Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Open brief aan de Minister van Financiën: stop groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1061 
|
 SchipholWatch 
23-06-2018_001.JPG

Uwe excellentie, geachte heer Hoekstra,

Wij roepen u met dit schrijven op om uw verantwoordelijkheid te nemen als grootaandeelhouder van de nationale luchthaven Schiphol. Wereldwijd trekken aandeelhouders zich terug uit sterk vervuilende industrieën en wenden zij hun financiële macht aan om een milieuvriendelijker beleid af te dwingen bij dergelijke bedrijven.

Wij vragen u mede namens een grote groep Nederlanders om uw verantwoordelijkheid te nemen en Schiphol te dwingen tot een groeistop.

Dat dit een wens is van een grote groep Nederlanders, blijkt uit een zeer recent onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoewel ruim 80 procent van hen aangaf een positief beeld van de luchtvaart te hebben, gaf ook 55 procent aan dat het wel welletjes is met de groei.

De opdrachtgever van dit onderzoek ontloopt al decennialang alle mogelijkheden tot het stoppen van de groei van de luchthaven. Terwijl in de grondwet (artikel 21, 22) verankerd is dat het een primaire taak van de overheid is om te zorgen voor een goede leefbaarheid van het land voor haar inwoners.

Maar zelfs op dit moment probeert de Schiphol Groep via de opening van Lelystad Airport verdere groei te bewerkstelligen en stelt uw collega-minister alles in het werk om dit mogelijk te maken. Lees hierover bij voorbeeld recente ontwikkelingen rond de Verkeersverdelings Regel die inmiddels voor de derde keer aan de EU in Brussel moet worden voorgelegd.

Wij achten de tijd rijp dat het Ministerie van Financiën als grootaandeelhouder van Schiphol optreedt conform de grondwet en zorg gaat dragen voor een fatsoenlijke leefomgeving voor omwonenden. Een stop op het aantal vliegbewegingen is daarbij wel het minste, maar krimp dient zeker ook te worden overwogen.

Wij hebben sterk de indruk dat een dergelijke stop danwel krimp van Schiphol een gewillig oor vindt bij een andere belangrijke aandeelhouder van de luchthaven, de Gemeente Amsterdam.

Met krimp van het aantal vliegbewegingen hoeft immers niet het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie te worden geschaad. Schiphol zou binnen de bestaande mogelijkheden vluchten en maatschappijen beter kunnen selecteren op het nut voor de economie dan nu het geval is met de talrijke low cost carriers.

Een goed voorbeeld van het feit dat de luchthaven en de economie geen schade hoeven te lijden, is het Britse vliegveld Heathrow. Daar wordt het aantal vluchten al jarenlang beperkt, hetgeen heeft geresulteerd in het binnenhalen van belangrijker bestemmingen tegen hogere tarieven

Dubbele verantwoordelijkheid
Omdat uw verantwoordelijkheid als aandeelhouder gepaard gaat met uw functie van inner der belastingen, willen we u voorts vragen haast te maken met het invoeren van een accijnsheffing op kerosine. Dit kan zorgen tot een mindere verstoring van de transportmarkt door de huidige eenzijdige vrijstelling van de luchtvaart op te heffen en kan anderzijds leiden tot een natuurlijke daling van het aantal vliegbewegingen, in lijn met de verbetering van het leefklimaat van de Nederlanders.

Bronnen uit de luchtvaartsector stellen vaak dat het opleggen van accijnzen op kerosine niet mogelijk is vanwege het verdrag uit 1944 dat in Chicago werd gesloten. In dat verdrag is echter nergens sprake van een verbod op deze accijnsheffing: het verdrag verbiedt slechts heffing op brandstof die aan boord is van vliegtuigen die in het buitenland zijn geland.

Nu grote investeerders, waaronder semi-overheden als pensioenfondsen, in toenemende mate hun verantwoordelijkheden nemen in verband met het klimaat, achten wij het noodzakelijk dat uw ministerie deze verantwoordelijkheid ook neemt. Vooral omdat u een extra verantwoordelijkheid heeft inzake onze grondwet. U kunt niet langer achterblijven in het nemen van stappen om de groei van Schiphol te stoppen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Het team van SchipholWatch

Bekijk bericht op "SchipholWatch"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door M. uit Heemskerk

Goede brief, bedankt, dit zal vast goed overkomen.
Er moet nu tocht echt wel eens iets gaan veranderen op het ministerie.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Interessante alinea over het verbod op accijnsheffing op vliegtuigbrandstof. Altijd gedacht dat het een algeheel verbod was...….

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Schiphol is zelf schuldig aan bereiken maximaal aantal vliegbewegingen. Met een forse korting voor gebruik van de H-pier verleidde ze lowcost airlines om naar Schiphol te komen. Deze hoefden 20% minder te betalen dan de reguliere maatschappijen.

Bovendien kregen prijsvechters, als ze nieuwe diensten op Schiphol openden, een eenmalige bonus. Die kon soms oplopen tot 100%.
In 2010 gaf Schiphol een lowcost carrier een bonus van 695.000 Euro. In 2011 kregen twee lowcost carriers een bonus van totaal 465.000 Euro. Allemaal voor vluchten die niets toevoegen aan de altijd zo vroom beleden mainport-functie.

Meer over dit megalomane wanbeleid in dit onthullende artikel