Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overheid schakelt vier bureaus in voor luchtvaartadvies

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1426 
|
 consultancy.nl 
me_vliegtuig_IMG_0717.jpg

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vier bureaus – To70, Decisio, SEO en Twynstra Gudde – geselecteerd om deel te nemen in een raamcontract rond het leveren van integrale advies- en ingenieursdiensten voor de luchtvaart en luchthavens in Nederland. Met de expertise van de vier bureaus voorziet het ministerie zich van brede kennis en ervaring in onder meer luchthaven- en luchtruimgebruik, project-, proces- en omgevingsmanagement en besluitvorming.

Projecten rond luchtvaart en luchthavens zijn vaak ingewikkeld en veelomvattend waarbij tegengestelde belangen een belangrijke rol spelen. De politiek-bestuurlijke complexiteit is hoog waar het gaat om internationale, nationale, regionale en lokale belangen op het vlak van economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om hierop in te spelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier complementaire partners in de arm genomen om te fungeren als extern beleidsadviseur. Het betreft To70, Decisio, SEO en Twynstra Gudde.

To70 bestaat inmiddels circa 15 jaar en levert advies- en onderzoeksdiensten aan de wereldwijde luchtvaartgemeenschap. To70 levert zijn diensten onder meer aan luchthavens, overheden, luchtvaartmaatschappijen, onderzoeksinstellingen en luchtverkeersleidingorganisaties, organisaties die volgens het bedrijf “staan voor de uitdaging om de groeiende behoefte aan luchtverkeer te accommoderen en hun activiteiten te integreren in de omgeving”.

Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op (ruimtelijk-) economische vraagstukken. Het bureau, dat dertien professionals in dienst heeft, werkt onder meer voor gemeenten, provincies, ministeries, Rijkswaterstaat, Kamers van Koophandel (KvK), het bedrijfsleven, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en Intermediaire organisaties.

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. Het bureau is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich op uiteenlopende segmenten, waaronder de sectoren energie & duurzaamheid, financiële markten, luchtvaart, openbaar vervoer en mobiliteit, onderwijs, telecommunicatie en zorg.

Twynstra Gudde is een van de grootste management consultancybureaus van Nederland, met zo’n 250 adviseurs in dienst. Twynstra Gudde levert een breed scala aan organisatieadvies diensten binnen zo’n twintig sectoren, waaronder energie, farma, onderwijs, gemeenten, mobiliteit & infrastructuur, woningcorporaties en de zorg. Vorig jaar werd het bureau verkozen tot het op een na beste consultancybureau van Nederland.

Door de keuze voor de vier bureaus krijgt de overheid toegang tot brede kennis en ervaring op het gebied van luchthaven- en luchtruimgebruik, economie, maatschappelijke kosten-baten, project-, proces-, omgevingsmanagement en besluitvorming. Daarnaast beschikken de adviesbureaus over een breed netwerk aan kennispartners die op de gebieden van rechtspraak, natuur, verkeer en burgerluchtvaartveiligheid nadere ondersteuning kunnen leveren, aldus de opdrachtgever.

