Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden staan al jaren met lege handen als het om Schiphol gaat

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 387 
|
 RBV 
RBV_HvS.png

De overlast is enorm, de schadelijke gezondheidseffecten van geluid zijn wetenschappelijk aangetoond (stress, hart- en vaatziekten, leerachterstanden). Met een rechtszaak willen omwonenden afdwingen dat er nu eindelijk concreet met hun belangen rekening gehouden wordt.

Die rechtszaak is door RBV al een paar maanden geleden bij de minister aangekondigd

Het ministerie van I&W heeft op 25 juni jl toegezegd het aantal vliegbewegingen voorlopig te beperken tot niet meer dan 440.000. Eveneens werden er nieuwe plannen en een stapel rapporten naar buiten gebracht. De minister beloofde het anders te doen.

Maar de minister heeft aan RBV, in een persoonlijk gesprek, niet kunnen uitleggen om welke bescherming bewoners nu echt kunnen rekenen. Concrete verbeteringen die gaan over hevige overlast en de leemte in de rechtsbescherming, blijven toekomstmuziek.

En bovendien is het aantal van 440.000 vliegtuigbewegingen niet ingegeven door de belangen van omwonenden, maar door de noodzakelijk geachte hubfunctie van Schiphol. Dat uitgangspunt belooft weer jarenlang gegoochel met cijfers, waarbij de omwonenden opnieuw de sluitpost zijn (Schiphollen).

In het verleden behaalde resultaten bieden weinig hoop voor de toekomst: in 2004 beloofde de Staat in een wet dat de geluidhinder niet zou toenemen, maar sindsdien is het aantal ernstig gehinderden met 60% gegroeid.

RBV zal alle stukken kritisch lezen om te kijken of dat iets aan de conceptdagvaarding verandert. Het belang dat een rechter zich over de rechten van omwonenden uitspreekt lijkt echter onverminderd groot.

Bekijk bericht op "RBV"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Omwonenden van luchthavens staan niet alleen met lege handen, maar worden ernstig misleid en door de politiek in de steek gelaten. Hun gekozen lokale en regionale besturen worden uitgehold en daartegen zou de volgende remedie kunnen helpen:

Voltooing van de "OPERATIE SCHOON SCHIP" is top-prioriteit?

Hoog tijd dat de - destijds halverwege stopgezette - "Operatie Schoon Schip" door de Provincie NH terdege wordt afgemaakt. Ook toen kwam de kwalijke rol van SADC en het - luchtvaart faciliterende - vastgoedbedrijf Schiphol Group scherp in beeld.

Echter: na het wegebben van de media aandacht rond een corrupte VVD gedeputeerde ging de tweede helft van deze hoognodige schoonmaak volledig in een doofpot.

Er werd ruim baan gegeven aan de megalomane urbanisatie die is verbonden aan de bij I&W opgedrongen methode voor verbinding van "Global Cities" met de daar slim aan gekoppelde a-democratische(r) bestuurlijke structuren. Zoals ook valt op te maken uit de recente "Kamerbrief krimp luchtvaart".

Hier in Nederland zien we dat terug in de verdringing van lokaal en regionaaal bestuur door niet democratisch gelegitimeerde "Metropoolregio's" en "Landsdelen" en een bestuurlijke spaghetti van verzelfstandigde bestuur- en uitvoeringsorganisaties.

Zo ontstaat een verwrongen bestuurlijk klimaat waarbinnen de door de Schiphol Group c.s. nagestreefde "Holland Metropool" - voorheen: "Delta-Metropool" - slim wordt doorgedrukt. Het valt op dat rond dit onderwerp alom struisvogelpolitiek wordt bedreven.

Hoog tijd dus om de "Operatie Schoon Schip" weer op te pakken en terdege af te ronden?

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

U zult zich misschien afvragen, hoe kan dit dan, dat die hinder alleen maar is toegenomen? Ik zal het u uitleggen. De zgn. ‘geluidszonering’ luchtvaart is gebaseerd op het weglaten van een groot deel van de herrie, namelijk alles onder de 65 dB(A) in de vroegere Kosten-eenheid Ke. M.a.w. als je ervoor zorgt dat de piekwaarde van vliegtuigpassages onder die 65 dB(A) blijft, kun je het aantal zonder enige beperking toe laten nemen. Maar nu geldt toch de Lden-maat, die alle geluid meeneemt, zult u, mits goed geïnformeerd, wellicht denken? Dat is juist, maar deze maat is zo opgesteld, dat de luchtvaart gewoon kon doorgroeien, onder het mom van ‘gelijkwaardigheid’. De maat blijkt maar heel weinig toe te nemen, als je iets minder lawaai maakt per vliegtuig, zodat je toch het aantal flink kan opvoeren. Met de gestelde grens van 58 dB(A) kun je werkelijk gewoon bijna onbeperkt je gang gaan, vooral op die banen die men ‘minst belastend’ noemt. Op deze manier zorg je er dan voor, dat de herrie vooral verplaatst wordt naar het ‘buitengebied’ (Kaagbaan en Polderbaan).

