Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2013 
|
 Planbureau voor de leefomgeving 
HvS_Logo_Planbureauvdleefomgeving.jpg

Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in twintig jaar met 33% gestegen. Deze stijging is minder sterk dan de 115% stijging van het luchtvaartvolume. Vooral het aantal reizigers naar Europese bestemmingen is sterk toegenomen. Op verzoek van de Omgevingsraad Schiphol heeft het PBL feiten en cijfers inzichtelijk gemaakt over de uitgestoten CO2 van de luchtvaart in Nederland in afgelopen decennia.

download de notitie (PDF, 913 kB)

Luchtvaartvolume in Nederland is sterker gegroeid dan de brandstofafzet


Zowel het luchtvaartvolume (aantal passagiers en hoeveelheid vracht) als de brandstofafzet zijn de afgelopen jaren gegroeid. Het luchtvaartvolume is echter de afgelopen jaren sneller gegroeid dan de brandstofafzet door de kortere gemiddelde vliegafstand, de hogere bezettingsgraad van vliegtuigen en de technologische efficiëntieverbetering van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is afgenomen door de sterke groei van het aantal reizigers naar Europese bestemmingen. De brandstofafzet in Nederland kwam in 2017 overeen met 12,1 megaton CO2–emissie. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het effect van de jaarlijkse gemiddelde technologische verbetering van nieuwe vliegtuigen 1,1% is vanaf 2010.

Klimaatimpact luchtvaart meer dan de effecten van uitstoot CO2


De impact van luchtvaartemissies op het broeikaseffect is overigens groter dan alleen de effecten van CO2. Ook andere emissies dan CO2, zoals roetdeeltjes, ozon en waterdamp, hebben op grote hoogte een aanzienlijke impact op het broeikaseffect. De grootte van dit effect is echter onzeker. Deze notitie brengt daarom alleen de CO2-emissies van luchtvaart in beeld.

Consequenties van klimaatbeleid voor luchtvaart


Tijdens de klimaattop in Parijs is eind 2015 afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C, met een streven naar maximaal 1,5°C. Om dit doel te bereiken zal de mondiale emissie van CO2 scherp moeten dalen. De totale CO2-emissies die luchtvaart veroorzaakt zijn in de afgelopen twintig jaar echter juist gestegen. Ook van de luchtvaart zal deelname aan wereldwijd klimaatbeleid worden verwacht.

Bekijk bericht op "Planbureau voor de leefomgeving"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Hoeveel van dit soort publicaties zijn er nog nodig om "Den Haag" ervan te overtuigen dat onze economie minder luchtvaartafhankelijk moet worden. Hoe langer daar mee gewacht wordt, hoe pijnlijker de onvermijdelijke omslag zal worden. Niet alleen voor de luchtvaartsector, maar voor alle bedrijven die luchtvaartnodig voor hun verdienmodel nodig hebben.

Geplaatst door anoniem1

Intressant.
Ik vraag me af waarom er alleen sec naar de passagiers aantallen gekeken is bij de volume groei om dat dan vervolgens af te zetten tegen het brandstof gebruik. Zoals het raport zelf al aangeeft speelt de vliegafstand een grote rol. Als je naar de efficientie van de luchtvaart wil kijken,daar waar het de co2 uitstoot betreft,was het dan niet intressant geweest om niet alleen te kijken naar de passagiers aantallen,maar ook naar het totale aantal reizigers kilometers. Dan kan je zien hoeveel co2 er per reiziger per kilometer word uitgestoten, en of daar een grote vooruitgang in efficientie is geboekt. Ik zou zelf wel benieuwd zijn naar die cijfers.

Geplaatst door anoniem1

Zoals het raport nu leest geeft het op het eerste gezicht een vertekend beeld. Het lijkt er op dat er een enorme winst is geboekt in de efficientie. Veel meer passagiers maar de uitstoot is minder hard gestegen. Dit is echter een volkomen niets zeggend en eigenlijk irrelevant getal,brandstof/passagiers omdat het de afstand niet meeneemt. Ik neem direct aan dat het plan bureau opjectief is en geen instrument van de luchtvaart lobby maar deze benadering vind ik niet heel logisch. Nu ja,zal allemaal wel. Intressant raport.

Geplaatst door anoniem1

Als dit rapport leidend word in de discussie over de efficientie van de luchtvaart,dan is er nog een enorme verbetering in efficientie mogelijk. Hoe korter de vlieg trips die we gaan maken,hoe efficienter de luchtvaart word. Al die steden trips naar duitsland of belgie engeland zijn een zegen,verbeteren de efficientie enorm.
Ik vraag me eigelijk af wat het rapport wil aantonen met dit cijfer en wat het wetenschappelijke nut is van dit cijfer,misschien kan iemand mij dat uitleggen. Het zou heel goed kunnen dat ik iets over het hoofd zie.

