Platform Vlieghinder Kennemerland
 

ORS: Akkoord over Schiphol bij start Omgevingsraad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 859 
|
 rijksoverheid.nl 
tb_vliegtuig_PH-BGB.jpg


Dit is een persbericht van de Omgevingsraad Schiphol:

Vandaag start de Omgevingsraad Schiphol. Daaraan nemen de luchtvaartpartijen, omwonenden, regionale bestuurders en het Rijk deel. Staatssecretaris Mansveld installeert de Omgevingsraad, die de taken overneemt van de van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Bij de installatie overhandigt de kwartiermaker van de Omgevingsraad, Hans Alders, tegelijk ook het laatste advies van de Alderstafel Schiphol met een tussen partijen gesloten akkoord over het gebruik van de vierde baan op Schiphol.

Na intensief overleg de afgelopen twee maanden is door de Alderstafel een eenstemmig advies aan de Staatssecretaris aangeboden over het gebruik van de vierde baan. Eerder was geconstateerd dat er een knelpunt optrad tussen de voorgenomen groei van Schiphol naar 510.000 bewegingen in 2020 en de regel die het gebruik van de vierde baan beperkt.

De partijen hebben aangegeven vast te houden aan de structuur van het akkoord van 2008. Daarbinnen is gezocht naar een oplossing die de balans bewaart tussen hinderbeperking en selectieve groei van de luchthaven ten behoeve van de hubfunctie en de regionale economie.

De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik van de vierde baan per dag blijft 40 vliegtuigbewegingen. Het maximaal aantal bewegingen dat per dag mag worden afgewikkeld is verhoogd van 60 naar 80 bewegingen. Als tegemoetkoming voor de ophoging van de dagnorm wordt het afgesproken plafond van 510.000 bewegingen teruggebracht tot 500.000 tot en met 2020.

Het bereikte akkoord is de laatste daad van de Alderstafel Schiphol. De functie van de Alderstafel wordt overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook het wettelijk adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) wordt opgenomen. De Omgevingsraad Schiphol is vanaf heden het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van luchthaven en de omgeving bij elkaar komen.

Het overleg wordt inhoudelijk verbreed door in de Omgevingsraad Schiphol ruimtelijke aspecten in samenhang met de luchtzijdige aspecten te behandelen. Ook VNO-NCW West en de Milieufederatie Noord-Holland gaan deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol.

De positie van omwonenden wordt verduidelijkt. Zij worden niet langer door de gemeenten benoemd, maar kennen een eigen legitimatie. In het najaar van 2014 hebben 93 bewonersorganisaties – die in totaal meer dan 10.000 inwoners vertegenwoordigen – 10 bewonersvertegenwoordigers verkozen, waarvan er 3 zitting krijgen in het 16 leden tellende College van Advies van de Omgevingsraad.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht