Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek ultrafijn stof rondom Schiphol (brief 19 januari 2015) + waar gaat het ook alweer over?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2499 
|
 rijksoverheid.nl 
wp_politiek_3707.JPG

Waar gaat het ook alweer over:

1. Lees HIER meer.

2. Het TNO onderzoek Lees HIER meer.Brief van 19 januari 2015, nogmaals geplaatst om te voorkomen dat hij onder het tapijt verdwijnt

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den Haag

Datum 19 januari 2015

Betreft: onderzoek ultrafijn stof rondom Schiphol

Geachte voorzitter,

Graag wil ik reageren op het verzoek van uw Kamer om een brief over de opzet
van onderzoek naar de aanwezigheid van ultrafijn stof in de omgeving van
Schiphol en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden (uw brief
van 16 december 2014). Het onderwerp heeft niet alleen bij de Tweede Kamer de
nodige aandacht getrokken, maar ook in de regio rond Schiphol en andere
luchthavens als Rotterdam en Eindhoven, bij de lokaal betrokken gemeenten en
bij milieugroepen. Het onderwerp is door de Omgevingsraad Schiphol
geagendeerd, wat de gelegenheid geeft het daar met alle belanghebbende partijen
te bespreken. De gezondheidsrisico’s worden soms hoger voorgesteld dan op basis
van de huidige kennis te rechtvaardigen valt. Ik ben evenwel niet doof voor deze
signalen. Door nader verkennend onderzoek te laten verrichten, wil ik beter zicht
krijgen op de urgentie van het probleem. In deze context is het goed zo snel
mogelijk helderheid te bieden over nader onderzoek.
Internationaal zijn de laatste jaren op verschillende locaties bij luchthavens
metingen van ultrafijn stof verricht. Voor zover nu bekend zijn er nog geen
gezondheidskundige studies aan deze metingen gekoppeld. Ik acht het zinvol om
de wereldwijd beschikbare kennis te inventariseren en na te gaan wat de
bevindingen ons aan inzicht kunnen geven over de Nederlandse situatie rond
Schiphol. De huidige kennis over blootstelling aan ultrafijn stof afkomstig van
andere bronnen en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s zal in deze
literatuurstudie ook worden meegenomen.
Gezien de nog bestaande onzekerheid in de aanwezigheid en verspreiding van
ultrafijn stof rondom Schiphol zal ik aanvullende metingen laten verrichten. Met
inzet van de in Nederland aanwezige expertise en technische mogelijkheden moet
het mogelijk zijn om op relatief korte termijn inzicht te krijgen in de
concentratieniveaus van ultrafijn stof rondom Schiphol. Dit zal een meer
gedetailleerd beeld opleveren van de verschillen in blootstelling aan ultrafijn stof
in de omgeving van Schiphol. Tevens kan hierbij worden nagegaan in hoeverre de
niveaus van ultrafijn stof samenhangen met die van andere luchtverontreinigende
stoffen.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie van de internationaal beschikbare
kennis en van de metingen in de omgeving van Schiphol verwacht ik advies van
de betrokken onderzoekers over de zin en haalbaarheid van een
gezondheidskundig onderzoek aangaande ultrafijn stof. Immers, hoogte en
variatie in de blootstelling aan ultrafijn stof zal zodanig groot moeten zijn dat mag
worden verwacht dat gezondheidsverschillen kunnen worden waargenomen tussen
meer en minder blootgestelde bewonerspopulaties. Als een vervolg zinvol blijkt,
kan de blootstelling aan ultrafijn stof, afgeleid van de metingen, worden
vergeleken met gezondheidsgegevens voor de bewoners in de regio.
Waar mogelijk en nuttig kan daarbij ook gebruik worden gemaakt van de
gegevens die in het verleden al zijn verzameld in het kader van
gezondheidsonderzoeken rondom Schiphol.
Ik heb het RIVM gevraagd deze onderzoeken uit te voeren, vanwege aanwezige
deskundigheid en betrokkenheid bij het eerder al uitgevoerde
gezondheidsonderzoek rond Schiphol. Het RIVM zal waar nodig de kennis en
expertise betrekken van andere onderzoeksinstituten.
De eerste fase van het onderzoek kan naar verwachting vóór de zomer van 2015
worden afgerond.
Deze fase zal dan omvatten een inventarisatie van
internationaal beschikbare kennis en verkennende metingen van ultrafijn stof voor
het verkrijgen van voldoende inzicht in de concentraties rondom Schiphol. Ik zal u
nader informeren over de verkregen resultaten en, als dat zinvol blijkt, over de
wijze waarop het onderzoek zal worden voortgezet om ook een
gezondheidskundige beoordeling te maken.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Wilma J. MansveldBekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim

Weet iemand, met contacten in politiek Den Haag, hoe het hiermee staat?

