Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek TNO: luchtkwaliteit niet veilig

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2048 
|
 hartvanlansingerland.nl - 13-08-2018 
hv_overig_2692.jpeg

Regio - Uit onderzoek van TNO in opdracht van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) blijkt dat met name opstijgend vliegverkeer zorgt voor flinke pieken van concentraties ultrafijnstof in de omgeving.

De conclusie dat gedurende het jaar het vliegverkeer 'slechts' voor 15% bijdraagt aan de totale concentratie ultrafijnstof is nog geen reden tot opluchting, schrijft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). De Bewoners Tegen Vliegoverlast Rotterdam Airport (BTV) onderschrijft deze conclusie. Er zijn namelijk forse pieken in de luchtvervuiling door ultrafijnstof, iets wat samenhangt met veel opstijgende en landende vliegtuigen. Op die momenten ademen omwonenden dus ook meer ultrafijnstof in. Ook is het aantal meetpunten in het onderzoek beperkt gebleven tot één locatie, waardoor er nog geen volledig zicht is op de situatie wat ultrafijnstof rond RTHA betreft.

Ultrafijnstof en vliegverkeer
Lange tijd werd aangenomen dat vliegverkeer alleen voor hinder zorgde door geluidsoverlast, stank en CO2 uitstoot. Er was weinig aandacht voor andersoortige luchtvervuiling door de luchtvaart. Eind 2015 wees onderzoek van TNO rond Schiphol echter uit dat opstijgende vliegtuigen voor verhoogde concentraties ultrafijnstof zorgen in de woongebieden rondom de nationale luchthaven.

Kankerverwekkend
De conclusie van TNO was een zorgelijke omdat ultrafijnstof vanwege de kleine omvang van de deeltjes tot diep in het lichaam kan doordringen en daar schade aan kan richten. Kanker is één van de aandoeningen die ultrafijnstof veroorzaakt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vond dit aanleiding om door het RIVM aanvullend onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden van Schiphol. Dit onderzoek loopt nog steeds. Ondertussen was nog niet bekend of er rond RTHA ook sprake is van verhoogde concentraties ultrafijnstof als gevolg van het vliegverkeer. RTHA heeft dit nu laten onderzoeken door TNO.

BTV kritisch
RTHA heeft als belanghebbende een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren om zijn uitbreidingsplannen te toetsen. Dit rapport is door onafhankelijke economen flink onderuit gehaald omdat de voordelen van de uitbreiding schromelijk werden overdreven en de nadelen genegeerd dan wel gebagatelliseerd.

Nu ligt er dus wederom een onderzoek in opdracht van RTHA, deze keer over ultrafijnstof. Opmerkelijk is dat in het onderzoek slechts sprake is van één meetpunt in een woongebied (in Schiebroek). Ook zijn er alleen metingen uitgevoerd in de wintermaanden, de maanden waarin het juist relatief rustig is met vliegverkeer op de luchthaven. Het rapport verklaart niet waarom specifiek dit meetpunt is gekozen, terwijl de vliegtuigen ook in de andere richting starten en laag over bebouwing hun uitstoot verspreiden. Tevens is niet duidelijk wat de resultaten zullen worden wanneer de toestellen in de door RTHA gewenste frequentie zullen vertrekken en dalen.

Pieken in vervuiling
RTHA werkt graag met 'gemiddelde waarden' wanneer het vervuiling en overlast in kaart brengt. De realiteit is dat de toestellen in 'golfbeweging' vertrekken en landen waardoor er grote pieken ontstaan. Om die extreme pieken af te vlakken wordt gerapporteerd dat het gemiddelde wel meevalt. Een ongezonde redenering omdat juist ook piekbelasting tot gezondheidseffecten leidt.

Rotterdam The Hague Airport is in het verleden vaker bestempeld als een planologische blunder: het ligt veel te dicht tegen bebouwing aan. Een onafhankelijke verkenner verrichtte eerder onderzoek naar maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding en kwam tot de conclusie dat het draagvlak niet aanwezig is. De BTV vindt het, gezien de uitkomst van bovenstaande onderzoeken, ronduit verbijsterend dat de directie de plannen om uit te breiden gewoon doorzet.

