Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Omwonenden Schiphol zijn het zat en meten vliegtuigherrie zelf

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 617 
|
 hartvannederland.nl 
tb_vliegtuig_Gargolux_LK-VCM-1.jpg

Omdat ze geen enkel vertrouwen hebben in de geluidsberekeningen van Schiphol, heeft een groep omwonenden van de luchthaven een eigen app ontwikkeld waarmee iedereen het geluidsniveau van overkomende vliegtuigen kan meten.

Met de zogenaamde Explane-app willen de omwonenden, verenigd in de actiegroep SchipholWatch, aan de politiek duidelijk maken dat de geluidsoverlast alle perken te buiten gaat. Het kabinet besloot onlangs dat Schiphol mag uitbreiden van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen per jaar, onder de voorwaarde dat de overlast voor omwonenden niet verder toeneemt.

Maar volgens Alfred Blokhuizen van SchipholWatch is dat onmogelijk: ‘Ieder vliegtuig maakt lawaai, dus als je meer vliegtuigen laat vliegen heb je automatisch meer lawaai en niet minder.’ Schipholwatch hoopt dan ook dat een meerderheid van de Tweede Kamer niet akkoord zal gaan met verdere uitbreiding van Schiphol.

Lees ook hier: Schiphol mag groeien naar 540.000 vluchten

100.000 metingen met uitschieters tot meer dan 90 decibel
Sinds de lancering van de Explane-app begin dit jaar, is de app al ruim 100.000 keer gebruikt. Uit die ruim 100.000 metingen blijkt het gemiddeld gemeten geluidsniveau 70 decibel te zijn. Maar in sommige wijken in Aalsmeer en Amstelveen blijken vliegtuigen met gemiddeld 80 decibel over te komen met uitschieters tot meer dan 90 decibel.

Dat is vergelijkbaar met het lawaai van een op zeven meter afstand langsrijdende vrachtwagen. Elke drie decibel extra geluid komt overeen met een verdubbeling van de geluidsdruk.

‘Mensen hebben geen last van een gemiddeld berekend geluidsniveau’
De totale hoeveelheid geluid die landende en stijgende vliegtuigen per jaar rondom Schiphol mogen produceren, wordt niet gemeten, maar berekend. In die berekeningen wordt gekeken naar de gemiddelde geluidsbelasting die vliegtuigen veroorzaken. Er wordt dus niet naar piekgeluiden gekeken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zegt te snappen dat mensen meer informatie willen. ”Mensen ervaren meer piekbelasting en willen ook zien hoe dit zich verhoudt tot de rekenmodellen.”

De berekeningen zijn onder andere gebaseerd op de fabrieksopgaven van de vliegtuigmotorfabrikanten. Zo ontstaan er rondom Schiphol zogenaamde geluidscontourgebieden. In 2018 mocht de totale geluidsbelasting van vliegtuigen niet hoger zijn dan 63,46 decibel. Volgens Alfred Blokhuizen van Schipholwatch is er in het verleden voor deze rekenmethode gekozen zodat Schiphol zonder problemen door kon blijven groeien: ‘Mensen worden niet wakker van gemiddelden maar van piekgeluiden. En daar zijn er 500.000 van per jaar en daar heeft men dus last van.’

Zie ook de video in het originele artikel. Te zien via onderstaande link....


Bekijk bericht op "hartvannederland.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

"In die berekeningen wordt gekeken naar de gemiddelde geluidsbelasting die vliegtuigen veroorzaken. Er wordt dus niet naar piekgeluiden gekeken."

Dit is niet helemaal juist, het zit anders in elkaar. In de jaren '60 werd de Kosten-eenheid (Ke) bedacht, die uitging van het piekgeluid. Hierbij werd echter alle geluid onder de 65 dB(A) om zogenaamd praktische redenen niet meegerekend (de dB(A) afkap). Schiphol heeft op deze wijze het recht gecreëerd om overal behoorlijk veel herrie te veroorzaken en een heel groot gebied te belasten, zonder daarop te worden afgerekend.

Bij de overgang naar de nieuwe maat Lden (die naast de piekwaarde de tijdsduur van het geluid meeneemt) heeft men dit zo gedaan dat het nieuwe stelsel 'gelijkwaardig' was met het vroegere Ke-stelsel. Zo werd de 35 Ke-grens (waarbinnen huizen geisoleerd moesten worden en niet meer dan 10000 woningen mochten zijn) vertaald naar 58 dB(A) Lden. Zonder de dB(A) afkap in Ke zou dit uitgekomen zijn op ca. 56 dB(A) Lden en wellicht nog lager als alle geluid (ook beneden 50 dB(A)) zou zijn meegerekend.

