Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overleg Schiphol-Uithoorn vijf jaar lang geheim

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1429 
|
 schipholwatch.nl - 09-10-2019 
hv_overig_2692.jpeg

Eind juni jongstleden hebben B&W van Uithoorn een ultrageheim overleg gevoerd met directeur Dick Benschop van Schiphol. Zó geheim dat vijf jaar geheim moet blijven wat er is gezegd.
Dit blijkt uit een e-mail van de gemeente aan een bezorgde burger die hierover aan de bel trok.

“Zoals ook op onze site staat is de gemeente in overleg met de directie van Schiphol over concrete maatregelen om de hinder te beperken. Er is een gezamenlijke aanpak voor een aantal onderzoeken en acties opgesteld. Eind juni heeft Schiphol de aanpak gepresenteerd, de gemeenteraad was hierbij aanwezig. Dat was een geheime bijeenkomst, de wet geeft hiertoe onder voorwaarden de mogelijkheid”, aldus de ambtenaar.

Onevenredige bevoordeling
“Het opleggen van geheimhouding kan alleen als de raad daarover een formeel besluit neemt. Dat heeft de raad gedaan. De geheimhouding is gebaseerd op artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid bestuur: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de gelegenheid betrokken (rechts-) personen danwel derden”, vervolgt de ambtenaar.

Zij vergeet vervolgens te vermelden waarom er in het overleg met Schiphol sprake zou kunnen zijn van een dergelijke bevoor- of benadeling.

Wel stelt zij even verderop: “De reden voor de geheimhouding en de periode van vijf jaar, ligt aan het feit dat de haalbaarheid van de maatregelen voor hinderbeperking en de consequenties ervan voor de woonsituatie van de burgers nog onduidelijk zijn.”

Openbaarheid zou dan ook kunnen leiden tot speculatief handelen, aldus de gemeente, zonder daarbij te vermelden waarin dan zou worden gehandeld. De argumenten en het wetsartikel lijken er dan ook met de haren te zijn bijgesleept om de Schiphol-directie haar zo gewenste geheimhouding te kunnen garanderen.

Onnodige onzekerheid
“Door de geheimhouding op de termijn van vijf jaar te stellen, wordt onnodige onzekerheid voorkomen.”

SchipholWatch is van mening dat deze onzekerheid voor burgers juist wordt aangewakkerd door het onder de pet houden van de besprekingen met het vliegveld.

Ook deelnemers aan de Omgevingsraad Schiphol dienen doorgaans een geheimhoudingsverklaring van vijf jaar te tekenen. Daar leidt het tot een weinig slagvaardig overleg, waarbij met name de bewonersvertegenwoordigers monddood worden gemaakt en zij nauwelijks kunnen communiceren met hun achterban, laat staan dat zij zich in het openbaar kunnen uitspreken over geconstateerde misstanden.

In deze valkuil lijken nu ook de gemeenteraad, burgemeester en wethouders van Uithoorn te zijn gevallen. Het zoveelste hoofdstuk in het dossier schiphollen.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 09-10-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

“Benschop heeft helemaal geen recht om aparte afspraken te maken met gemeenten over hinderbeperking.” twitterde de bewonersgeleding van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) drie maanden geleden al, “Schiphol moet eerst de achterstallige toezeggingen uit het Aldersakkoord nakomen i.p.v. verdeeldheid zaaien en groei doordrukken.”

Dit kunstje heeft Schiphol 25 jaar geleden ook al eens geflikt. Het sloot in 1994 een geheim ‘herenakkoord’ met Amsterdam. Daarin beloofde het dat hoogstens 2 procent van de vluchten boven de binnenstad zouden plaatsvinden. Dat betekende dat duizenden vluchten extra over het grondgebied van buurgemeenten en hun bewoners moesten razen en over Buitenveldert en Zuidoost die van de afspraak waren uitgezonderd. Het akkoord lekte uit en de rechter haalde er vervolgens een streep door, aldus het Parool

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De Schipholgroup bedient zich van maffia-achtige praktijken.
Als een staat in een staat.
Met arrogantie naar de mensen toe die er dagelijks van langs krijgen in de vormen van exorbitante hinder en vervuiling die zijn gelijke in Nederland niet kent.
Er komt een moment dat zelfs de Schipholgroup moet boeten voor hun wandaden tegen de samenleving.


Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

Als het goed nieuws is, waarom niet delen. Is het slecht nieuws, dan is het mogelijk een strafbaarfeit.

Geplaatst door Madelon uit Amstelveen

Verdeel en Heers. Bekende tactiek.
Jammer dat er altijd weer gemeentes zijn die erin trappen: dit is nou precies wat men niet moet doen. Waarom niet met alle gemeentes samen de stad Amsterdam op het matje roepen als groot aandeelhouder? Daar hebben ze namelijk een herenaccoord gesloten met Schiphel dat de toestellen nauwelijks over de stad vliegen vanwege de "monumenten' die schade zouden kunnen ondervinden. De monumenten! Die zijn VEEL belangrijker dan de bewoners in de regio. NOT.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

ROL PvdA PROMINENTEN BIJ LAAKBARE PRAKTIJKEN

Hoe kan het toch dat de PvdA prominenten: Adnan Tekin, Dick Benschop en Sharon Dijksma rustig door kunnen gaan met dit soort laakbare praktijken? De gedeputeerde Tekin die tevens voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (36 gemeenten!) en plv. voorzitter Omgevingsraad is/was; de wethoudster mobiliteit A'dam/MRA Dijksma die een groot bedrag uit spoorbudget naar Schiphol loodste dat van de radar verdween; de nieuwbakken Schiphol directeur die schuldig is aan de in bovenstaand artikel gewraakte praktijken?

Blijkbaar vinden andere politici en media het wel best, het is "mainstream" en "business as usual" wat de klok slaat...............

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

Waarom geheim? Alleen als er iets te verbergen valt, onder de pet dus. Stiekem gedoe gemeente Uithoorn en Dick Benschop!
Iets wat niet bekend mag worden voor buurgemeenten die misschien benadeeld gaan worden?

Geplaatst door Gansje uit De Kwakel

Op de gemeentelijke website: http://www.uithoorn.nl
kun je informatie vinden over de relatie met Schiphol en de onlangs uitgevoerde enquete onder inwoners uit de gemeente. Een enkele zinsnede is gewijd aan rechtstreeks overleg met de baas van Schiphol.
Vul op de website van Uithoorn 'Schiphol' in en kies op het volgende scherm voor 'Wonen bij Schiphol".
De dan getoonde pagina pagina bevat verwijzingen naar andere websites en actuele documenten die het op zich waard zijn bewaard te worden voor het geval de gemeente door "beloften" van Schiphol van mening verandert.
N.B. Aalsmeer, Uithoorn en omgeving kunnen zich opmaken voor een rumoerige herfst.
Doordat de Kaagbaan in de periode 27 oktober t/m 22 december - dus 8 weken - overdag niet beschikbaar is zal de Aalsmeerbaan gedurende die periode CONTINU in gebruik zijn van 'smorgens 6.00 uur tot 'savonds 23.00 u. De Zwanenburgbaan fungeert daarbij als wisselbaan.
Dat betekent voor die regio de gehele dag door ELKE anderhalve minuut een startend vliegtuig op minder dan 700m hoogte of elke anderhalve minuut een landend toestel.