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@Wim:

Het komt de politiek in Den Haag niet goed uit indien de luchtvaartsector in ´Nederland bedrijvenpark´ kritisch tegen het ligt wordt gehouden...............
De (geld)belangen voor de grootste aandeelhouder van de Schipholgroup, de Nederlandse Staat, mogen onder geen enkel beding in gevaar komen.
Ook al kost dat (onnodige) mensenlevens.

Op diverse vragen en kritische noten van de persoon in deze, gericht aan de politiek in Den Haag, komt geen enkel antwoord.
De politiek in Nederland is zeer diep gezonken.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Misschien een paar Kamerleden benaderen met het verzoek hier aan de staatssecretaris vragen over te stellen?

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Hallo,

Op 22 juni hebben de Tweede Kamerleden van Helvert en Knops in Wintelre overleg gehad met dorpsraad Leefbaar Wintelre. Wintelre heeft steeds meer overlast (geluid en stank) door de uitbreiding van Eindhoven Airport en oefeningen door defensie (vliegtuigen en helikopters). Hierdoor en ook mede naar aanleiding van de grote weerstand van omliggende gemeenten rondom Eindhoven Airport heeft dhr. Van Helvert al vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld. Op 23 september, 10.30 tot 15.30 uur, is er een rondetafelgesprek over de luchtvaartnota. Dit is een openbare vergadering.

Geplaatst door Wim uit Castricum

Over het "tijdelijke"nacht regime en het artikel over de RIVM inventarisatie naar onderzoeken over ultra fijnstof heb ik een mail gestuurd aan Henk Krol van 50 Plus. Hij gaat hier na het zomerreces vragen over stellen. Wordt vervolgd.

Geplaatst door Rob uit Aalsmeer

Wat een geklaag toch weer over een paar landende nachtvluchten die in de buurt van Castricum komen. Komt u eens een dagje meeluisteren in Aalsmeer/Kudelstaart bij Zuidelijk baangebruik, dan ervaart u eens echt wat geluidsoverlast van Schiphol betekent.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Rob. Als ik uw redenering doortrek, mogen alleen mensen klagen die er het allerberoerds aan toe zijn. Dan komt u daar ook niet voor in aanmerking, want dan denk ik aan mensen in een oorlogsgebied. Die zouden hun omstandigheden graag ruilen voor de uwe.

Geplaatst door Rob uit Aalsmeer

vreemde vergelijking...

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Gisteren had ik contact met de Voorlichting van ministerie I en M met de vraag wanneer het RIVM onderzoek naar buiten komt. Na 3x doorverbinden bleek men mij niet met de juiste persoon in contact te brengen . Ik wordt terug gebeld . Ik houd jullie op de hoogte

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Hier dan de uitkomst van telefoongesprek met Min I en M :
Geachte heer Griese,
Bedankt voor uw vraag via Rijksoverheid.nl, waarin u vraagt naar de resultaten van het onderzoek naar ultrafijn stof concentraties bij Schiphol. Ik kan u melden dat het onderzoek op dit moment door het RIVM wordt afgerond en binnen enkele weken openbaar gemaakt zal worden. De analyse van de meetgegevens heeft iets meer tijd in beslag genomen dan was voorzien.
Met vriendelijke groet,
Marlous van Oordt
Senior beleidsmedewerker

Mijn reactie hier: Het Hoofd onderzoek RIVM ken ik van vroeger, Iemand waarmee ik menig robbertje van mening verschilde.... In 1994 publiceerde Prof. Ginjaar (Ja echt een VVDer) al vele oorzakelijke verbanden , in " Geluid en Gezondheid sept. 1994,", dus GEEN correlaties tussen bron van de herrie en gezondheidseffecten. Het RIVM schreef ongeveer dezelfde tijd: : We weten nog weinig over de Gezondheidseffecten, er moet nog veel vervolgonderzoek plaatsvinden.. Zelfs werd onderzoekster Mevrouw Professor Willy Passchier in 1998 een spreekverbod opgelegd . Ze mocht niet meer met mij spreken..(Ze publiceerde het voortreffelijke onderzoek, waarvoor ze wereldwijd lof kreeg toegezwaaid : Slaap en Gezondheid..) Het was gereed voorjaar 1998 .
Pas dec 1998 mocht het naar buiten ! Er werd eerst besloten : "Nog 100.000 vluchten erbij, in de randen van de Nacht.... Prof Lucas Reijnders liet ons weten januari 2015 : Er is al veel bekend over ultra fijnstof. Zeer schadelijk . Onderzoek kan er binnen enkele maanden zijn. RIVM schijnt ergens al gezegd te hebben: "Indien gemiddeld over een jaar kan het niet veel kwaad.... " We zullen zien .
Senior Beleids- en Bewoners onderzoeker (sinds 1990 ) Schipholdossier Jan Griese