Als men daarbij bedenkt dat de WHO de grens voor het voorkomen van gezondheidseffecten stelt op 45 dB(A) Lden, dan zal u duidelijk zijn hoezeer Schiphol met de overheid de geluidbelasting scheef en in hun voordeel hebben getrokken.

Kaartjes laten zien dat binnen het gebied van de grens van 48 dB(A) Lden (dus nog 3 dB(A) hoger) ca. 1.2 miljoen mensen wonen, die dus potentieel gezondheidsschade oplopen volgens de WHO-norm. Dit illustreert m.i. het criminele gedrag van de sector voldoende.

Dit, gevoegd bij het negatieve effect op het klimaat van vliegen, zou voldoende grond moeten zijn om elke groei van luchtvaart in Nederland NU aan banden te leggen.

Overigens de maat Totaal Volume Geluid geeft de totale optelling over een heel jaar en niet de piekwaarden. Dat neemt niet weg, dat de goedgekeurde grenswaarden natuurlijk veel te hoog zijn. Daarnaast werkt men met berekeningen die waarschijnlijk een duidelijke onderschatting zijn van de werkelijkheid.

Het is dus zeer goed dat dit nu wordt aangetoond met eigen metingen, die uiteindelijk moeten worden vertaald naar Totaal Volume Geluid in dB(A) Lden.

Samenvattend:
1. Geluidsnormen zijn te hoog door leugens.
2. Berekende waarden zijn een onderschatting van de werkelijkheid.
3. Zeer veel mensen lopen gezondheidsschade op.
4. Vliegen blijft klimaat verder verzieken.

Geplaatst door Ciska Rijswijk uit Kortenhoef

Tekenen die petitie dus en downloaden die app!!! Meten is weten.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Bob. Volgens mij zit er nog een gemenigheidje in de Lden systematiek. Corrigeer me maar als ik er naast zit. Volgens Lden systematiek zou de geluidsbelasting gelijk blijven als vliegtuigen 3 dB minder geluid produceren - een halvering van de geluidsdruk - en het aantal vliegbeweging zich verdubbelt. Dit is mi. niet waar, omdat een afname van 3 dB voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar is. Zachte geluiden worden relatief veel harder beleefd dan harde geluiden. Hans Alders schrijft ook in zijn brief van 30 januari 2019 over de paradox dat een geluidsreductie tot een aanzienlijke volumestijging leidt en daarmee gepaard gaat met toename van overlast.
Ik heb dan ook geen enkel vertrouwen in de toezegging van de minister dat Schiphol pas weer mag gaan groeien, als de hinder aantoonbaar is verminderd. Zeker niet als die vermindering in Lden wordt uitgedrukt.
Ben je het hier mee eens of maak ik ergens een denkfout?

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

‘De berekeningen zijn onder andere gebaseerd op de fabrieksopgaven van de vliegtuigmotorfabrikanten’ , waar kennen we dat nog meer van?

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Aandeelhouders Schiphol Group:

Royal Schiphol Group is een onafhankelijke en commerciële onderneming die al jaren winstgevend is. Royal Schiphol Group N.V. heeft vier aandeelhouders.

Aandeelhouders:

Staat der Nederlanden 129.880 aandelen A (69,77%)
Gemeente Amsterdam 37.276 aandelen A (20,03%)
Gemeente Rotterdam 4.099 aandelen A (2,20%)
Groupe ADP 14.892 aandelen B (8,00%)
Totaal 186.147 aandelen (100,00%)

Zoals te lezen valt, is de Staat der Nederlanden de grootste aandeelhouder.
Dat betekent dus pure belangenverstrengeling.
Dit werkt dus twee kanten op: Schiphol heeft politieke invloed en de politiek houdt hen de hand boven het hoofd.
Daar de luchthaven Schiphol een kip is die gouden eieren legt voor de Staat der Nederlanden zal er zoveel als mogelijk, in het voordeel van de luchthaven worden gehandeld.
Dus creatief rekenen en de burgers zijn altijd de klos.

