Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 960 
|
 ad.nl - 15-10-2018 
HvS_logo_Rijksoverheid.jpg

Door Koen Voskuil

Van alle schadelijke stoffen in de lucht beschermt de overheid burgers het slechtst tegen fijnstof en stikstofdioxide. De normen voor uitstoot zijn veel soepeler dan bij gifstoffen die minder vaak voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Een strengere norm kan jaarlijks duizenden vroegtijdige doden en chronisch zieken schelen.

Fijnstof, dat elke Nederlander dagelijks inademt, dringt diep door in de longen. Het kan ontstekingen en ziektes als astma, bronchitis en COPD veroorzaken. Door fijnstof en stikstofdioxide (NO2) overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, zegt de Gezondheidsraad. Tienduizenden mensen worden er chronisch ziek door.

Opmerkelijk genoeg hanteert de overheid voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide veel minder strenge normen dan voor andere gifstoffen in de lucht, blijkt uit nieuw onderzoek van Royal Haskoning in opdracht van Milieudefensie. Het sterfterisico is daarmee 'tot tienduizenden keren hoger dan de risico’s bij andere stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken'.

Het blijkt dus dat de wetgever juist voor stoffen waaraan mensen in hoge mate worden blootge­steld minder streng is dan voor andere stoffen
Royal Haskoning


Het onderzoeksbureau vergeleek de normen voor fijnstof en NO2 met die van andere giftige en kankerverwekkende stoffen zoals arseen, benzeen en vinylchloride. Voor die stoffen, die in veel mindere mate in de lucht rondzweven, blijken veel strengere eisen te gelden.

,,Het blijkt dus dat de wetgever juist voor stoffen waaraan mensen in hoge mate worden blootgesteld minder streng is dan voor andere stoffen”, schrijft Royal Haskoning.

Bij het opstellen van die normen is niet alleen gekeken naar gezondheidsrisico’s, maar zijn ook belangen van de vervoers­sec­tor meegewogen


Anne Knol, Milieudefensie
Volgens Milieudefensie bewijst het rapport dat de Europese normen die Nederland hanteert niet deugen. ,,Bij het opstellen van die normen is niet alleen gekeken naar gezondheidsrisico’s, maar zijn ook belangen van bijvoorbeeld de vervoerssector en de veeteelt meegewogen”, zegt Anne Knol van Milieudefensie. ,,Het is een vorm van handjeklap, die heel slecht uitpakt voor onze gezondheid.”

De milieuorganisatie is niet de enige die de normen ‘te slap’ vindt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt de Europese norm verouderd. De WHO noemt fijnstof en stikstofdioxide ‘het grootste milieurisico’ in de Europese Unie. De stoffen worden voornamelijk uitgestoten door het verkeer.

Een coalitie van 170 longartsen drong eind vorig jaar aan op strengere eisen ten aanzien van de uitstoot. Initiatiefnemer Hans in ’t Veen, longarts in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, noemt de uitkomsten van het rapport verrassend. ,,Het is vreemd dat de norm zo hoog is ten opzichte van die van zeldzame toxische stoffen.”

Onno van Schayck, Hoogleraar preventieve geneeskunde van de Universiteit van Maastricht, legt uit wat de gevolgen zijn van fijnstof voor de longen: Zie de video, via onderstaande link

Bekijk bericht op "ad.nl - 15-10-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Controle en schending van grondrechten
Het leven en onze toekomst, dat van onszelf en onze (klein)kinderen is vastgelegd in de Grondwet. In ons verband gaat het over veiligheid (het wordt steeds drukker op de grond en in de lucht in heel NL), geluidsoverlast (het volume en aard van de herrie, aantal en soort vliegtuigen, waar en hoe wordt gevlogen, geland en gestart), Milieu (Co2 en nog meer van die rotzooi) en gezondheid (fijnstof, ultrafijnstof en nog meer van die rotzooi).
In eerste aanleg zijn onze regering en volksvertegenwoordigers hiervoor verantwoordelijk.

Artikelen uit de grondwet, die vooral van toepassing zijn:
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Anders dan de andere artikelen, behoeft dit artikel enige toelichting. (NRC 3 dec 2008) “vorige maand waarschuwde minister Ter Horst de gemeenten dat de Mosquito in strijd is met de grondwet (artikel 11). Dit apparaat verjaagt jongeren met hoogfrequent geluid; alleen zij horen dit hinderlijke geluid”.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Artikel 22
Lid 1 De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Als u vanuit deze 3 artikelen, kijkt naar uw leefsituatie, dan kunt u eenvoudig vaststellen of daar een en ander aan mankeert. Met andere woorden doen onze regering en volksvertegenwoordigers het goed? Kunt u met een gerust gevoel gaan slapen?

Ik ga ervan uit dat Milieudefensie niet voor niets dit onderzoek heeft laten plaatsvinden. Ik ben benieuwd naar het vervolg.


Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Alle deskundigen zijn overtuigd van de nadelige gevolgen van o.a. het vliegen. Toch zitten er in Den Haag gekozen politici die nog slimmer denken te zijn dan alle wetenschappelijke deskundigen.
Hebben we dan toch verkeerd gestemd! Planet, people en dan (eventueel) profit: dat is de volgorde.

Geplaatst door Michiel uit Oestgeest

Artikel 21 is de facto al onder de kabinetten Kok afgeschaft. Denk aan de Polderbaan. Onder Rutte I, II en III is het anglosaksische neoliberalisme volkomen tot bloei gekomen in dit land. Kijk naar het feteren van het bedrijfsleven met weer lagere winstbelasting (dus ook KLM) en het laks reageren op verminderen van CO2 en fijnstof uitstoot. En weer kreeg Urgenda gelijk bij de rechter. Maar Rutte gaat wel weer in cassatie tegen het hoger beroep. Rekken, rekken, tot ie ophoepelt naar Brussel.
WHO hanteert de PM0,1 norm voor fijnstof, waar in menig MER nog PM10/PM2,5 is gebruikt voor b.v. wegenaanleg. Rijkswaterstaat is dan ook nog zeer creatief om naar deze norm te rekenen met "groene" modellen. Deze Rijksinstelling is zoals ons inmiddels bekend een VVD bolwerk geworden.
De kerosinebommen over onze huizen hebben nog lang geen katalysator in hun uitlaat zoals bij auto's Bij voortgaande groei van Schiphol zal de fijnstof uitstoot een nog grotere bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Maar gezien de hardnekkige houding van de regerende partijen als VVD en CDA om de groei te temmen is er maar weinig verbetering te verwachten.

Geplaatst door Janna uit Amsterdam osdorp

Diegenen die ons moeten behoeden voor ellende en onheil , op z'n minst het beste met ons voor zouden moeten hebben, zijn onze grootste vijanden in deze kwestie rond Schiphol. Alles is geoorloofd: valse informatie leveren, liegen, draaien alles omwille van GELD! Wij,omwonenden en iedereen die wordt lastig gevallen, ziek worden gemaakt doen er niet toe. Terwijl ik dit schrijf zijn er alweer 10 herriebakken overgekomen...vele gaan nog volgen en zullen mijn nachtrust weer saboteren!

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Zijn de mensen die met hun gezin gaan vliegen zo onwetend wat vliegen doet met het klimaat! Wat zijn de redenen dat men zo ver op vakantie gaat? Om later te vertellen dat je in een 'verweggistan' landje geweest bent. Laat deze 'Floortje en Erika' mensen extra betalen en compenseer de omwonenden voor de herrie en ultrafijn stof. Het reizen met de trein is de enige goede keuze.