Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ook dit kabinet wil Lelystad gewoon doordrukken

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 729 
|
 De Stentor - 21-12-2017 
wp_politiek_3702.JPG

Door Paolo Laconi

Er is geen politieke meerderheid voor uitstel van Lelystad Airport. Dat bleek uit het Kamerdebat van woensdagnacht. De laagvliegroutes lijken er vanaf april 2019 gewoon te komen. Hoe verder met het Airport-dossier in 5 vragen.

Oppositie stemt voor uitstel 'LA', maar regeringspartijen houden voet bij stuk

1. Wat is de belangrijkste conclusie van het debat in de Tweede Kamer?
Er is geen meerderheid in zicht die Lelystad Airport in de ijskast wil zetten. Afgelopen weken spraken steeds meer partijen zich daarvoor uit: eerst het luchtruim herindelen (klaar in 2023), dan pas het vakantievliegveld openen. Vrijwel de gehele oppositie (69 van de 150 Kamerzetels) is voorstander van dat scenario. Partijen als GroenLinks en SP hoopten ÈÈn of meer regeringspartijen te overtuigen voor uitstel te kiezen. Dat is niet gelukt. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen verder op de ingeslagen weg. Zij willen dat het gebrekkige besluitvormingsproces vanaf nu transparant en zorgvuldig verloopt, dat de minister de fouten in de milieueffectrapportage (mer) herstelt en dat de onafhankelijke commissie-mer in maart beoordeelt of alles nu wel aan de regels voldoet.

2. Wat vinden de tegenstanders van deze uitkomst?
Actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe zijn zwaar teleurgesteld in de opstelling van de coali-tiepartijen. ,,Ondanks alle fouten die we hebben aangetoond, is er niets veranderd", zegt Leon Adegeest van HoogOverijssel. ,,Net als het vorige kabinet wil ook deze minister het plan er gewoon doordrukken." Red de Veluwe komt met een stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De actiegroep wil burgers exact laten weten welke partijen zich sterk maken voor uitstel van 'LA' en welke niet.

3. Is opening per 1 april 2019 nog steeds in beton gegoten?
Nee, die datum is voor de regeringspartijen niet langer heilig. ,,De openingsdatum is geen gelopen race'', zei Eppo Bruins van de ChristenUnie. Ook D66'er Jan Paternotte vroeg zich hardop af of die datum nog haal-baar is. En VVD'er Remco Dijkstra noemde de openingsdatum 'niet heilig'. ,,Maar we streven er wel naar het te halen." Een standpunt dat wordt gedeeld door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Zij zei tijdens het debat: ,,Ik zet mij maximaal in om opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te halen." Toch hield ook zij een slag om de arm. "Natuurlijk moet nog blijken of het lukt, want het moet wel zorgvuldig. Als het meer tijd kost of als iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo."

4. Welke toezeggingen zijn er tijdens het debat door de minister gedaan?
Alle onderzoeksresultaten uit het Lelystad-dossier worden vanaf nu openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de nieuwe gegevens over geluidsberekeningen waarmee de fouten in de mer worden hersteld. ,,Zo kan iedereen zelf controleren of alles klopt", aldus de minister. Op verzoek van D66 en ChristenUnie laat Van Nieuwenhuizen een derde onderzoeksbureau nieuwe berekeningen controleren. De twee bureaus die de minister daarvoor inhuurt waren al eerder betrokken bij het project-Lelystad Airport en deels verantwoordelijk voor gemaakte fouten. Ook gaat Van Nieuwenhuizen serieus onderzoeken of er een 'belevingsvlucht' uitgevoerd kan worden. Een Boeing of Airbus zal dan de Lelystad-routes vliegen op 1.800 meter hoogte. Zo kunnen inwoners precies ervaren wat ze te wachten staat.

5. Zijn de tegenstanders van het vakantievliegveld bezig aan een kansloze missie?
Nee, zeker niet. Al is de onvermurwbare opstelling van de coalitiepartijen een tegenvaller voor ze. Toch hechten vooral D66 en ChristenUnie veel waarde aan het advies waarmee de onafhankelijke commissie-mer in maart komt. Als die conclusie luidt dat de milieueffectrapportage nog steeds fouten bevat en onder de maat is, hebben beide partijen - die zichtbaar twijfelen - een alibi om voor uitstel van Lelystad Airport te kiezen.

Daarnaast heeft SP'er Cem Lacin dinsdagavond een motie ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd Lelystad Airport uit te stellen en eerst de herindeling van het luchtruim uit te voeren. Hoewel de oppositie de motie steunt, valt niet te verwachten dat een van de regeringspartijen voor zal stemmen. Vanavond wordt over de motie gestemd.

De openingsdatum van Lelystad Airport is geen gelopen race.


Reacties op dit bericht