Reken maar dat de grootaandeelhouder en de rest hun belang houden, want stelt u zich eens voor dat er een meerderheid van de aandelen in handen van de burgerij zou vallen...........
Het enige wat nog rest, omdat een eerlijke manier gewoon niet gaat werken vanwege bovengenoemde feiten, is massaal de beuk erin.
Over de manier waarop, tja dat is een dilemma .

Ook ik ben het meer dan zat om vrijwel iedere ochtend voor 04:45 wakker gebulderd te worden door de ziekelijke luchtvaartindustrie.
Bejaarde 747's van de KLM die op een krappe 900 meter, zoveel klere herrie produceren, dat de ramen trillen en dan woon je 35KM van dat vervloekte Schiphol af.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

VOS, u heeft 100% gelijk en ondanks alle protesten in het verleden is de groei steeds weer doorgedrukt. Dat betekent ook dat deze vorm van protesteren niet effectief was, hetgeen uit het recente boeren- en bouwersprotest wel duidelijk is gebleken. We hebben dus betere methoden nodig, die wel werken, bijvoorbeeld een massale weigering om te investeren in klimaatvriendelijke technologie door burgers zolang Schiphol mag blijven groeien.

Verder ontmaskeren van de leugens zoals SchipholWatch doet is ook een goede zaak.

Hoopgevend vond ik het bericht vandaag, dat in Zweden jonge mensen steeds meer het vliegtuig laten staan door de acties van Greta Thunberg. Het duurt lang, maar het tij zal keren. Rond Lelystad komen straks vele nieuwe boze burgers!

En wat de Lden maat betreft: er zit zeker iets geniepigs in (naast de te hoge grenswaarden), want een relatief geringe afname van geluidsproductie per vliegtuig kan zo worden opgevuld met meer vluchten. Het totaal aantal passages wat een mens per etmaal kan verdragen kent m.i. zeker een maximum, wat totaal niet wordt meegenomen in de geluidsnormen, evenals het feit dat geluid van boven overal doordringt en dus zwaarder moet worden gewogen..

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

FRAPPANT IN DIT VERBAND:

Victor Everhardt, de aanstaande wethouder van Financiën en Economische Zaken en opvolger van Udo Kock, ziet Schiphol graag groeien, mits duurzaam: 'Ik daag ze uit.'

Deze week nog lekte uit dat het kabinet in de nieuwe Luchtvaartnota graag ziet dat Schiphol verder groeit, het liefst vanaf volgend jaar al. In Amsterdam is in het coalitieakkoord opgenomen dat groei van de luchthaven tot 2023 uit den boze is. Als Den Haag toch wil dat Schiphol eerder groeit, wil GroenLinks dat Amsterdam naar de rechter stapt.

Lees ook: Wethouder Kock over rechtszaak tegen Schiphol: 'Gaan we never nooit niet doen'

Net als Udo Kock ziet Everhardt juridische stappen tegenover Schiphol niet zitten: 'Ik zie ze vooral als partner'. Maar dat Schiphol al eerder uitbreidt van de huidige 500 duizend starts en landingen per jaar naar 40 duizend meer, sluit de nieuwe wethouder Deelnemingen niet op voorhand uit.

'Laten we vooral eerst het gesprek met elkaar aangaan en ik heb er vertrouwen in dat zeker zo'n belangrijk bedrijf als Schiphol, belangrijk voor de economie, dat wil ik nog een keer benadrukken, ook wel zijn verantwoordelijkheid gaat nemen om op duurzaamheid en geluidsoverlast echt stappen te maken, die passen bij deze tijd. En daarop daag ik ze uit en dan zie ik wat er vervolgens op tafel ligt.'

Dit alles dus IN STRIJD MET HET COLLEGEPROGRAMMA WAAR BURGEMEESTER HALSEMA HOOFDVERANTWOORDELIJKE IS !

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

In Amsterdam zijn ze volledig de weg kwijt. Liefst halen ze nog heel veel asielzoekers binnen en openen ze de ene na de andere opvang voor illegalen. Parkeren gaat naar 10 euro, de erfpacht stijgt als een dolle, op de ring mag straks nog 50 kilometer oer uur en de stad gaat op slot voor autoverkeer...

Maar Schiphol groeit gewoon al jaren fors door, net als het massa toerisme, het enige strobreed, die vermeende rechtszaak is gezien de uitspraken van de wethouder geheel niet serieuste nemen.