Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof rond Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2209 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl (19-03-2017) 
Onderzoek naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof rond Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 maart een onderzoeksprogramma aan de Omgevingsraad Schiphol gepresenteerd, dat antwoord moet geven op vragen over de mogelijke nadelige gezondheidseffecten van ultrafijnstof rondom de luchthaven Schiphol.

Bij het onderzoek zijn diverse instanties betrokken zoals universiteiten en GGD’s. Bewoners en gemeenten in de Omgevingsraad zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de onderzoeksopzet.

Drie onderzoeksvragen:
1 - Wat zijn de lange‐termijn concentraties van ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol?
2 - Wat zijn de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van de luchtvaart?
3 - Wat zijn de gezondheidseffecten van kortdurende verhogingen van ultrafijnstof van de luchtvaart en hoe verhouden deze effecten zich tot effecten van ultrafijnstof van andere bronnen (met name wegverkeer)?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden moeten er allereerst op een betrouwbare manier gemeten worden. Daarbij wordt niet over een nacht ijs gegaan. Er wordt op tien verschillende plaatsen rond Schiphol intensief gemeten. Daardoor moeten bijvoorbeeld duidelijke verschillen in hoeveelheden ultrafijnstof te zien zijn bij verschillende windrichtingen. Overigens is de uitstoot van vliegtuigen door de meetapparatuur goed te onderscheiden van die van dieselmotoren.
Zowel de uitstoot van startende als landende, alsook van taxiënde vliegtuigen wordt gemeten. Met de uitkomsten kan in een latere fase van het onderzoek berekend worden wat de belasting op elke willekeurige locatie op en rond de luchthaven is.

Gezondheidseffecten
Als de gegevens over de belasting door ultrafijnstof bekend zijn, kan elk adres gekoppeld worden aan bestaande gezondheidsregistraties. Zo kunnen er verbanden worden onderzocht met bijvoorbeeld medicijngebruik, vroegtijdig overlijden en uitkomsten van zwangerschap. Resultaten – antwoorden op vraag twee – kunnen niet eerder dan in 2021 worden verwacht.
Ten aanzien van de derde vraag worden volgend schooljaar kinderen van een aantal basisscholen ten oosten en ten westen van Schiphol dagelijks gevolgd met dagboeken en gezondheidsmetingen. Hierdoor worden bij verschillende windrichtingen steeds een deel van de kinderen niet, en een deel van de kinderen wel blootgesteld aan ultrafijnstof van
vliegverkeer.
Het zal gaan om kinderen uit groep 6 en 7 die zelf mee willen doen aan het onderzoek en waarvan de ouders toestemming hebben gegeven. Los daarvan worden vijftig kinderen met astma geselecteerd. In deze groep kan specifiek naar effecten op ademhaling en medicijngebruik worden gelet. Er wordt overigens geen bloed of urine afgenomen: het gaat om longfunctietesten die kinderen zelf thuis kunnen doen.

Wegverkeer versus vliegverkeer
Tijdens dit deel van het onderzoek komt mobiele meetapparatuur naar ultrafijnstof bij de scholen te staan waarmee ook onderscheid tussen wegverkeer en vliegverkeer kan worden gemonitord. Het onderzoek is zo gedetailleerd dat ook de belasting van de woonadressen kan worden meegewogen bij de uitkomsten. Rapportage wordt verwacht voor de zomervakantie van 2019.
Om de giftigheid van ultrafijnstof van vliegtuigen te kunnen vergelijken met dat van wegverkeer, wordt experimenteel onderzoek voorgesteld met vrijwilligers. Deze moeten gecontroleerd blootgesteld worden aan de schadelijke stoffen. Dat kan op verschillende manieren en wordt nader uitgewerkt. Daarna moet de Medisch Ethische Toetsingscommissie toestemming verlenen. Toch is de planning dat ook dit deel van het onderzoek voor de zomer van 2019 klaar is.

Rapportage
Rapportage over het verloop van het onderzoek zal op de website van het RIVM‐website gepresenteerd worden. ‘Er zal in principe geen actieve (media-)aandacht worden gezocht’ zo staat te lezen in de onderzoeksopzet.

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl (19-03-2017)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

En geluid? wordt daar ook een keer aandacht aan besteed?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@beste Thijs : Er is al een bulk aan Gezondheidsonderzoek gepubliceerd . Het meest onthullende was het slaapverstoringsonderzoek door Prof Willie Passchier .. (TNO ) Zelfs al wordt je niet wakker, tast het voor direct onderwonenden het Immuun systeem aan ! De Gezondheidsraad (Prof Ginjaar -nb Ooit minister milieu en VVD senator EersteKamer ! publiceerde al in 1994 zijn rapport : Geluid en Gezondheid met oorzakeleijke /causale verbanden, dus niet slechts correlaties !

