Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Opinie: Anders denken over Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1071 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 01-05-2020 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Er staan vliegtuigen geparkeerd op de landingsbanen. Trotse blauwe vogels op een rij. Het is op Schiphol inmiddels oorverdovend stil. Natuurlijk vinden sommige omwonenden dit ook wel een keer prettig, die stilte rond Schiphol. Maar denk ook aan die duizenden mensen die direct of indirect voor de luchthaven werken en nu thuiszitten en onzeker zijn over hun toekomst.

Schiphol rekende tot voor kort nog op een beperkte passagiersgroei voor dit jaar. De nettowinst, vorig jaar nog 355 miljoen, zou ongeveer op hetzelfde uitkomen. Al die prognoses liggen inmiddels in de prullenbak.

Voor Haarlemmermeer is Schiphol een enorme economische motor die plotseling stilvalt. Wij zijn al jaren een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Dat heeft voor een groot deel te maken met de aanwezigheid van de luchthaven en de internationale verbindingen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op iedereen. De luchtvaartsector wordt extra hard geraakt. De steun van het kabinet aan de luchtvaartsector is niet alleen steun aan die sector, maar aan de hele keten daarachter. Dan hebben we het over logistieke bedrijven, maar ook over bedrijven die producten maken en over de hele wereld exporteren. Die noodmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de internationale verbondenheid met de rest van de wereld blijft. In Haarlemmermeer zitten veel internationale bedrijven, zoals Asics, Danone en L’oreal die zich hier vestigden vanwege die verbondenheid.

Ik ben zelf veel in contact met Schiphol, de provincie, de omringende gemeenten en het ministerie om in kaart te brengen wat nu nodig is. Een moment van stilstand is vaak ook een moment van reflectie. We moeten juist nu nadenken over het Schiphol in de post-coronatijd. Kunnen we nog sneller verduurzamen? Kunnen we ervoor zorgen dat alle vluchten bijdragen aan het internationale netwerk?

Wat voor onze regio belangrijk is, zijn de vrachtvluchten. Dat is in normale omstandigheden zo’n drie procent van alle vluchten op Schiphol. Dat percentage willen wij omhoog brengen. Vrachtvluchten leveren veel werkgelegenheid op. Er zit een hele keten achter de vrachtvluchten die de economie aanzwengelen. Wij zouden graag zien dat er vanaf nu een gegarandeerd aantal extra slots aan vrachtvluchten wordt toegewezen, zodat die economische motor straks nog harder kan draaien.

Wat voor onze bewoners belangrijk is, is een nachtsluiting. Dat zouden we nu moeten regelen. Uit onderzoek naar slaapverstoring in de buurt van Schiphol blijkt dat een ononderbroken nachtrust voor de gezondheid cruciaal is. Het belangrijkste aan zo’n nachtsluiting is dat er een aaneengesloten periode van rust is en dat er een rustige afbouw en opbouw van de nacht is. Die vluchten moeten dus niet naar de randen van de nacht worden verschoven.

Een ander belangrijk punt is de reservering van de tweede parallelle Kaagbaan, bij Rijsenhout. Die extra landingsbaan hebben we nu echt niet meer nodig. Doordat die extra baan staat ingetekend, kunnen er in dat gebied ook geen ontwikkelingen plaatsvinden.

Schiphol voert nu kostenbesparingen door en wil gebruikmaken van enkele steunmaatregelen van de rijksoverheid. Ook hebben ze een aantal investeringen logischerwijs on hold gezet. Maar moeten we niet juist nu de kans pakken om de meest duurzame en innovatieve luchthaven te worden? Den Haag moet Schiphol daarbij helpen.

Juist nu moet je investeren in het internationale treinverkeer en het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Daarom is het goed om te zien dat bijvoorbeeld de Schipholtunnel versneld wordt aangepakt, omdat er nu minder treinen doorheen rijden.

Het zou ook goed zijn als we afscheid nemen van de meest vervuilende en luidruchtige vliegtuigen en alleen nog maar vliegen met de modernste vliegtuigen. De KLM heeft vorige week bijvoorbeeld versneld afscheid genomen van de 747-400 als passagierstoestel. Het zou goed zijn als luchtvaartmaatschappijen deze lijn doortrekken om klaar te zijn voor een schone en stille toekomst.