Mogelijkheden voor gezondere lucht
Waar wegtransport en industrie door de overheid gestimuleerd worden om milieumaatregelen te nemen, blijft de luchtvaart onder verwijzing naar internationale afspraken geheel buiten beeld. Om tot gezonde lucht in de regio komen, zullen alle bronnen van vervuiling moeten worden aangepakt, aldus de NMZH. Wat het luchtverkeer betreft zou een eerste stap in de goede richting het gebruik van zwavelvrije kerosine zijn. Verder vindt de NMZH het belangrijk dat er verder onderzoek wordt gedaan om een volledig beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. De BTV-Rotterdam onderschrijft dit, maar is ook voorstander van accijnsheffing op de kerosine, alsmede van heffing van BTW op zowel de brandstof als vliegtickets. Hiermee wordt een eerlijkere concurrentie met andere vervoersmiddelen mogelijk.

Conclusie: géén uitbreiding van RTHA
De BTV-Rotterdam stelt dat het, gezien de beperkte omvang van het onderzoek en de hoeveelheid onduidelijkheden in de rapportage, verstandig is om geen uitbreiding in het aantal vluchten toe te staan. Méér vluchten leiden immers aantoonbaar tot méér vervuiling, méér overlast en méér schade aan gezondheid en milieu. Bovendien blijkt uit de second opinion van de MKBA dat noch Schiphol noch RTHA motoren van de (regionale) economie zijn.

Daarom dient actief te worden gezorgd voor alternatieve middelen voor transport. De miljarden euro investering in HSL-lijnen biedt veel mogelijkheden om met bestaande infrastructuur milieu- en mensvriendelijke persoonsverplaatsingen te realiseren. Vakantievluchten naar het buitenland dragen immers niet bij aan economische ontwikkeling van de regio, maar faciliteren slechts een 'geldvlucht'. Wanneer de reizen vervallen, blijft het geld meer in eigen land en blijft de natuur gespaard en komt er meer ruimte vrij voor vliegreizen die wel economisch nut hebben.

Lees het rapport hier.

Bekijk bericht op "hartvanlansingerland.nl - 13-08-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

En over het onderzoek van het RIVM over de situatie op en rond Schiphol horen we niks.
Overigens, de opdrachtgever voor het onderzoek is het ministerie van I&W (milieu) en niet het ministerie van Volksgezondheid. Vreemde gang van zaken!

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

LEKKER VLIEGEN GAAT NIET ZONDER LIEGEN ……….

Met dit bericht reageer ik op bovenstaande bericht van Wim [14 aug]
We worden voortdurend belazerd. Het Ministerie van Volksgezondheid lijkt niet mee te mogen praten. In het vorige kabinet hadden we te maken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De directeur Luchtvaart Rob Huijser was in die dagen ook al actief als directeur Luchtvaart en hij speelde het klaar om een brief die ik gericht had aan Minister E. Schipper te beantwoorden en merkte in de inleidende zinnen op dat mijn vragen betrekking hadden op zijn terrein, het luchtvaartbeleid. Die vragen gingen over risico's en kosten voor de gezondheid rondom de luchthaven. Omdat ik een paar keer een tekst (kopij) had geschreven voor het Blog Vlieghinder, heb ik reacties gekregen van actieve leden van organisaties rondom Schiphol en alarmerende berichten van omwonenden. Daarmee had ik al flink wat informatie en heb die meegestuurd [o.a. van feitenmateriaal van Omwonenden van Schiphol] om de correspondentie met het Ministerie te kunnen beginnen.
Ik stuurde mijn brief zoals gezegd naar de Minister van VWS en kreeg na zes weken antwoord van de directeur Luchtvaart, dus van het Ministerie van Infrastructuur [de dader zullen we maar zeggen] Die meneer heet Rob Huijser en hij is heel sluw, "Dat wil je níet weten." Als je verder van niets weet, trap je d'r zo in, maar omdat ik inmiddels flink wat informatie had gekregen van ervaringsdeskundigen heb ik hem direct via chat van repliek gediend. Het chatgesprek is verzand, ze kwam er niet uit. Het is aan de Nationaal Ombudsman voorgelegd, vanwege het feit dat op lang niet al mijn vragen is geantwoord.
Het voert erg ver om alles in detail te beschrijven. Ik vind het geen probleem om belangstellenden mijn correspondentie met het Ministerie toe te sturen.
Wie belangstelling heeft, kan een mail sturen naar bovenstaand mailadres. Ik zal dan per omgaande de spannende post toesturen.

