Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid over groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1071 
|
 toekomstluchtvaart.nl 
Schiphol_DSC_3260.JPG

Onderzoeksraad voor Veiligheid over groei Schiphol

April 2017. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert dat verdere volumegroei op Schiphol de veiligheid op en rond de luchthaven in gevaar brengt. De Raad acht groei boven het plafond van 500 duizend vliegbewegingen pas mogelijk als de aanbevelingen in dit rapport zijn genomen en de risico's structureel zijn verminderd, zowel nu als in de toekomst. Daarom moeten deze risico's bij verdere groei eerst onderzocht worden. Voor passagiers is het belangrijk dat botsingen op de grond en in de lucht boven de luchthaven worden voorkomen. Voor de omwonenden moet de veiligheid tegen neerstortende vliegtuigen aangescherpt worden met effectievere normen.

Lees de aanbevelingen van dit rapport hier. Lees het volledige rapport hier.


Bekijk bericht op "toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Omwonenden van Schiphol eisen dat de overheid de veiligheid boven hun hoofd garandeert. Aanleiding zijn de bevindingen in een rapport van de Onderzoeksraad waarin wordt gesteld dat de bewoners niet afdoende tegen vliegongelukken worden beschermd “Voor ons is de grens bereikt,” aldus Griese, “We zijn bedrogen door de luchtvaartsector en bestuurders, alleen om Schiphol verder te laten groeien. Alle bewonersverenigingen zijn het eens.” De bewonersraad Schiphol komt vandaag in spoedzitting bijeen.

Lees hier verder.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik hoop niet dat de omwonenden straks voor het blok worden gezet: meer veiligheid maar dan wel meer overlast, bijvoorbeeld door het vervangen van het 2 + 1 banenstelsel door een permanent 2 + 2 banenstelsel. Dan zijn die banenwisselingen waar in het rapport zo veel om te doen is niet meer nodig. En het biedt Schiphol de ruimte om verder te groeien.

Geplaatst door Gerard

IJdele hoop Jaap... Je hoort/ziet ze nu al voorsorteren. Als bewoners heb je geen macht, totdat een (hoog) rechtsorgaan een uitspraak doet dat het nu wel genoeg is. Maar ga daar maar eens aan staan.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in haar rapport een aantal aanbevelingen om de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol structureel te verbeteren.
<ol>
<li>De complexiteit van de lay-out en vluchtafhandeling moet worden gereduceerd, bijvoorbeeld door het aantal wisselingen van baancombinaties te verminderen, de infrastructuur te vereenvoudigen en de noodzaak om banen te kruisen terug te brengen.</li>
<li>Partijen moeten de effecten van eventuele toekomstige groei op veiligheid vooraf in kaart brengen en maatregelen nemen om die te structureel te beheersen. </li>
<li>De sectorpartijen moeten een gezamenlijke visie op veiligheid ontwikkelen, waarin expliciete doelen zijn opgenomen en dit nader uitwerken in een veiligheidsmanagementsysteem. Het is hierbij essentieel dat het ‘Veiligheidsplatform Schiphol’ een formele status krijgt, waarbinnen zowel operationele als strategische beslissingen worden genomen. </li>
<li>Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu moet eindverantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van het vliegverkeer. Het moet heldere en controleerbare criteria op het gebied van veiligheid opstellen, een betere informatiepositie verwerven de gevolgen voor veiligheid bij cruciale besluiten over (de groei van) Schiphol in de volle breedte beoordelen.</li>
<li>Er moet meer capaciteit beschikbaar komen voor de Inspectie Leefomgeving en Transport om de effectiviteit van het toezicht te vergroten.</li>
<li>Een besluit over verdere groei van luchthaven Schiphol kan pas worden genomen als de maatregelen zijn getroffen en de veiligheidsrisico’s structureel zijn verminderd.</li>
<li> Er moet een fundamentele discussie komen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de Nederlandse staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.</li>

</ol>

Bron: Amstelveenweb:// Risico's voor het vliegverkeer en omwonenden op en rond Schiphol

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De eerste aanbeveling spreek boekdelen; daar gaat de sector gebruik van maken. Maar dat betekent wel dat het één en ondeelbare Aldersakkoord geschonden zou moeten. Voer voor juristen? Of gaat men het geleidelijk invoeren, door telkens meer vliegbewegingen op de 4de baan toe te staan? Die limiet is al eens eerder verhoogd.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Wobbe: Uw Eerste bericht is NIET verder te lezen ?
@Jaap :
Het is toch duidelijk, dat het de Bewoners gaat om: "'Ernstige Geluidsoverlast, (Vooral in de Nacht) ! En Ernstige Ultra Fijnstof uitstoot, En de Externe Veiligheid . "

Het was ons vanaf het begin al duidelijk: Het ging met deze stelselwijziging , Hoe vergroten we de Capaciteit!
De Motivatie om al WEER tot een stelselwijziging te komen, (Voorlaatste in 2003 , Van 300-PKB 1995 - naar 35 Handhavingspunten .. En nu wilde men het VVA stelsel, (Vliegen volgens Afspraak, of is het Vogelvrij Voor Altijd ?) Later genoemd NNHS : (Nieuw Normen en Handhavingsstelsel. ) Dat zou strikt Preferent Vliegen betekenen. Dat was er al... Alleen met nog 35 Handhavingspunten overdag en 26 in de Nacht.... Strict Preferent is het al 2 jaar NIET meer, omdat Kaag - en Polderbaan aan hun Max zitten, en zo de secundaire banen het gelag moeten betalen. Second opinion onderzoek door het gerenommeerde buro Helios (UK) was het met onze kritieken eens .)

Het stelsel was niet Failiet, maar de berekeningsformule is failliet ! EN DAAR WERD NIETS AAN VERANDERD !
Nu wordt er dus gesproken over de Veiligheid (Groepsrisico) In 2008 toverde men het huidige stelsel , (nog niet volledig geaccordeerd door de Tweede Kamer , want er moet gediscussierd worden over de echte normen in het LVB ! )