Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Oproep bijdrage Nederlandse Luchtvaartagenda

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 499 
|
 pilootenvliegtuig.nl 
hv_overig_2692.jpeg

NOORDWIJK – In het kader van het op 15 november 2018 te houden DAG-symposium “De Nederlandse Luchtvaartagenda” doet de Dutch Aviation Group (DAG) een oproep aan haar leden en overige belanghebbende partijen om de DAG te voorzien van informatie omtrent innovatieve ideeën en ontwikkelingen die tot doel hebben te komen tot een duurzamer en minder overlast gevende manier van vliegen.

Vrijwel dagelijks kunnen we tegenwoordig berichten lezen die een aanklacht inhouden tegen de groei van de luchtvaart en de daarmee samenhangende toename van de door de luchtvaart geproduceerde emissies (Geluid, CO2, fijnstof, etc.). Daarnaast zien we dat het ingezette overheidsbeleid, door het vermeend afremmen van de groei via tickettaks, het aantal vliegbewegingen, uitplaatsing, etc., niet onmiddellijk gericht zijn op maatregelen die een verlagende werking teweeg zouden moeten brengen van de bron van de geproduceerde emissies. Hiervoor zijn baanbrekende innovaties nodig (game changers) met gepaard gaande hoge investeringen om tot een uiteindelijke industrialisatie van kansrijke innovaties te komen.

Voor wat betreft dit laatste is de DAG dus op zoek naar wat er op dit moment al plaatsvindt om van daaruit nader te bepalen welke ontwikkelingen zich lenen om deel te laten uitmaken voorgedragen te worden op ons te houden symposium in november. Wie denkt dat zijn bijdrage van wezenlijk belang is om tegemoet te komen aan het genoemde doel, kan dit uiterlijk vóór 1 september kenbaar maken via: innovaties@dutchaviation.nl.

Bekijk bericht op "pilootenvliegtuig.nl"

Reacties op dit bericht