Geplaatst door anoniem1

Misschien is de insteek het volgende. Voor Schiphol en de werkgelegenheid op Schiphol zijn alleen het aantal passagiers van belang. Of een bepaald vliegtuig nu 200km of 3000km vliegt,schiphol heeft er even veel werk aan.
Op grond daarvan zou je passagiers kunnen afzetten tegen brandstof verbruik. De efficientie voor Schiphol neemt dan toe omdat de uitstoot per passagier daalt. Het gaat echter voorbij aan het feit dat de totale uitstoot nog steeds stijgt bij elke extra vlucht. En op grond hiervan zou je dan ook kunnen concluderen dat elke intercontinentale overstappende passagier die vervangen word door een europese pretvlucht de efficientie verhoogt. Daarmee ook voorbij gaan aan de vermeende meerwaarde voor de werkgelegenheid in nederland van het intercontinentale netwerk. Hoe je het ook bekijkt,het lijk mij een zinloze approach van de efficientie van Schiphol om te kijken naar brandstof/passagiers. Ik sta echter open voor een andere mening.

Geplaatst door anoniem1

Het brandstof verbruik/reizgiers kilometers zou een erg intressant cijfer kunnen zijn. Het lijkt alsof de luchtvaart steeds efficienter word. Vliegtuigen worden zuiniger en groter.
Aan de andere kant neemt de tijd en aantal kilometers in wacht loops steeds verder toe,word de uitstoot per reizigers kilometer in de praktijk werkelijk lager?
Het vervangen van een 747 door 3x737, wat in het rapport hierboven als een verbetering van de efficientie word gezien daar waar het de co2 uitstoot betreft, doet de uitstoot per reizigers kilometer waarschijnlijk ook stijgen omdat grotere vliegtuigen efficienter zijn dan kleinere.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. Vliegtuigen zijn inderdaad in de loop der jaren heel wat efficiënter geworden. Vliegtuigmaatschappijen vervoeren liever betalende passagiers en betaalde vracht dan kerosine die ze zelf moeten betalen. En passant verkoop de luchtvaartsector deze efficiencyverbeteringen als “goed voor het klimaat.” En dat zou het ook zijn, ware het niet dat de luchtvaart harder groeit dan vliegtuigen zuiniger worden. En daar schenkt het rapport ook aandacht aan. Twee citaten:

1) Een mondiaal gemiddelde over deze lange termijn komt neer op 1,3 procent efficiëntieverbetering per jaar bij nieuwe vliegtuigen (ICCT 2015).

2) Absolute reductie in totale CO2-emissies veroorzaakt door luchtvaart is in de afgelopen twintig jaar niet gerealiseerd, en ook niet voorzien in de komende tien tot twintig jaar. Eerste aanwijzing hiervoor is dat er nog geen afvlakking in de groei te zien is bij de waargenomen sterke groei van de luchtvaartvolumes zoals in de eerste paragraaf beschreven. Bovendien zijn de verwachtingen van de luchtvaartsector IATA en VN-organisatie ICAO dat de lucht-vaartvolumes mondiaal blijven groeien in de komende decennia, met een bandbreedte van 4,2 tot 5,6 procent per jaar.

De netto uitstoot neemt dus jaarlijks toe, want de efficiencyverbetering neemt in absolute zin af, -1,5% per jaar over steeds minder, en de groei neemt in absolute zin toe, 4,2 tot 5,6 procent per jaar over steeds meer (als bij rente over rente).

Geplaatst door Frans S. uit Heemstede

Jaap heeft helemaal gelijk, de absolute groei neemt steeds harder toe.
Als je 70 deelt door het jaarlijkse groei percentage krijg je als uitkomst het aantal jaren waarin iets bijna verdubbelt, 5 procent jaarlijkse groei geeft een verdubbeling in iets meer dan 14 jaar .
We gaan dus steeds sneller de hele verkeerde kant op.

Geplaatst door Marie uit Lochem

En als " we" nu eens verstandig werden? En ons niet lieten gek maken door fantastische zonvakantiereclames voor een scheetje?
We zijn hard bezig de tak af te zagen waar we op zitten, erger nog, de enige planeet, die we hebben, te verzieken men op te branden.
Vakantie op de fiets of vanuit je eigen huis dagtochtjes, wandelen, naar een strandje langs de plas of picknicken in het bos, ik doe het al jaaren en ontdek nog steeds mooie dingen in NL, zonder stress en met behoud van heerlijke douche en eigen bed.

En als " we" nu eens minstens drie keer, en dan nog eens drie keer, nadenken of het echt nodig is om ergens heen te "vliegen", dan wordt het al een stuk rustiger in de lucht en op de weg.