Google op Geluid en gezondheid 1994-15 Ginjaar Gezondheidsraad . Tabel , ik meen op pag 60 Maar Schiphol staat kennelijk boven de wet ?
Prof Lucas Reijnders (UVA , de milieu Autoriteit in Nederland !) had eerder kritiek op het RIVM eerste rapport

Geplaatst door Annoniem uit Heiloo

Het is toch betreurenswaardig hoe er dan met ons wordt omgegaan! Alleen maar omdat Schiphol geld oplevert mag de leefomgeving en de gezondheid van duizenden mensen worden geschaad.
Als vervolgens op lange termijn dan blijkt dat er mensen zijn overleden aan de gevolgen hiervan, dan passen ze de regels dan wel weer aan, terwijl men dit had kunnen voorkomen.

Zonde dat onze overheid zo corrupt blijkt, ik was altijd in de veronderstelling dat dit soort praktijken niet in ons "goed ontwikkeld" land zouden voorkomen. Dit zijn dingen die je in communistische oostbloklanden zou verwachten.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Dank Jan, Ik ga het eens doorlezen. Wel jammer dat schiphol zich niets hoeft aan te trekken van de uitkomst van dit soort onderzoeken, zien we nu ook weer met de afspraken over uitstoot. Wegverkeer en industrie nog meer aan banden, schiphol ontspringt de dans.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Schiphol ontspringt de dans.

Is Schiphol zelf niet meer dan een ´bushalte´ maar dan voor vliegtuigen?
Een bushalte zelf vervuild immers ook niet, maar wel de bussen die de bushalte aandoen.
Hier zijn het zijn immers de vliegtuigen die vervuilen.
Schiphol is slechts faciliteerder.

Wellicht wordt er zo geredeneerd door de politiek.
Zo kan de Schipholgroep altijd buiten schot blijven.

Dat dit veranderd dient te worden is wel duidelijk.

Geplaatst door anoniem

Hoop dat ze dit onderzoek onafhankelijk en zonder geplande uitkomst gaan doen, Wie gaat dit onderzoek eigelijk doen en wie heeft de leiding,dat is mij niet echt duidelijk in dit artikel.
10 plaatsen om te meten is niet zo heel veel trouwens. Hoop dat ze ook castricum of heilo nemen en niet alleen de plaatsen dicht bij Schiphol/Amsterdam. Ben wel benieuwd wat het effect is van een hele dag landende vliegtuigen over je dorp in vergelijking met geen enkel vliegtuig. Castricum of heilo zijn daar bijzonder geschikt voor,kan je goed het verschil zien tussen zuid en noord wind.

Onderzoek bij de kinderen is goed maar vraag me wel af of dat niet teveel op de korte termijn gericht is. De effecten van langdurige bloodstelling aan verhoogde concentraties zijn waarschijnlijk pas op de echt lange termijn zichtbaar.

Ten aanzien van de derde vraag worden volgend schooljaar kinderen van een aantal basisscholen ten oosten en ten westen van Schiphol dagelijks gevolgd met dagboeken en gezondheidsmetingen

waarom niet noord en zuid? daar gaat het meeste verkeer overheen.
Ben wel benieuwd naar de uitkomst maar dat zal nog een paar jaar duren,somige delen pas na 2020,dan is de beslissing over verdere groei waarschijnlijk al genomen.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Wat verstaan we onder ultrafijnstof? Fijnstof veel kleiner en gevaarlijker dan dat wat in de huidige overheidsnormen gehanteerd wordt. Dat leerde mij een toevallig gesprek met onze demissionaire minister van I&M over haar asfaltambities en de groei van Schiphol. Een minister die hierbij graag de bovengrenzen opzoekt in het kader van het verkeer dat zogenaamd stiller en schoner wordt. Niet dus. Zie mijn betoog hieronder.
De huidige MER hanteert de PM2,5 norm dit is fijnstof tot 2,5 micron. De WHO beveelt PM0,1 aan als "veilig". De fractie ultrafijnstof kleiner dan 0.1 micron is relatief klein in de totale massa fijnstof, maar des te gevaarlijker. Je hebt verschillende soorten fijnstof, bv. bij de kust heb je een flinke fractie zout. Het gaat voornamelijk over de met koolwaterstoffen verontreinigde ultrafijnstof. Koolwaterstoffen met kankerverwekkende en weefsel aantastende eigenschappen.
En diep doordringend vermogen en groot reikwijdte in de luchtstromingen.
Auto's met de beste roetfilters blijken deze fractie niet tegen te kunnen houden. Vandaar dat bij wegenaanleg de MER altijd te positief rapporteert over effecten in de omgeving. Ultrastof metingen moeten altijd worst case zijn, waarbij windrichting, turbulentie, landschapsprofiel, bevolkingsdichtheid en verkeersdrukte meegenomen worden. Hier komen de z.g. "gevoelige lokaties" uit b.v. scholen, verzorgingstehuizen, kinderopvang, etc. Helaas is de huidige wetgeving ontoereikend om afstand te creëren tussen de bron van fijnstof en de gevoelige lokaties. Longfonds heeft wel eens gemeld dat ultrafijnstof de longblaasjes gemakkelijk bereikt en vandaar de bloedbaan ingaat. Met schade aan organen, vooral de hersenen. Jonge kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar. Jonge kinderen kunnen leerachterstand krijgen, ouderen longenfyseem, kortademigheid en kankers. Vooral het chronisch karakter van ultrafijnstof inademing is beangstigend.
Komen we uit bij het streven om Schiphol te laten groeien met als gevolg nog meer chronische vervuiling en overlast. Niemand kan mij überhaupt vertellen wat het einddoel is van de groeidenkers in Den Haag en op Schiphol. Groei overheerst ons, wij overheersen de groei al lang niet meer. En de groei wordt gefinancierd door de centrale banken in de vorm van gratis geld en ultralage renten. Echt geld verdienen en dan uitgeven is allang een gepasseerd station. De natuurlijke omgeving, recreatie, schaarse grondstoffen, water, lucht, flora en fauna worden aldusrücksichtlos opgeofferd. Voor een groei zonder doel.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Michiel: U doelt op 130 Minister M Schultz van Haegen ? Die heeft wb Schiphol een zeer bedenkelijke CV ..........! Overigens: Zie wat Prof Lucas Reijnders, (UVA) Dé Milieu Autoriteit op dit gebied er over schreef. Dat is consistent met wat u schrijft.

