Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 976 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl - 25-02-2018 
Bewoners_logo_2x.png

De ORS-bewonersdelegatie heeft de afgelopen tijd met stijgende verbazing kennis genomen van de ongefundeerde kritiek op de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Uit diverse uitlatingen blijkt een volslagen gebrek aan kennis over feiten en omstandigheden in het Schiphol-overleg. Helemaal bont maakte VVD-Kamerlid Remco Dijkstra het deze week tijdens het plenaire debat over Veiligheid Vliegverkeer Schiphol met denigrerende en discriminerende opmerkingen over de ORS-bewonersdelegatie.

De ORS is de door de Tweede Kamer zelf ingestelde wettelijke adviesraad voor Schiphol die het door de Tweede Kamer unaniem onderschreven Aldersakkoord uitvoert waarvan “selectieve ontwikkeling in balans met de omgeving” het fundament is. De ORS-bewonersdelegatie is de enige partij die niet aan dat beginsel morrelt. Zij nodigt de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat uit voor een openbaar gesprek over de beste vorm van inspraak, consultatie en participatie over luchtvaart in Nederland.

NHNieuws 26 februari 2018 (Lees hier)


Uittreksel stenogram TK Debat Veiligheid Vliegverkeer Schiphol 21-02-2018

Mevrouw Kröger (GroenLinks):
Mijn laatste vraag gaat over de inspraak van omwonenden. De heer Dijkstra heeft in de afgelopen periode heel roerend gesproken over de omwonenden, die betrokken moeten worden bij het proces ten aanzien van Lelystad Airport, en ik heb gezien dat hij veelvuldig op bezoek is geweest in de regio. Maar eigenlijk zegt hij nu met zoveel woorden dat het door het ministerie terugpakken van regie — daar zijn wij ook zeker voorstander van — wat hem betreft betekent dat omwonenden van Schiphol verder geen inspraak hebben in de besluiten over groei van het luchtverkeer. Klopt dit?

De heer Remco Dijkstra (VVD):
Mevrouw Kröger vergelijkt twee situaties die niet supergoed vergelijkbaar zijn. De omwonenden van Lelystad hebben bij wijze van spreken nog nooit eerder een vliegtuig boven hun hoofd gehad en dat dreigt nu te gaan gebeuren. Bij Schiphol heb je te maken met een heel proces dat al tientallen jaren duurt. Aan de Alderstafel zitten inmiddels mensen van wie ik niet wil zeggen dat het grijze oude mannetjes zijn. Maar je moet je wel afvragen in hoeverre de mensen die daar nu zitten, voldoende representatief zijn voor wat er nodig is. Zijn er niet andere, modernere manieren van inspraak mogelijk dan zoals het nu gaat, bijvoorbeeld digitaal of iets anders? Ik denk dat we de balans moeten herstellen tussen de omwonenden — dan heb ik het over de Omgevingsraad Schiphol — de bedrijven en de luchtvaartmaatschappijen. Dat moeten we hier beter wegen. Nu lijkt het weleens dat omwonenden alles te zeggen hebben, waardoor er dus iedere keer baanwisselingen zijn waarmee hinder moet worden voorkomen. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Ik vraag dus om een herijking als het gaat om de inspraak op het gebruik van Schiphol. Je kunt niet iedereen tevreden stellen en je moet ook kijken of mensen nog wel representatief zijn voor waar ze destijds voor zijn aangenomen.

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl - 25-02-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Ik stel voor om de omwonenden elke vier jaar — tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten b.v. — in staat te stellen om een vertegenwoordiger in de omgevingsraad te kiezen. Best modern en representatief, alhoewel… Ik ben bang dat meneer Dijkstra dan nog heimwee gaat krijgen naar z'n gepensioneerde ambtenaren.

Geplaatst door Peter Wieringa uit Zaandam

Waar zijn de ontwerp - gegevens , en het voornemen, om een netwerk GELUIDSMETING Vlieg - Verkeer - Schiphol op te zetten en uit te voeren, gebleven ... ?
------------
- Toen er in 1986 bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling afdeling Luchtvaart Technische Industrialisering sprake was, om naar aanleiding van geluidsmetingen Manchester, ook zo'n meet netwerk op te stellen in een straal van 15km rondom Schiphol.
Doel is om bij geluidshinder de desbetreffende piloot of maatschappij, te beboeten met een heffing geluidshinder.
Men kon daardoor a la minuut de belasting registreren door meet - microfoons op te stellen ....
-
Van een oud werknemer in de techniek ....

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Laten we beginnen om de verantwoordelijken af te straffen. De eerstvolgende mogelijkheid is de aanstaande verkiezing van de gemeenteraden.

Hierbij een advies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Alle grotere partijen hebben in het Schipholdossier steeds gekozen voor ongebreidelde groei en de omwonenden besodemieterd en in de steek gelaten.

Onthoud:
VVD staat voor Veel Vliegtuig Dreun. Van deze partij is in dit dossier NIETS goeds te verwachten, niet op stemmen dus.

PVDA staat voor Partij Van Die Alders. De bestuurder Hans Alders, ja van de Alders tafel heeft een zeer discutabele rol gespeeld. Straf ze af voor hun bijdrage. Denk ook aan wat Tineke Netelenbos in de PKB 1995 en in 2000 met de Commissie Berkhout heeft gedaan!

CDA staat voor Continuous Descent Approach, glijvluchten dus, die we nooit hebben gekregen, want het zou capaciteit kosten, dus zorg ervoor dat deze lieden zelf een Continuous Descent gaan meemaken!

Geef dit zoveel mogelijk door en stem alleen op partijen die de groei van de luchtvaart in Nederland willen stoppen.

Zelf hebben we besloten zo mogelijk niet meer te vliegen en dat lukt heel aardig!!!
Een mooi nieuw Schipholdoel voor 2025: terug naar 450000 vliegbewegingen en voor 2030 nog minder bv. 400000, enz. Dan worden misschien klimaatdoelen wel gehaald!