En als " we" niet in staat zijn dat allemaal zelf te beslissen, dan moet ons aller overheid maar met regles komen, het is ook gelukt de sigaret uit het klaslokaal en het restaurant te bannen, dus het moet kunnen!

Geplaatst door Marie uit Lochem

En als " we" nu eens verstandig werden? En ons niet lieten gek maken door fantastische zonvakantiereclames voor een scheetje?
We zijn hard bezig de tak af te zagen waar we op zitten, erger nog, de enige planeet, die we hebben, te verzieken en op te branden.
Vakantie op de fiets of vanuit je eigen huis dagtochtjes, wandelen, naar een strandje langs de plas of picknicken in het bos, ik doe het al jaaren en ontdek nog steeds mooie dingen in NL, zonder stress en met behoud van heerlijke douche en eigen bed.

En als " we" nu eens minstens drie keer, en dan nog eens drie keer, nadenken of het echt nodig is om ergens heen te "vliegen", dan wordt het al een stuk rustiger in de lucht en op de weg.

En als " we" niet in staat zijn dat allemaal zelf te beslissen, dan moet ons aller overheid maar met regles komen, het is ook gelukt de sigaret uit het klaslokaal en het restaurant te bannen, dus het moet kunnen!

Geplaatst door anoniem1

1) Een mondiaal gemiddelde over deze lange termijn komt neer op 1,3 procent efficiëntieverbetering per jaar bij nieuwe vliegtuigen (ICCT 2015).

Juist daarom was het denk ik heel erg intressant geweest om het verbruik af te zetten tegen reizigers kilometers. Vliegtuigen worden efficienter,maar wordt vliegen zelf ook efficienter?
De tijd die het kost om van Amsterdam naar London te gaan met het vliegtuig is sinds het begin van de luchtvaart vrijwel niet veranderd en de steeds grotere wachtloops slurpen een groot deel zoniet alle efficienty verbeteringen op. In de prognoses voor de toekomst van de luchtvaart zou dat eigenlijk ook moeten worden meegenomen. Het aantal reizigers stijgt nog steeds sneller dan de capaciteit van de luchthavens en verdere vertraging dreigt. Dejuniac heeft daar in het voorjaar nog voor gewaarschuwd.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee


Geplaatst door anoniem1

Ik blijf erbij dat dit een volkomen niets zeggend cijfer is. En ik zou nog steeds graag horen waarom dit cijfer belangrijk zou kunnen zijn en waarom er voor gekozen is naar dit cijfer te kijken. In welke situatie is dit cijfer relevant? Er moet een reden zijn geweest om naar dit cijfer onderzoek te gaan doen maar ik zie het niet,sta er echter wel voor open!

Anyway:Het andere cijfer passagiers kilometers/brandstof verbruik is intressant omdat het gaat over de werkelijke efficienty van de luchtvaart. Het is van belang voor prognoses van de toekomstige uitstoot en de werkelijke effecten van efficientere vliegtuigen.
Ik durf hier wel te stellen,zonder enig onderzoek,dat passagiers kilomers/brandstof verbruik is gedaald. Het aantal korte vluchten is veel sterker toegenomen dan aantal lange vluchten,en korte vluchten zijn minder efficient. Kruis hoogte+snelheid zijn een kleiner deel van de reis en de wachtloops maken een groter deel van de reis uit. Ook zijn kleinere vliegtuigen over het algemeen minder efficient dan grotere vliegtuigen.

Een ander cijfer en ineens een andere conclusie. (mocht mijn stelling waar zijn,dus onder voorbehoud! zou erg intressant zijn om dit te onderzoeken!!)
De luchtvaart word ondanks een kleine verbetering van efficienty van de vliegtuigen van 1.1% per jaar NIET efficienter met brandstof!
Alle winst en meer die geboekt word met efficientere vliegtuigen gaat verloren aan minder efficiente bestemmingen en andere zaken. Dat zou toch wel obzienbarend zijn,dat de luchtvaart eigelijk helemaal niet efficienter word.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Waar het uiteindelijk om gaat is de totale hoeveelheid broeikasgassen die de luchtvaartsector uitstoot. Eigenlijk is het helemaal niet interessant of vliegtuigen efficiënter worden of niet. De sector moet naar een absolute vermindering van de uitstoot streven en als dat niet door zuinigere toestellen kan, dan moet het door krimp van luchtvaart gebeuren. Een forse milieubelasting op kerosine lijkt mij een simpele en doeltreffende maatregel om mee te beginnen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Michel. Die uitzending had ik nog niet gezien. Inderdaad huiveringwekkend. Maar er zal veel meer moeten gebeuren dan alleen minder vliegen. Ons hele leefpatroon moet veranderen.