Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overlast omwonenden Eindhoven Airport serieus nemen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1227 
|
 Dichtbij.nl 
wp_politiek_3697.JPG

Door Henk Leenders, Tweede Kamerlid PvdAEINDHOVEN - Uitbreiding van vliegvelden levert altijd overlast op voor omwonenden, maar we moeten er alles aan doen om dit te beperken. De zorgen die leven bij omwonenden van Eindhoven Airport moeten we daarom serieus nemen. Draagvlak voor groei is essentieel. Het is daarom goed als betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn en met een gedragen advies komen over hoe verdere groei van de luchthaven vorm kan krijgen. Eindhoven Airport is bezig met een uitbreiding van haar vluchten. Dat is belangrijk voor de Nederlandse economie en is ook goed voor de regio Eindhoven, een belangrijke economische motor voor Brabant. Veel lange afstandsvluchten komen aan op Schiphol, en dat netwerk is van belang voor Nederland als handelsnatie. Om meer van dit soort lange afstandsvluchten mogelijk te maken worden een aantal korte vluchten verplaatst naar Lelystad en Eindhoven. Maar uitbreiding van vliegverkeer geeft ook meer overlast van omwonenden. Dat werd in de regio Eindhoven nog eens bevestigd in een onlangs uitgevoerd onderzoek door de GGD. En daar moeten we rekening mee houden door goed te luisteren naar ervaringen van mensen en het nemen van maatregelen. Vertegenwoordigers van bewoners voelen zich niet altijd goed gehoord en om die reden heb ik vanmorgen in de Tweede Kamer hier aandacht voor gevraagd en een motie ingediend.

Aan de zogenaamde Alderstafel zijn alle belanghebbenden, dus ook omwonenden, vertegenwoordigd. Hier kunnen afspraken worden gemaakt over de uitbreiding en alles wat daarmee te maken heeft. Het doel is om uiterlijk 3 juli aanstaande te komen tot afspraken over de tweede groeifase tot 2020. Nu de eerste groeifase van Eindhoven Airport wordt geëvalueerd moeten we werken aan draagvlak in de omgeving in het belang van Eindhoven en de regio. De partijen moeten tot een gedragen advies komen over hoe verdere groei kan met zo min mogelijk overlast. Ik heb de regering verzocht zich daarvoor in te spannen.

Uitbreiding levert altijd meer overlast op, maar we moeten er alles aan doen om dit te beperken en de zorgen van de omwonenden serieus te nemen. Ik verwacht dan ook dat er serieus geluisterd wordt naar de omwonenden, en dat er oplossingen komen die kunnen rekenen op draagvlak.

Bekijk bericht op "Dichtbij.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Geachte heer Leenders, beste Henk,
Zeer sympathiek dat u reageerde op de problematiek rond Luchthaven Eindhoven. Kamerleden laten dit nog al eens te veel aan dhr Alders over ! U bent inmiddels op de hoogte van de problematiek die wij hier ervaren met het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Strict Preferent vliegen rond Schiphol . In het Tweede kamer voortraject Wetswijziging NNHS stelde de PvdA daarover al een stel goede vragen. Laten we hopen, dat uiteindelijk uw Kamer democratisch gaat besluiten, en de onder en om de banen wonenden inderdaad ook serieus te nemen. Vooralsnog ervaren wij hier de gang van zaken , ook in deze nieuwe ORS als een schijndemocratie .

Vriendelijke groet, Jan Griese Vz. St. SWAB , Secr. BLRS , 17 Platforms en Kiesman Buitenveldertbaan cluster.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Inderdaad, een schijndemocratie, daarom is een kanttekening lijkt niet onbelangrijk:

Naast de nieuwe ORS dragen politici in het Algemeen Overleg luchtvaart in Den Haag en ook provinciale commissies met Schiphol in hun portefeuille expliciet verantwoordelijkheid.
Bewonersorganisaties e.a. dienen die politici hier op te wijzen want al te gemakkelijk verschuilt men zich achter de door de luchtvaartsector en almachtig voorzitter Alders gedomineerde ORS.

Die ORS bevat een tweetal ernstige weeffouten:

- Het "Kenniscentrum" is verre van onafhankelijk

- Er dient z.s.m. een onafhankelijke. via openbare sollicitatie gekozen Voorzitter ORS te komen

Anders zal de ORS een volgende fopspeen blijken te zijn en al het gemeentegeld dat er in wordt gestort te zijn verspild!