Jurgen Nobel, wethouder Luchthavenzaken Haarlemmermeer

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 01-05-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Interessant. Er zijn nog meer verbeteringen mogelijk:
1. Laat alle vluchten die niet aan de nationale economie bijdragen, niet meer terugkomen. Dit zijn de goedkope vluchten die schadelijk massatoerisme veroorzaken (o.a. in Amsterdam). En alle vluchten naar bestemmingen die economisch Nederland niet nodig heeft. Bij elkaar scheelt het meer dan 80.000 vluchten. Het netwerk dat Nederland wel nodig heeft kan zo nodig in stand worden gehouden. Dat geldt ook voor normale jaarlijkse vakanties en vrachtvluchten. Met geleidelijk minder transfers kan de vraag van thuismarkt Nederland groeien zonder extra vluchten.
2. De drie bestaande HSL-lijnen kunnen geleidelijk tot 40.000 korte vluchten overnemen. De vrijkomende slots moeten dan wel direct ingetrokken worden.
3. Ondersteun deze maatregelen met een forse ticketbelasting van ca 50 euro.
4. Met minder luchtverkeer kan een intensief programma van hinderbeperking worden doorgevoerd. Nachtsluiting, meer rustperioden op alle banen en glijvluchtnaderingen worden mogelijk.
5. De sector moet verplicht bijdragen aan het klimaatakkoord. De combinatie van nu al geplande maatregelen en een nieuw plafond van minder dan 400.000 vluchten maakt bijna halvering van CO2-uitstoot in 2030 mogelijk.
6. Schiphol moet een natuurvergunning aanvragen voor stikstofuitstoot. Ook daarvoor is een lager plafond van vliegverkeer vereist van minder dan 400.000 vluchten.

Geplaatst door Annoyed uit Amsterdam zuidoost

Perhaps I would have some smpathy if there had been any REAL effort to reduce noise pollution inflicted upon everyone unfortunate enough to live within 50kms of Schiphol.
But instead we have:
1/ A service (BAS) where all complaints fall on deaf ears
2/ A denial of the actual extent of the noise pollution problem, via convenient 'calculations' instead of actual measurements. No coincident that virtually no NOMOS measurement stations sit under the actual flight paths used
3/ Any incremental and typically non-perceivable reduction in noise pollution immediately used as justification why there should be more flights, regardless of the additional suffering this increase brings
4/Air traffic controllers that, as a matter of standard practice, direct flights over the roofs of as many people as possible even when clear and obvious alternatives exist, ignoring both government guidelines and reassuring statements on the BAS website related to this issue
5/An elaborate 'hindrance reduction plan' that seems more targeted to ensuring flights are on-time and maximizing flights per hour than reducing noise pollution. Amusingly, the most obvious and immediate method of simply not directing planes over residential area when clear and obvious alternatives exsist is 'being studied' and has no implication timeline.
My suggestion is that instead of the Government giving taxpayer money to aviation sector they instead use that money to stimulate the economy via an infrastructure project that relocates Schiphol well away from one of the most densely populated regions on the planet. This would improve the lives of hundreds of thousands of people and keep the so called benefits of a major airport.
(Apologies for all the English, my Dutch is currently not good enough to fully express my displeasure regarding air traffic noise pollution, and Schiphol management of the problem)

Geplaatst door V.O.S. uit Uitgeest

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De Corona-crisis heeft een ader blootgelegd van het "Oldboy's netwerk" van de luchtvaartsector.
En dat doet natuurlijk zeer.
Temeer dat het de sector in de ziel raakt: geld.
Dus maar meteen klagen / bedelen / handje ophouden in Den Haag.
Ons geld dat ook door hard werkende mensen is opgebracht, de meeste niet werkende in de luchtvaartsector.

Om al die neveneffecten zoals exorbitante geluidshinder en vervuiling geven ze niets.
Het zijn korte termijn denkers.
Nu krijgen ze de deksel op hun neus.

Geen enkel excuus, nooit.
Al die duizenden mensen die dag in dag uit / jaar in jaar uit in een enorme klere herrie en dito vervuiling zijn gestort, moeten nu bijdragen aan een systeem dat ons naar de klote helpt?

Ik heb een boodschap aan Schiphol: DONDER OP !


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

We vieren vandaag 75 jaar bevrijding. Terecht werd stilgestaan bij staatsterreur en meedogen-loze vervolging en vernietiging van medemensen. Terecht werd de wens geuit dit nooit meer mee te maken.

De vrijheid was tot kort ongekend, maar we hebben recent veel ervan noodgedwongen moeten inleveren om de levens van velen te sparen. En gelukkig deden we dat ook massaal.

Misschien was er zelfs teveel vrijheid? Maar deze ongebreidelde vrijheid (van massatoerisme en vliegreizen!) gaat wel ten koste van de gezondheid van anderen.

Zonder onze problemen met de luchtvaart aan de verschrikkingen van de Tweede Wereld-oorlog gelijk te stellen, begrijp mij goed, moest ik toch denken aan de toespraken Van dhr. Rutte en van de koning gisteren. Hier enkele citaten eruit uitgelicht.

Rutte (26/01/2020):
‘En toch was het alles bij elkaar te weinig. Te weinig bescherming. Te weinig hulp. Te weinig erken-ning.’