Bekijk bericht op "consultancy.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Er vanuit gaande dat de CEO van Schiphol zijn salaris dubbel en dwars waard is zoals hij zelf recentelijk stelde, er van uitgaande dat Paul Riemens zijn zeer riante salaris waard is en hetzelfde zou gelden voor Peter Elbers als CEO van KLM-Airfrance, waarvoor zijn 4 grote elkaar qua kennis/expertise aanvyllende bureau's dan nog voor nodig? Voor het ministerie van Milieu en Infrastructuur? En al die ambtenaren dan die zich met Schiphol bezighouden?. En het College van Advies (oude Alderstafel) dan?
Voor alle andere bedrijfsactiviteiten handelt de overheid als wetgever en handhaver. Als de overheid dit nu eens ook zou doen m.b.t. Schiphol waar men grootaandeelhouder van is? Denk persoonlijk dat de overheid inmiddels erg in zijn maag zit met het megalomane Schiphol en de verdere plannenmakerij m.b.t. Eindhoven en Leliestad. Sterker worden concurrentie van de andere luchthavens die geografisch beter zijn gesitueerd, aangevuld met de teloorgang met KLM-Airfrance en de onvermijdelijke opkomst van de low-cost carriers.
Hoe zijn alle investeringen (en die nog gepland zijn) te verantwoorden als alle signalen erop wijzen dat Schiphol gedoemd is een vliegveld te worden vergelijkbaar met Brussel, Zurich, München, Wenen enz. Ja "de kleren van de keizer" zal toenemend ongeloofwaardiger worden en daarvoor worden nu bureau's ingeschakeld, De stas kan deze verantwoording niet meer aan en zoekt een uitvlucht bij derden. Zij moeten het maar als boodschapper zeggen. Alders houdt de ORS bewoners wel in het gareel als zij zichzelf deze taak al niet hebben opgelegd, maar daarmee houd je het huidige business plan van Schiphol op den duur nog niet gezond. Hoe lang zal de hub- functie van de KLM-Airfrance, nog standhouden? Tekenen staan allemaal niet zo positief.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het valt me op dat geen van deze vier bureaus expert is op het gebied van milieueffecten, terwijl het ministerie van I en M formeel daar wel verantwoordelijk voor is. Kennelijk is de Staatssecretaris voornamelijk geïnteresseerd in het economische aspect van Schiphol (Decisio, SEO en TG) en de berekeningen van geluidshinder (To70) waar bewoners vriendelijk gezegd niet altijd blij mee zijn (NADP2). Het raamcontract duidt op het aangaan van een vaste werkrelatie, waardoor belangen ontstaan die de objectiviteit van deze bureaus niet ten goede komen. Als er conflicten zijn over de relatie economie en milieu zijn deze vier bureaus dus ongeschikt geworden voor het uitbrengen van een objectief advies. Dit is iets dat de bewonersvertegenwoordigers in de ORS zich goed moeten realiseren. Gelukkig zijn er ook bureaus die op deze gebieden zeer deskundig zijn en zich onafhankelijk blijven opstellen. Denk bijvoorbeeld aan het bureau CE Delft dat tal van kritisch-objectieve rapporten over Europese luchthavens heeft geschreven en heeft aangetoond dat de derde baan van Heathrow niet hoeft worden aangelegd.

Geplaatst door polderbewoner uit Biddinghuizen

Het Ministerie van I en M doet al jarenlang zaken met deze bureaus en ze hebben het huidige luchtvaartbeleid mede vorm gegeven dus van onafhankelijkheid is al lang geen sprake meer. SEO doet tevens marktonderzoek voor schiphol en heeft oud medewerkers van schiphol in dienst die vervolgens voor het Ministerie onafhankelijk onderzoek moeten doen naar de groei van schiphol. To70 doet mee aan de roadshows van circus Alders voor als er weer ergens een regionale luchthaven van schiphol moet worden doorgedrukt. Decisio is bekend vanwege de maatschappelijke kosten baten analyses waarbij luchtvaart altijd positief scoort vanwege reistijdwinsten (ook bij leisure luchthavens). Maar zelfs wanneer deze bureaus met een objectief onderzoek komen weet het Ministerie de resultaten naar haar hand te zetten, of de opdracht zo te formuleren dat er wel uitkomt wat er uit moet komen. Het zou goed zijn als bij het parlementair onderzoek naar het verziekte luchtvaartbeleid ook uitgebreid naar deze relaties wordt gekeken.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Als bewoners menen dat een bureau subjectieve onderzoeksresultaten produceert, moeten ze overtuigende argumenten kunnen aanvoeren om die te weerleggen of een second opinion te eisen van een wel objectief bureau. Bijvoorbeeld als een bureau in een maatschappelijke kosten-baten analyse de reistijdwinsten van vakantiegangers en uitgaande toeristen op leisure luchthavens zou definiëren als economische baten, terwijl algemeen bekend is dat uitgaand leisureverkeer alleen bijdraagt aan de economie van het bezochte land en in ons land alleen economisch verlies oplevert. Heeft Decisio dat echt gedaan en heeft iedereen dat voor zoete koek geslikt?
Een jarenlange werkrelatie is geen overtuigend argument bij het eisen van een second opinion. Een aantoonbaar raamcontract met zekerheid van jarenlange omzet in een nog veel vastere en dus formeel minder onafhankelijke werkrelatie is dat wel. Het bureau wil zo'n kostbaar contract extra beschermen en zal zijn opdrachtgever niet voor het hoofd willen stoten met onwelgevallige onderzoeksresultaten.