Twee redacteuren van het Financieele Dagblad hebben een dossier over Rob Huijser opgebouwd, daar is alle reden toe geweest en nog steeds is het gevaar niet geweken.
Terwijl het artikel in het FD van 24/01/2018 dateert, is het nog steeds hot.
Er zijn mensen die bij het zien van de datum van het artikel denken dat het geen nieuws bevat. Maar juist het laten liggen van informatie, of er niet op reageren, maakt deel uit van de strategie van het Ministerie. Een heleboel mensen hadden er al overheen gelezen, maar als je alles wat je leest combineert en dan ziet dat deze meneer nog steeds aan de zijde van Cora van Nieuwenhuizen te zien is, krijg je helemaal door dat het één beerput is, daar op het Ministerie.
Valsheid en leugen zijn deugden in het land van de maffia en de luchtvervuiling. In de aanhef van de bulletins over Lelystad-Airport schrijft/schreef Minister Cora van Nieuwenhuizen iedere keer; "Zorgvuldigheid staat voorop." Als je dat een paar keer gelezen hebt en ziet de werkelijkheid heel anders is, zie je hoe zeer de waarheid geweld wordt aangedaan.
Luchtvaart, liberalisme en leugen zijn kennelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het went niet.

http://www.aviationwatch.nl/fd-maakt-gehakt-topambtenaar/Geplaatst door anoniem1

1 meetpunt,dat meen je toch niet. Meet dan niet,scheelt in elk geval beetje geld.

Geplaatst door Michiel uit Oegstgeest

Onder de kabinetten Rutte is het neoliberalisme tot volle bloei gekomen. Heb ik al eerder hier geroepen. Schiphol is een liberaal groeipaardje dat kost wat kost mag uitbreiden ten koste van mens, dier, plant en volgende generaties. Met lage toegevoegde waarde. Milieu en leefklimaat zijn en blijven ondergeschoven kindjes.
De gehele zaak rond b.v. de dividendbelasting aftrek (nu al geraamd op 2 miljard euro per jaar!) liet zien dat de Eerste Minister van dit land normen en waarden zeker niet naleeft. En liegt, bedriegt, manipuleert en negeert voor het belang van het grootkapitaal. Zolang dit volk het neoliberalisme in het zadel houdt zal het dossier Schiphol geen voordelen voor het leefklimaat van de omwonenden opleveren.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Helaas biedt de oppositie weinig tegenwicht. Groen Links in Amsterdam aan de macht maakt zich drukker om 24 uurs opvang voor illegalen en stelt zelfs voor om bootvluchtelingen direct naar het bomvolle Amsterdam te halen. Over de groei vanSchiphol en het masssaroerisme is het akelig stil.
Partij voor dieren is een veel beter alternatief!

Geplaatst door anoniem1

Het is heel erg jammer dat groen links en andere linkse partijen zo sterk vasthouden aan hun immgiratie standpunten. Ze zouden toch door moeten hebben dat de maatschappij veranderd is en dat die standpunten op minder steun kunnen rekenen dan vroeger.
Door het blijven vasthouden aan hun immigratie standpunten zet links zich grotendeels buitenspel voor heel veel potentiele stemmers en daarmee ontneemt het zichzelf ook de kans om de samenleving wat eerlijker te maken. Soms lijkt het alsof ze het expres doen.