten maar liefst vier keer zo groot als de economische waarde. Volgens het PBL komt dat doordat grondstoffen veel te goedkoop zijn. De markt faalt, luidt de diagnose, doordat schadelijke effecten niet in de prijs tot uitdrukking komen. Groene belastingen die grondstoffen duurder maken zijn daarom een essentieel instrument om milieuschade tegen te gaan, betoogt het planbureau. Dan zullen producenten en consumenten andere keuzes maken. Dat is noodzakelijk omdat Nederland zichzelf allerlei milieudoelen heeft opgelegd, zoals minder CO2-uitstoot, schone lucht en een circulaire economie waarbij veel minder grondstoffen worden gebruikt.

Te weinig prikkels
Er zijn nu in het belastingsysteem veel te weinig prikkels om Nederland die groenere kant op te duwen. Zo betaalt de industrie nauwelijks belasting op energie en is het gebruik van olie voor het maken van plastics en gas voor de productie van kunstmest helemaal onbelast. Maar ook bijvoorbeeld kalksteen voor het maken van cement is te goedkoop.

Het PBL adviseert om milieubelastingen op het begin van het productieproces te richten, direct waar de schade plaatsvindt. Het is doorgaans niet effectief om pas aan het eind, bij gebruik of consumptie, een product duurder te maken. Dat prikkelt de industrie te weinig om over te stappen op andere productiemethoden.

Vergroening van het belastingsysteem hoeft niet heel duur te zijn, stelt het bureau. Als het bestaande systeem van energiebelastingen wordt opgetuigd, zijn de kosten van uitvoering te behappen. Het is wel zaak alert te zijn op zogeheten ‘weglekeffecten’. Als milieuheffingen hier direct leiden tot meer vervuiling in het buitenland zijn extra maatregelen nodig, zoals tijdelijke bescherming van schone industrie of een lagere lastendruk voor bedrijven op andere fronten.

Bekijk bericht op "trouw.nl - 17-11-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Dus vooral ook vliegtuigen.

Geplaatst door anoniem

Als milieuheffingen hier direct leiden tot meer vervuiling in het buitenland zijn extra maatregelen nodig, zoals een lagere lastendruk voor bedrijven

De logica hiervan ontgaat mij.
Trouw is wel een goede krant,een van de betere.