Geplaatst door polderbewoner uit Biddinghuizen

Beste Hans Buurma, een second opinion aanvragen bij het Ministerie heeft helaas weinig zin. Voor de aangevraagde second opinion op de business case van Lelystad Airport heeft het Ministerie doodleuk hetzelfde bureau gevraagd dat aan de werkgelegenheidsparagraaf van diezelfde business case had meegewerkt. Dit bureau was eerder ook al door Lelystad gevraagd om een onafhankelijke update uit te voeren van een werkgelegenheidsonderzoek dat hetzelfde bureau 2 jaar eerder voor de Alderstafel had uitgevoerd. Uiteraard was de business case van Lelystad Airport volgens de second opinion zeer plausibel. Kritische vragen hierover bij het Ministerie werden in eerste instantie ontkend en later afgedaan omdat er volgens het Ministerie geen conflict of interest was. Precies, daarom gaat het mis.

Met betrekking tot de reistijdwinsten, in de quick scan mkba van decisio uit 2008 wordt hier ook voor leisure mee gerekend. Maar ook al zou Decisio of een ander bureau het wel allemaal goed doen, dan shopt het Ministerie de gewenste resultaten wel bij elkaar. Voor simpele burgers valt hier niets te winnen en tweede kamer is ook kansloos.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Beste polderbewoner. Ik bedoelde (met het oog op Schiphol) vooral dat de bewoners in de Omgevingsraad in zulke gevallen een second opinion kunnen eisen.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Dank heren Buurma ,Polderbewoner en Erwin von der Meer. Waar de VVD doordrukte, dat Min. VROM (Milieu) werd opgeheven, loopt de PvdA daar nu als schoothondje achteraan (Dame Mansveld) Overigens het beloofde rapport over Fijnstof door het RIVM zou er VOOR de zomer zijn. Niet dus. (Benieuwd overigens waar RIVM mee gaat komen, Die schreven in het verleden al veel "'Gekuisde" rapporten. Dit I.t.t. de Gezondheidsraad die ook nog veel eerder gereed waren (Mevr Els Borst ! d-66 )

Vorige week verscheen eindelijk de EU met een nog alarmerender rapport dan TNO eind 2004 .De resultaten van het second opinion-onderzoek door Helios (UK) ,opdrachtgevers gem.Amstelveen en A.dam Zuid en ZuidOost werd door Hans Alders afgedaan als onzin .. Hij afficheerde nb de LVNL en NB buro To 70 als ONAFHANKELIJKE BUROS ... NB LVNL voert het stelsel uit en To-70 bedacht dit rare stelsel .. terwijl dit buro slechts Schiphol tot klant heeft. ...
(NB Dame Mansveld, noch dhr Alders deden ooit een academische studie.. en strict wetenschappelijk beschouwd zijn dit soort uitspraken: Vloeken in de Kerk... Mijn vermoeden,: De RIVM rapporten met alarmerende conclusies verschenen ALTIJD, nadat belangrijke groei besluiten hadden plaats gevonden... Nu er vanaf september belangrijke Kamerdebatten en Beleidsbesluiten in aantocht komen... wil Mansveld geen nieuwe problemen?