Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onafhankelijke analyse nodig voor Maastricht Aachen Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1735 
|
 limburger.nl - 06-09-2018 
me_vliegtuig_IMG_0621.jpg

Door Hans Goossen

Er moet een onafhankelijke analyse komen voor de kosten en baten van Maastricht Aachen Airport (MAA). Volgens de Statenfractie van GroenLinks is zo’n onderzoek onontbeerlijk voor de besluitvorming over de luchthaven.
Bij die kosten-batenanalyse zou ook het scenario van een volledige sluiting van het vliegveld doorgerekend dienen te worden, stelde GroenLinks-Statenlid Andy Rossel vrijdagmiddag in de provinciale commissie financiën, economische zaken en bestuur.

Lees hier ook: MAA wil gelijke kansen, maar niet per se nachtvluchten

Kansen

Dat scenario past in ieder geval niet in de visie van gedeputeerde Joost van den Akker (VVD). Hij wees erop dat Limburg zeker niet alleen overlast ondervindt van de luchthaven. Zestig procent van de passagiers van MAA komt uit deze provincie. Bij het opstellen van de nieuwe vergunning wegen de economische kansen mee, maar wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met leefomgeving en maatschappelijk debat, beloofde hij.

Kritisch

Voorafgaand aan het agendapunt toonden woordvoerders van omwonenden en horeca in Zuid-Limburg zich uiterst kritisch over de plannen met MAA. De insprekers hekelden de rol van het provinciebestuur dat „de zorgen over leefbaarheid en milieu alleen met de mond belijdt” en de economische waarde van de luchthaven zou overschatten.

Lees ook hier: Vliegveld MAA: Teringherrie of gekleurde info?

Baas

De VVD vindt dat MAA binnen de vergunningsvoorwaarden zou moeten kunnen groeien. Teun Heldens gaf aan dat nog niet alle kansen worden benut om toeristen naar Limburg te krijgen. Dat zou de economische waarde een nieuwe impuls kunnen geven.

Nachtvluchten

SP-Statenlid Marc van Caldenberg en Aleida Berghorst (PvdA) ergerden zich over de voortdurende pogingen van MAA-exploitant om nachtvluchten mogelijk te maken, terwijl de provincie die afwijst. „Wie is er nu de baas van het vliegveld?”, vroeg Van Caldenberg zich af. Van den Akker liet daarop nogmaals optekenen dat het provinciebestuur nachtvluchten niet ziet zitten.

Rendabel

Ruby Driessen van Forum voor Democratie gaf aan dat zijn partij structurele steun aan de luchthaven alleen zinvol vindt als die rendabel te exploiteren is. „Op termijn zou die afgebouwd moeten kunnen worden.” Volgens Van den Akker is het een utopie om te denken dat luchthavens zonder overheidssteun mogelijk zijn.

Bekijk bericht op "limburger.nl - 06-09-2018"

Reacties op dit bericht