Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden staan zij aan zij met herriemaker

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 396 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl 
RBV_HvS.png

Door Annet van Aarsen

De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) noemt het zelf ook bijzonder. In het kort geding dat KLM heeft aangespannen tegen de rijksoverheid en Schiphol - vanwege de aangekondigde krimp dit winterseizoen naar 460.000 vluchten - kiest RBV de kant van de staat en de luchthaven.

Gevolg van jarenlang beleid zonder grondslag

De stichting zat dinsdag als procespartij in de rechtszaal in Haarlem, aan de zijde van de Staat der Nederlanden. En dat terwijl RBV is opgericht met als doel om namens omwonenden van de luchthaven een civiele procedure te voeren tegen diezelfde rijksoverheid.

Op 4 juli staan ze tegenover elkaar vanwege een bodemprocedure bij de Haagse rechtbank waarin RBV eist dat het Rijk zich houdt aan de geluidsnormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

Advocaat Channa Samkalden van Prakken d’Oliveira, dat als advocatenkantoor gespecialiseerd is in mensenrechten: „Ook de omwonenden zien dat de Staat zich vandaag in moeilijke bochten wringt. Dat is het gevolg van het jarenlang zonder deugdelijke grondslag, op basis van wensen en verwachtingen vormgeven van het Schipholbeleid. Dat lukt niet langer. En zo ziet de staat in dit kort geding de hele luchtvaartindustrie en in de bodemprocedure de omwonenden van Schiphol tegenover zich gesteld. En bevindt de rijksoverheid zich in een weinig benijdenswaardige positie dat zij de ene wederpartij een verruiming als een reductie verkoopt en aan de andere partij precies het omgekeerde.”

De advocaat bestreed de stelling van KLM dat het aantal gehinderden door vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol tussen 2017 en 2019 is gedaald, terwijl in die periode het aantal vluchten groeide.

Toegenomen

„De hinder is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Even ter verduidelijking: met de term omwonenden bedoel ik nadrukkelijk niet alleen de mensen die in de directe nabijheid van de luchthaven wonen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in de gemeenten Aalsmeer (40 procent van de inwoners), Uithoorn (34 procent), Heiloo (24 procent) en Castricum (21 procent) veel geluidhinder wordt ervaren. In Heiloo, op behoorlijke afstand van Schiphol, kampt ruim 11 procent met ernstige slaapverstoring door vliegverkeer.”

Samkalden wees verder op onder andere onderzoeken van het RIVM en gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving. „Intussen staat vast dat ernstige geluidhinder en slaapverstoring tussen 2004 en 2018 is toegenomen met zestig procent.”

RBV vraagt de voorzieningenrechter - dat zal niemand verbazen - om de vorderingen van KLM, de International Air Transport Association en onder andere Easyjet, Corendon en TUI af te wijzen.

„500.000 jaarlijkse vliegbewegingen zijn niet mogelijk onder het huidige wettelijke regime voor het vliegverkeer rond Schiphol. Dat is het Luchtvaartbesluit van 2008”, aldus Samkalden. „Toewijzing van de vorderingen van KLM en IATA leidt linksom of rechtsom tot de voortzetting van een onrechtmatige situatie.”

400.000

„Wettelijke grondslag voor meer vliegbewegingen, laat staan 100.000 meer, ontbreekt simpelweg”, zegt haar collega Elles ter Vergert. Zij stelt dat er op Schiphol slechts ruimte is voor maximaal 400.000 vliegbewegingen per jaar, nog veel minder dan de 460.000 waarmee het ministerie wil gaan werken.

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het pleidooi van RBV had vele steekhoudende argumenten, want er is totaal geen sprake geweest van afname van hinder, wat terecht werd gesteld. Toch miste ik wel wat historisch perspektief, met name de slinkse overgang van Ke naar Lden rond 2000, die de luchtvaart heel erg ten goede kwam en heeft geleid tot de veel te hoge Lden-normen. Ook de geniepige werking van maten als Lden en Lnight, die iets minder lawaaiige vliegtuigen laten omwisselen voor veel meer vluchten met als gevolg een continue herrie kwam niet over tafel. Ik had het graag toegelicht ter zitting.

Wat me ook erg opviel, is dat zowel de inbreng van de luchtvaartsector als het pleidooi van de Staat, overigens zo slecht nog niet, in de media (NPO1 Journaal van 18:00 en 20:00 h) ruimschoots aandacht kregen, maar de inbreng van de RBV advocaten totaal niet in beeld kwam! Worden de media ingekapseld door de belangen van de luchtvaart? Het zou me niet verbazen.

En ‘last but not least, die hele ‘balanced approach’ is weer zo’n streek van de internationale luchtvaartorganisaties om maar door te blijven groeien. Dit streven zal ertoe gaan leiden, dat mensen onder de Polder- en Kaagbaan als tweederangsburgers driedubbel worden belast, en straks ook nog vaste routes over zich heen krijgen. Daar hoor je de dure heren advocaten van de sector natuurlijk niet over!