Platform Vlieghinder Kennemerland
 

OPROEP! Kom 12 juni om 19.30 uur naar het Gemeentehuis Castricum

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 907 
|
 PVRC 
mannetje_zonder_kreet.jpg

Op 12 juni a.s. is er om 19.30 uur een raads-informatieavond over Schiphol. De directeur van Schiphol, de heer Dick Benschop, zal aan het begin van de avond ook hierbij aanwezig zijn.

Zijn boodschap is en blijft “beperkte groei van Schiphol”, terwijl hij op de hoogte is van de onevenredig grote hinder in onze regio van de honderden dagelijks laag overkomende vliegtuigen. Praten en rapporteren heeft kennelijk weinig effect, dus we moeten onmacht omzetten in daadkracht!

Wij roepen u daarom dringend op:

kom woensdagavond 12 juni om 19.00 uur naar het gemeentehuis van CastricumWe zijn met meer dan 650 leden en het bestuur PVRC mag er letterlijk niet alleen voor staan. Door in grote getale aanwezig te zijn, kunnen we samen we het verschil maken.

Als Polderbaangebied met de ergste vlieghinder van Nederland, is zwijgend afwachten geen optie meer, want de groeiambitie van Schiphol is groot.

Stuur deze mail door naar andere gehinderden, kom met buren en bekenden, al dan niet voorzien van spandoeken, actieborden, hesjes of andere protestvormen om de noodklok te luiden. Zowel voor het gemeentehuis als op de publieke tribune moet zichtbaar zijn dat de leefbaarheidsgrens van buitengebied Polderbaan reeds lang ver overschreden is. Wij maken u er wel op attent dat op de tribune geen spreekrecht is en geen protestvormen zijn toegestaan.

In april hebben wij onze eisen aan de Minister kenbaar gemaakt en in de bijlage vindt u de hoofdpunten zoals o.a.

geen nachtvluchten
aanvliegen op minimaal 3000 meter
vaste stilteperiodes per dag
eerlijk verdelen van de hinderlast over Nederland.

Onze geluidshinder en slaapverstoring is vergelijkbaar met de hoog belaste woonkern Halfweg/Zwanenburg met alle gezondheidsschade van dien, zie ook de bijlage Nieuw Onderzoek geluidhinder Schiphol van de GGD Kennemerland.

Noteer woensdagavond 12/6 19.00 uur in de agenda

Graag tot dan.

Bijlage 1: Hoofdpunten ingediende Zienswijze PVRC inzake Luchtvaartnota
Bijlage 2: Nieuw onderzoek geluidhinder Schiphol GGD Kennemerland

Bekijk bericht op "PVRC"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Lot

Misschien goed om als protestvorm een megafoon met keihard vliegtuiggeluid aan te zetten bij ontvangst/start. Een keihard jankgeluid wat pijn aan de oren doet. Is weer eens wat anders...