Willem Alexander (04/05/2020):
‘Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?’

‘Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder.’

‘Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten.’

‘Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden.’

‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.’

‘En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.’Met een beetje fantasie zouden deze zinnen ook kunnen slaan op het leugenachtige gedrag van de luchtvaartsector en diens belanghebbenden en het lot van omwonenden. Gelden deze constateringen en conclusies ook in een andere contekst in de huidige tijd voor deze Nederlanders?

De plannen om hinder te verminderen zullen een klasse van tweederangsburgers onder de vliegroutes naar en van de Polderbaan en de Kaagbaan scheppen, die dagelijks urenlang om de 70 seconden worden geconfronteerd met vliegtuigherrie van 75-80 dB(A). Dit is ook terreur, willekeur en waanzin! Hier worden ook mensen als uitschot behandeld.

Hiertegen is ook verzet nodig! Ja, we moeten anders denken over Schiphol, en vooral anders handelen, voor onze gezondheid en onze leefomgeving op korte en lange termijn.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

KLM TRAPT AF VOOR "NIEUWE SAMENLEVING" ?

Op de avond dat slachtoffers en het leed van nabestaanden in toespraken herdacht werden liet de KLM weten dat de kisten vanaf 11 mei weer worden volgepropt. Wel zelf een mondkapje - zoek maar uit - meenemen is het devies. Gevolgen worden eenvoudigweg op onze zorgmedewerkers afgewenteld. Dit maatschappelijk volstrekt onverantwoord ondernemen wordt ook nog eens met vele miljarden aan belastinggeld ondersteund..............

Alle sectoren moeten zich voorbereiden om de periode tot er mogelijk een vaccin is te overbruggen. Maar voor KLM, luchtvaartsector en Schiphol lijkt wederom een uitzonderingspositie te zijn bedongen: niets van dit alles, luchtvaart lijkt heilig bij kabinet en verantwoordelijke politici. Verkiezingen komend voorjaar werpen hun schaduw vooruit?


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Aan boord van KLM gelden de Nederlandse wetten en verordeningen. De consensus in Nederland is dat mondkapjes schijnveiligheid bieden. Dit is ook de visie van het RIVM. Daarom is de 1.5 meter samenleving uitgeroepen, het thuis werken, thuis leren, vervoer alleen voor cruciale beroepen, sluiting van horeca, kappers, en de culturele sector. De oproep om vooral thuis te blijven. Nu gaat KLM gaat weer vliegen op 8 Europese bestemmingen: Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Boedapest, Praag, Warschau en Helsinki. Mondkapjes verplicht "een Shawl is ook goed" en geen 1.5 meter afstand. Ook de midden stoel wordt, indien mogelijk, verkocht. Het gaat niet om vracht, nog om repatriëring. Ook lijkt het moeilijk aan te tonen dat het hier gaat om reizen vanwege zwaarwegende redenen. Het heeft er alle schijn van dat louter economisch gewin in het spel is, en was dat nu niet net de oorzaak van alle ellende? Wie kan mij uitleggen dat ik wel met z'n drieën met een shawl om naar Barcelona kan vliegen, maar een boete krijg wanneer ik met 2 vrienden in het Vondelpark op een bankje zit? Waarom handhaaft de overheid hier niet? Waarom grijpt zij niet in, als overheid, als aandeelhouder, als geldverstrekker? Waarom beschermt de overheid hier zijn onderdanen niet? Waarom beschermt het de overwerkte medische sector niet? Wanneer stopt dit meten met twee maten en gaat het algemeen belang weer tellen, de kwaliteit van de samenleving, de gezondheid van de mensen?

Geplaatst door gerard uit Castricum

Je kunt een handhavingsverzoek indienen bij de burgemeester van de Haarlemmermeer. Die moet het verzoek wegen en kan het alleen geargumenteerd afwijzen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

POLITIEK VOLGT SECTOR GEDWEE?

Het lijkt er op dat de luchtvaartsector - achter de schermen - via minister Van Nieuwenhuizen de aanpak laat veranderen? Morgen meer in de aangekondigde pers conferentie: velen weer lekker naar buiten en de gevolgen worden simpelweg op onze zorgverleners afgewenteld?

Politiek opportunisme ten top en zeker te betreuren?


Geplaatst door @kabinet_klm uit Badhoevedorp

Wat je verder ook vindt van vrachtvluchten, voor of tegen..
FEIT is dat Klm cargo vrijwel nihil is, ook het martinair dat hier toe behoorde is feitelijk weg gesaneerd. Klm richt zich op de zakelijke reiziger, de tak van sport die het langste en het hardste geraakt wordt.
Die miljarden staatssteun en loonkostensubsidie is in dat licht bezien helemaal onverantwoord.

Volg mij op twitter: @Kabinet_Klm