Toch vermoed ik, dat deze Schipholdossier discussie aan het kantelen is. Er komen steeds meer ernstige zaken naar buiten ! (Zie Telegraaf over de Handhaving, die niet deugt. Erger ..Die vindt zelden plaats. Dit Ultra fijn stof , de steeds grotere hoeveelheid burgers, die gek v/d herrie worden etc, etc.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Dank u heer Griese voor uw commentaar. De 130 km/uur gekte van Rutte II (Schultz - Aptroot) is eigenlijk een onderdeel van de ultrafijnstof problematiek. Het gaat om het feit dat dit kabinet het verkeer harder laat rijden en dit verkeer tegelijk faciliteert met steeds meer asfalt en ook nog eens dichter tegen de pui van de bevolking. Denk aan de A13 in Overschie, waar Schultz van de ene op de andere dag het bordje 80 naar 100 km/uur verwisselde. Onder het mom dat de groene modellen van RWS de fijnstof en NOx uitstoot niet lieten overschrijden. De gemeente Rotterdam en Milieu Defensie hebben ONAFHANKELIJK de uitstoot gemeten en geconstateerd dat deze fors overschreden werd. Op basis hiervan heeft de rechter onze Minister gesommeerd de snelheid weer op 80 km/uur te zetten. Deze Minister heeft moedwillig in opdracht van de VVD horde die I&M en RWS geinfiltreerd hebben sinds 2010 (weet ik van ambtenaren die er werken), de bovenkant van de alle milieunormen opgezocht. Want we moeten lekker kunnen doorrijden.
Met Schiphol is het niet anders. In dit dossier is rücksichtlos groeien het motto, in lijn met "130 km/uur is de norm". Dit is zo in tegenspraak met het klimaatverdrag van Parijs. Zolang de VVD in dit land de hoofdrol in kabinetten heeft zal de klimaatontkenning hoogtij vieren. Dus geen verandering van beleid.
Ik heb het al meer gezegd, de uitstoot van vliegtuigen op deze schaal resulteert gewoonweg in ernstige vervuiling met kerosine dampen, fijnstof en NOx uitstoot in de omgeving van Schiphol. Je kunt salderen met vuile en schone lucht rond de luchthaven, vies blijft vies. Vliegtuigmotoren zijn weliswaar efficienter geworden, maar hebben geen katalysatoren achter de hoogdruk turbines. En de verbranding van de zware koolwaterstoffen in kerosine is verre van volledig. Oftewel veel kankerverwekkende roet uitstoot. Nog erger is de uitstoot op 10 km hoogte, waar de atmosfeer 200x dunner is. CO2, NOx en fijnstof hopen in de stratosfeer. Er vormt zich een deken van opgesloten broeikas elementen en nog vlakbij de ozonlaag ook. De wetenschap heeft nog geen keihard bewijs, maar is wel degelijk ernstig bezorgd. De luchtvaart maakt handig gebruik van het ontbreken hiervan.
Helaas heeft de gevestigde orde in Den Haag het laatste woord. We zullen zien of het nieuwe kabinet iets gaat doen aan de slechte luchtkwaliteit in NL. Het motorblok VVD-CDA-D66 zal waarschijnlijk niet afkicken van de groeiverslaving en bijbehorende aantasting van het leefklimaat in dit land. Zowel op de grond als in de lucht. Ik geef Groenlinks als mogelijke vierde partij een klein kansje om tegenwicht te bieden. We zullen de formatie nauwlettend volgen. Maar verwacht niet veel van de carriere politici van Rutte III. Helaas een feit.