Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 945 
|
 parool.nl - 25-08-2018 
hv_overig_2692.jpeg

Door Herma Stil

Omwonenden van Schiphol zijn gepikeerd dat er niet naar hen wordt geluisterd, omdat inwoners buiten de 'klaagzone' geen belanghebbende kunnen zijn. Ook politiek en wetenschap zijn verbaasd.

Dat blijkt uit de reacties op de afwijzing, eerder deze maand, van twee bezwaren tegen het toezicht op Schiphol die een inwoner van Baarn kreeg en waarover Het Parool dinsdag scheef. Volgens de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) is hij geen belanghebbende, omdat hij niet binnen de geluidszone woont. Lees hier.

"Is er dan soms geen overlast buiten de geluidszone?" zegt Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam. "Dit betekent dat veel Amsterdammers ook geen belanghebbende zijn."

"Op deze manier worden veel mensen monddood gemaakt. Waarom mogen burgers die overlast ondervinden of milieubezwaren hebben geen gebruik maken van hun recht te klagen dat de overheid afspraken niet nakomt?"

Fictieve situatie
Ook in de politiek wordt met verbazing gereageerd. "De geluidscontour rondom Schiphol schetst een nogal fictieve situatie," zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte, die zelf pal onder een aanvliegroute woont. "De vraag is of dit reëel is."

"We gaan na de zomer, bij het vaststellen van het nieuwe normen- en handhavingsstelstel hiervoor, bij de minister om aandacht hiervoor vragen. Als er vliegtuigen over je hoofd komen, moet je daar bezwaar tegen kunnen maken."

Iedereen kan bezwaar indienen. Alleen kijkt de Inspectie dan of iemand belanghebbende is

"Dit geeft precies aan hoe we met mensen omgaan die overlast ondervinden van vliegverkeer," zegt Suzanne Kröger (GroenLinks). "Er wordt een papieren realiteit gecreëerd, die volstrekt voorbij gaat aan de werkelijkheid."

Zorgplicht
Het Amsterdamse Kamerlid wil dat er in het vervolg bij het vaststellen of iemand belanghebbende is, ook wordt gekeken naar de herkomst van klachten over vliegverkeer.

"Ik zie niet waarom mensen die klachten indienen, geen belanghebbende bij Schiphol zijn. Straks geldt hetzelfde voor inwoners van de Veluwe. Daarmee ga je als overheid voorbij aan de realiteit. De minister moet haar zorgplicht naar burgers centraal stellen, geen papieren werkelijkheid."

Of dezelfde klaagzone straks ook rondom ­Lelystad Airport geldt, kan het ministerie van Infrastructuur nu nog niet zeggen. Daarvoor moet eerst het luchthavenbesluit voor het nieuwe vliegveld bij Lelystad worden genomen, en door de Kamer aanvaard.

Belanghebbende
Volgens ILT maakt de klaagzone bovendien geen deel uit van de luchtvaartregels. "Dit vloeit voort uit het bestuursrecht."

De grens zelf wordt bepaald door het minis­terie van Infrastructuur. Volgens de woordvoerder worden bezwaren en verzoeken ook niet afgewezen. "Iedereen kan een verzoek tot handhaving indienen. Alleen kijken wij of ­iemand belanghebbende is, op basis van die ­geluidscontour."

Er wordt een papieren realiteit gecreëerd die volstrekt voorbij gaat aan de werkelijkheid

Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer zet vraagtekens bij die afbakening. "De wet gaat er vanuit dat iedere belanghebbende bezwaar kan maken. Maar de betrokken overheidsorganisatie bepaalt waar de grens ligt. Nu ligt Baarn ver van Schiphol maar de vliegtuigen komen er wel over. Ik zou het reëel vinden dat geluid in dit geval doorslaggevend is."

Meetsysteem
"De regels, procedures en afspraken voor Schiphol zijn inmiddels zo warrig dat niemand er meer uitkomt," aldus emeritus-hoogleraar Guus Berkhout, "de overheid niet, omwonenden niet en rechters ook niet. Er is behoefte aan een nieuwe aanpak van de luchtvaart. Het huidige stelsel deugt voor geen meter."

Berkhout was vijftien jaar geleden betrokken bij het vaststellen van de geluidsnormen voor Schiphol, tot hij opstapte omdat hij zich teveel onder druk gezet voelde door politiek en luchtvaartsector. De emeritus-hoogleraar bracht ­onlangs een boek uit waarin hij pleit voor een ­radicale omslag.

"De allereerste stap is dat geluid moet worden gemeten met een modern meetsysteem en niet berekend zoals nu. Pas dan kan je besluiten nemen en bepalen wie belanghebbende is. Die grens geografisch bepalen kan met de huidige technologie heel goed."

Lees ook: Beroepsklager Schiphol: 'De inspectie gebruikt kulargumenten'. Lees hier.

Bekijk bericht op "parool.nl - 25-08-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anton uit castricum

Volgens mij is dat het hele idee achter het systeem, dat in nauwe samenwerking met de luchtvaartsector is opgesteld: Burgers monddood maken, en de werkelijke overlast buiten beeld houden door onzinnige rekenmodellen.
Er is maar 1 reden waarom je rekent en niet meet, als er prima gemeten kan worden: Je wil de werkelijke overlast niet zichtbaar maken, omdat deze vele malen groter is dan wordt voorgesteld door de modellen.

Maar ja, ook als je mag klagen: Er luistert echt niemand naar je. De luchtvaartsector maakt in dit dossier nog steeds de dienst uit in Nederland, net als vroeger de NAM bij het groningse gas. Pas als dat verandert krijgen wij, als burgers, een kans. tot die tijd is onze kans 0,0.


Geplaatst door anton uit castricum

"De regels, procedures en afspraken voor Schiphol zijn inmiddels zo warrig dat niemand er meer uitkomt," aldus emeritus-hoogleraar Guus Berkhout, "de overheid niet, omwonenden niet en rechters ook niet. Er is behoefte aan een nieuwe aanpak van de luchtvaart. Het huidige stelsel deugt voor geen meter."

Zo lang ze dat zo kunnen houden, kan de luchtvaartsector lekker zijn gang gaan. Doelbewust zo ontworpen, dus .........

Geplaatst door Michiel uit Oestgeest

Artikel 21 van Grondwet is allang monddood gemaakt. Dat begon onder de kabinetten Kok, maar vooral onder Rutte I, II en III, drie kabinetten die aan Nederland het ware gezicht van het neoliberalisme getoond hebben. In 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Dan heb je als burger na een "inspraakronde" in het begin verder niets meer in te brengen. En dan heeft de overheid en het bedrijfsleven vrij spel om haar wil door te drukken.

Geplaatst door M uit U

Dus als ik 30km verderop last heb van giftige dampen van een fabriek, ben ik ook geen belanghebbende?