Geplaatst door Henk Bartels uit Wintelre

Het rapport is hoogstwaarschijnlijk al lang bekend. Maar door de simpele reden dat 23 september een hoorzitting / rondetafel gesprek Luchtvaartnota is bij de Tweede Kamer (vergaderruimte Troelstrazaal en is openbaar) wordt dit nu niet bekendgemaakt.

Het komt nu even niet uit!

Mocht de uitslag zeer ongunstig zijn, dan betreft dit alleen bij de direct omwonenden van het vliegveld. Deze groep kan geen vuist maken tegen het vliegveld. Zolang de grootste groep het wel makkelijk vindt om zeer goedkope te vliegen, zal er helaas niets veranderen.
- Klopt het overigens dat er geen belasting wordt geheven op de kerosine?
- Voor de gewone brandstof betalen we nu toch ook veel belasting, of niet?
- Is het nu nog steeds dat dergelijke vliegtuigmaatschappijen zogenaamd gevestigd zijn in Nederland en hele lage deals sluiten met onze belastingdienst? (leuker kunnen we het niet maken!)
- Vindt de grootste aandeelhouder van Schiphol (De Staat) ten koste van de leefbaarheid overeind moet blijven en financieel blijft ondersteunen?
Waarschijnlijk zal op alle vragen het antwoord zijn: JA
De moeilijkste vraag zijn dan zijn: hoelang blijft / kan De Staat dit volhouden?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@ dhr Bartels: U zou wel eens groot gelijk kunnen hebben ! Zelfs de Telegraaf deelt nu overwegend onze kritiek. Ooit schreef de Telegraaf en de Volkskrant: VRIJSTAAT SCHIPHOL een Staat in de Staat.... Ja is het antwoord : Geen belasting op Kerosine... Wouter Bos PvdA regelde een kerosine heffing gedurende een korte periode, toen werd de heffing weer snel teruggedraaid.
Er wordt zeer gerommeld met het Aldersadvies. Schiphol zelf houdt zich er nu niet meer aan, en haalt tegen het Aldersaccoord in budgetmaatschappijen binnen.. Ze stemden ooit toch in low budget maatschappijen naar Lelystad uit te plaatsen? (Zie daarover de berichten, dat Easyjet lak heeft aan KLM .. en op schiphol gaat vliegen, mits ze ook in de nacht mogen vliegen.. Uw vraag : Gaat de Staat dit volhouden.. is een heel goede! Ik kan nu wel erg politiek correct blijven, maar de negatieven reacties,ook op deze site nemen steeds meer toe ! Ook ik , namens onze grote achterban breng nog maar erg weinig compassie op voor de Luchtvaartjongens ... Die Luchtvaartjongens hebben toch geen enkel begrip voor de onderwonenden.. ..Waarom zouden wij ons nog druk maken om hun belangen ?

Geplaatst door anoniem

Ik ben bang dat het onderzoek gaat uitwijzen dat de gevolgen nog veel schadelijker zijn als nu vermoed wordt. Niet alleen in het gebied direct om Schiphol, maar ook in de buiten gebieden waar de vliegtuigen 1000-1500 meter hoogte aanhouden gedurende de 40-60 kilometer voor de landing. Ook de stijgende vliegtuigen die lag vliegen zullen vast niet goed zijn.
Maar sneller stijgen en scherper dalen,wat een oplossing zou kunnen zijn,dat wil de luchtvaart niet. Ik vrees dat we van dit onderzoek niks meer gaan horen, en mocht er een onderzoek komen dan zal dat geen duigdelijk onderzoek zijn, met echte meet gegevens,maar een literatuur onderzoek. Er zal uitkomen dat het allemaal wel meevalt. Ik verwacht helemaal niks meer uit deze hoek en om teleurstelling te voorkomen kan ik dit andere ook aanraden.

De leugen regeert.