Maar zelfs deze discutabele manier van normstelling en handhaving vertelt nog niet het hele verhaal. Men had aanvankelijk zgn. ‘handhavingspunten’ bedacht (slechts 35, veel minder dan gevraagd door milieuorganisaties), waarbij een maximale Lden-waarde werd afgesproken. Omdat sommige van deze punten eerder volliepen dan andere, werd al gauw gesteld, dat dit ‘perverse’ gevolgen had voor de luchtvaart (ja, let op het taalgebruik, dus NIET voor de omwonenden!) Toen is door de beroepspolderaar Alders dit hele stelsel onderuitgehaald en vervangen door het ‘Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS)’, met zgn. ‘preferente banen‘, die de facto elke vorm van bescherming tegen vliegtuigherrie volledig onderuit haalde. Zelfs de Commissie MER moest toegeven dat dit stelsel onvoldoende bescherming biedt.

De draai, die de luchtvaart met de overheid er vervolgens aan gaf is minder hinder te beloven door hoogfrequent gebruik van zgn. ‘primaire banen’ (Kaagbaan en Polderbaan) met de nieuwe navigatietechniek op basis van satellieten, waarmee nog meer vliegtuigen kort achter elkaar kunnen worden ingezet: ‘Performance Based Navigation (PBN)’, of ‘NextGen’, eufemistische benamingen waarmee wordt verhuld, dat vele mensen in de toekomst worden blootgesteld op zgn. ‘optimale vaste routes’ aan een enorme hoeveelheid vliegtuigpassages, die weliswaar, wat minder herrie maken (oplopend tot 65 dB(A)), maar toch nog steeds heel goed hoorbaar en door de sterk toegenomen frequentie van passages heel irritant. Men gaat deze ‘herriegoten’ vooral zoeken aan de randen van woonkernen om het totaal aantal gehinderden te verminderen, dit heet dus ‘minder hinder’. Plaatsgenoten in het centrum zullen waarschijnlijk opgelucht zijn, maar oh wee, als je er onder komt te wonen. Men kan dit karakteriseren als volledig ontbreken van rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers, die eigenlijk worden opgeofferd voor de winsten van anderen.

Zelfs krimp van het totaal aantal vliegbewegingen tot 440000, als dit ooit gebeurt, hoeft dus niet te betekenen, dat uw situatie ook verbeteren zal.

Een individuele norm voor geluidshinder is dus hard nodig om velen te vrijwaren van de willekeur van de overheid met de luchtvaartsector. En dan heb ik het nog niet eens over alle bijkomende problemen, die groei van de luchtvaart gewoon onmogelijk maken: klimaat, emissies van zeer zorgwekkende stoffen en stikstof.

Rechts Nederland heeft er geen boodschap aan, want verdedigt het grote kapitaal met diens aandeelhouders en neemt nergens verantwoordelijkheid voor. Het zal u dus niet verbazen, dat deze partijen massaal tegen een motie van PvdD om nu definitief te stoppen met Lelystad Airport hebben gestemd, ‘overwegende dat het niet eerlijk is dat er van boeren wordt gevraagd om te verduurzamen, maar dat er voor de luchtvaart nog geen reductiedoelen zijn vastgesteld’, en ‘dat er zeker geen milieuruimte is voor méér stikstof- en CO2-uitstoot voor de opening van Lelystad Airport’. Ik noem ze even: VVD, D66, PVV, CDA, CU, FvD, Denk, Groep Haga, JA21, SGP, Fractie Den Haan. Voorstemmers waren: PvdA, SP, GL,m PvdD, Volt, BBB, Gündogan en Omtzigt, in totaal helaas maar 37 stemmen van de 150, en BIJ1 was afwezig. U weet dus nu welke partijen totaal geen boodschap hebben aan bescherming van de gezondheid van vele inwoners van ons land.

Het kan zijn, dat u het feestvliegen (examenfeestjes van tieners in Griekenlan, Portugaal of Spanje, hardlopen in bv. New York, verre reizen voor vakanties, bezoek aan festivals in het buitenland, schoenen kopen in Milaan, enz.) nog steeds als uw volste recht ziet.

Eens zult ook u niet meer kunnen ontkennen, dat dit tijdig moest worden afgebouwd, maar wellicht is het dan te laat. Uw kleinkinderen zullen u dankbaar zijn, als u hiermee stopt!

Een gang naar de rechter is dus hard nodig! En nu maar hopen, dat de rechter werkelijk het klimaatbeleid en beleid ter voorkoming van gezondheidsschade belangrijker vindt dan de verdiensten van Schiphol, KLM, de prijsvechters en al die aandeelhouders!

Geplaatst door Stein uit Amsterdam

Wederom weer een prima schets van de ons dagelijks door de strot geduwde misstanden, Een kleine blijk van waardering voor de altijd to the point zijnde B.van Marlen lijkt me hier wel eens op zijn plaats.!!

Geplaatst door Marc uit Almere

Beste Stein,

Je hebt helemaal gelijk! B van Marlen doet geweldig werk en wij zijn erg blij met zijn expertise en inzet op dit voor Nederland zo'n belangrijk dossier.

"Respect B van Marlen!"